Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Szkoły

 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i postaw młodego pokolenia, które należą do najtrudniejszych ale jednocześnie do najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.

         Dziękuje za wskazywanie młodzieży autentycznych wartości życia, za naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka, za ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. Wierzę, że Państwa zaangażowanie, entuzjazm, pasja i wysiłek będzie owocował postępami w nauce uczniów, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje.

         Słowa podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie nabierają szczególnego znaczenia i szczególnej wartości w obecnym jakże trudnym czasie, w dobie panującej pandemii koronawirusa, która spowodowała, że rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny będzie się różnił od poprzednich.
W trosce o bezpieczeństwo młodzieży, nauczycieli i rodziców, obowiązują bowiem nowe zasady bezpieczeństwa, które stawiają przed dyrektorami szkół i placówek oświatowych, gronem pedagogicznym i uczniami wielkie wyzwania, związane z rygorystycznym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
Dziękując Państwu za dodatkowy trud i wysiłek związany z zapewnieniem bezpieczeństwa całej szkolnej społeczności, proszę Was jednocześnie o bieżący kontakt z rodzicami uczniów, w celu ograniczenia potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem wśród szkolnej braci.

         Z okazji Waszego święta, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę dużo dobrego zdrowia, realizacji planów i zamierzeń, satysfakcji z osiągnięć, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Niech pogoda ducha oraz pasja przekazania wiedzy towarzyszy Państwu każdego dnia.

 

skan pisma