Drukuj

Szkoły przygotowują się na szereg zmian w nowym roku szkolnym. Dyrektorzy i nauczyciele z powiatu jasielskiego i krośnieńskiego mieli dziś szansę zadać pytania na temat nowości pracownikom Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach spotkania informacyjnego „ZMIANY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM”.

We wtorek, 5 marca, w auli Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle zorganizowano, pod patronatem Starosty Jasielskiego, Starosty Krośnieńskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, spotkanie skierowane do wójtów, burmistrzów, pracowników wydziałów edukacji, dyrektorów szkół i placówek, doradców zawodowych w szkołach podstawowych i pracodawców. Dotyczyło ono zmian w szkolnictwie zawodowym od nowego roku szkolnego, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego 2019/2020.

Zmiany zakładają przede wszystkim zwiększenie wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowanie zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:

- Zadania organów prowadzących w realizacji II etapu reformy edukacji,

- Zadania dyrektora szkoły w realizacji II etapu reformy edukacji,

- Współpraca przy realizacji zadań oświatowych,

- Ewidencja szkół i placówek niepublicznych,

- Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020,

- Doradztwo metodyczne – projekt działań,

- Prezentacja działań w ramach projektu „Mój Profil – wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy”.

Spotkanie z przedstawicielami kuratorium pozwoliło wyjaśnić wątpliwości, które mają nauczyciele i dyrektorzy w związku z reformą edukacji.

Dobrym efektem tej zmiany jest możliwość współpracy szkół z firmami. Uczeń ma tam dostęp do nowoczesnych technologii, których może nie być w szkole.

Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele kuratorium tłumaczyli też zasady przyszłorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Podkreślali, że będzie to nabór wyjątkowy, bowiem do szkół trafią dwa roczniki uczniów - zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów. Uspokajali, że miejsc dla dzieci w szkołach nie zabraknie. Część uczniów rzeczywiście nie dostanie się do wybranej placówki, ale obecnie jest dokładnie tak samo. Do najlepszych szkół dostają się uczniowie z najwyższymi wynikami za egzamin oraz na świadectwie.

W spotkaniu udział wzięli: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Andrzej Guzik – Wicestarosta Krośnieński, Irena Baciak – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Jasielskiego, Józefa Winnicka – Sawczuk - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Krośnieńskiego, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Beata Streb, Dorota Kaleta, Stanisław Wróbel, Mirosław Mańkowski, Małgorzata Piątkowska oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych.

P1100891
P1100891
P1100902
P1100902
P1100916
P1100916
P1100959
P1100959
P1100978
P1100978
P1110001
P1110001
P1110030
P1110030
P1110040
P1110040
P1110080
P1110080
P1110098
P1110098
P1110104
P1110104
P1110118
P1110118