W jaki sposób programy stypendialne mogą wspierać lokalny rynek pracy? Jakie są modele współpracy firm, szkół zawodowych i uczelni? Co warto wziąć pod uwagę, planując branżowy program stypendialny? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w najnowszej publikacji Fundacji Dobra Sieć „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji”.

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce powstało nawet kilkaset unikalnych modeli współpracy stypendialnej, jakimi są programy skierowane do uczniów szkół branżowych, finansowane przez przedsiębiorstwa. Takie inicjatywy nie tylko oferują wsparcie finansowe uzdolnionych młodych ludzi, ale także umożliwiają uczniom odbycie stażu czy zatrudnienie w danej firmie. Nierzadko branżowe programy stypendialne wspierają rozwój konkretnej branży i odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Publikacja „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji” przybliża segment stypendiów branżowych i klas patronackich w Polsce, opierając się na badaniach przeprowadzonych przez zespół Fundacji Dobra Sieć w 2019 roku.

W publikacji znajdują się:

  • podstawowe informacje o założeniach stypendiów branżowych i klas patronackich;
  • sylwetki sześciu branżowych programów stypendialnych;
  • analiza 23 programów stypendiów branżowych i 11 programów klas patronackich;
  • rekomendacje dla organizatorów.

Publikacja powstała w ramach Programu „Stypendia Pomostowe” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zapraszamy do lektury publikacji!

www.mojestypendium.pl

stypendia branzowe banerMS 02

Nadszedł czas, w którym ósmoklasiści podejmą decyzję o wyborze dalszej drogi edukacji. Licea Ogólnokształcące, Technika oraz Branżowe Szkoły I Stopnia proponują szeroką ofertę edukacyjną. Czekamy na absolwentów klas VIII !!!

W dniu 24 kwietnia br. w budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, odbyło się przekazanie przyłbic, które zostały wykonane przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, przy współpracy zdalnej uczniów, którzy wykorzystując oprogramowanie uruchamiali produkcję na drukarce 3D.

Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle Panem Grzegorzem Zięba, wręczył na potrzeby lekarzy i personelu medycznego 100 sztuk przyłbic. Zostały one przekazane umową darowizny pomiędzy Powiatem Jasielskim a Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle.

Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - ds. Lecznictwa lek. med. Dariusz Kowalski wyraził wdzięczność nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, za ich inicjatywę i profesjonalne wykonanie sprzętu ochronnego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś również podziękował za zaangażowanie i pomoc w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, a także oświadczył o przekazaniu dodatkowych niezbędnych środków finansowych na zakup materiałów do wykonania przyłbic.

 

 

4
4
1
1
2
2
3
3

 

W ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Pozyskane środki Zarząd Powiatu w Jaśle przeznaczył na zakup 50 laptopów, które trafią do szkół, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Jasielski.

Inwestycja w nowy sprzęt ma na celu stworzenie naszym uczniom jak najlepszych warunków do kształcenia na odległość – powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w systemie szkolnictwa.

W dniu dzisiejszym laptopy zostały dostarczone do Starostwa Powiatowego w Jaśle i w najbliższych dniach trafią one do uczniów potrzebujących sprzętu komputerowego.

Łączna kwota wydana na zakup laptopów to 107 000 zł.

IMG_9717
IMG_9717
Przechwytywanie
Przechwytywanie