Dzień Edukacji Narodowej jest zawsze okazją do złożenia nauczycielom życzeń, a także do podziękowania i nagrodzenia ich za pełną poświęcenia pracę oraz osiągnięcia zawodowe.

W dniu 13 października odbyło się spotkanie Starosty Jasielskiego z nagrodzonymi nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Uroczystość rozpoczął Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, który na ręce obecnych dyrektorów i nauczycieli złożył serdeczne życzenia z okazji ich święta, pogratulował sukcesów dydaktycznych, a także osiągnięć uczniów i szkół w różnego rodzaju konkursach.

17 nauczycieli szkół i placówek oświatowych otrzymało nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Stały się one uhonorowaniem ich szczególnych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wyróżnieni pedagodzy odebrali nagrody z rąk Starosty Jasielskiego.

Uhonorowani nauczyciele nagrodą Zarządu Powiatu to:

Pani Renata Władyka - I Liceum Ogólnokształcące

Pani Agnieszka Żeromska – Sroka - II Liceum Ogólnokształcące

Pan Krzysztof Rogowski - Zespół Szkół Technicznych

Pan Wiesław Szwajcowski - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych

Pani Agnieszka Chłopek - Zespół Szkół nr 3

Pani Barbara Jaworska - Zespół Szkół nr 3

Pani Ewa Kusibab - Zespół Szkół nr 4

Pan Antoni Salacha - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

Pani Grażyna Żygłowicz - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

Pani Kinga Kasińska Stal - Zespół Szkół Budowlanych

Pan Rafał Cichoń - Zespół Szkół Budowlanych

Pani Jolanta Mercik - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Pan Daniel Sroka - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Pani Magdalena Sypień - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Pani Gabriela Kurcab - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Pani Dorota Dudys –Stasik - Młodzieżowy Dom Kultury

Pan Dariusz Wilczkiewicz - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1