FE_PR_POZIOM-Kolor-01.jpgPODKARPACKIE-Kolor.jpgwup-rzeszow-logo-poziom-kolor-cmyk.pngUE_EFS_POZIOM-Kolor.jpg

 

 

W pięciu jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w  Zespole Szkół Technicznych (wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego), w Zespole Szkół Budowlanych, w Zespole Szkół nr 4, w Zespole Szkół nr 3 oraz w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych realizowane są projekty edukacyjne.

Realizacja trzech projektów o łącznej wartości blisko 9 mln zł ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu, a także podniesienie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych, w tym wzmocnienie poziomu kształcenia praktycznego w zawodach deficytowych.

Zaplanowane w trzech projektach działania mają charakter komplementarny, co pozwoli zwiększyć szanse absolwentów na szeroko rozumianym rynku pracy.