Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego rozpoczęło 3 638 uczniów, w 122 oddziałach.

Rozkład ilości uczniów w zależności od rodzaju szkół przedstawia się następująco:

- licea ogólnokształcące  – 1 327 uczniów,

- technika – 1 803 uczniów,

- szkoły branżowe I stopnia – 508 uczniów.

Naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej rozpoczęło 1 045 uczniów, w 34 oddziałach.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, w liście skierowanym do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Pracowników Oświaty, Uczniów i  Rodziców, powitał wszystkich po wakacyjnym odpoczynku. Złożył życzenia, aby nowy rok szkolny stał się szansą na zrealizowanie zamierzonych celów, w poczuciu satysfakcji i wiary, że marzenia są od tego, aby je spełniać.