Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!

Przed Wami wybór szkoły, który będzie miał kluczowy wpływ na Waszą przyszłość. Po skrupulatnej analizie rynku pracy oraz odpowiadając na Wasze oczekiwania Powiat Jasielski przygotował szeroką ofertę edukacyjną. Nasze szkoły oferują bardzo dobrze wyposażone pracownie i  laboratoria oraz najwyższy poziom kształcenia dzięki doskonałej kadrze. Każda z naszych szkół pozwoli Wam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

Dziś mogę powiedzieć jedno, czekamy na Was z otwartymi ramionami w  progach naszych szkół, w których przygotowaliśmy 1036 miejsc w  35 oddziałach.

Zachęcam Was do wyboru atrakcyjnych kierunków kształcenia w  4 liceach, 5  technikach oraz 4 szkołach branżowych I stopnia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. Serwis internetowy https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ dostarczy Wam informacji o  wszystkich szkołach ponadpodstawowych w powiecie, o kryteriach i sposobie punktacji, a także pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły. Każdy kandydat może dokonać wyboru trzech szkół, a w obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. 

Jestem przekonany, że Wasze wybory okażą się trafne i szczęśliwe, a  system naboru zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu. Pomocną może być dla Was prezentacja systemu elektronicznej rekrutacji do szkół zamieszczona na poniższej platformie internetowej: 

 

 

Starosta Jasielski

  Adam Pawluś

 

Edukacja AP 1

 

Trwają matury. W tym roku wyjątkowo, ze względu na wirus Covid-19, nie odbywały się w maju, ale w czerwcu. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, do egzaminu dojrzałości przystąpiło 764 uczniów. Naukę zakończyło 844 absolwentów.

Szczegóły dotyczące liczby absolwentów i osób przystępujących do matury w 2020 roku, w poszczególnych szkołach w Powiecie Jasielskim obrazuje poniższa tabelka.

Lp.

Szkoła

Typ szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Liceum

174

174

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Liceum

139

139

3.

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

Liceum

66

69

4.

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Liceum

32

32

Technikum

115

117

5.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Technikum

77

98

6.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Technikum

30

50

7.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Technikum

91

116

8.

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

Technikum

40

49

 

Liceum

411

414

Technikum

353

430

Razem

764

844

Lp.

Szkoła

Typ szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów

1.

Zespół Szkół w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego

Liceum

7

11

Technikum

22

35

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie

Liceum

10

20

 

Liceum

17

31

Technikum

22

35

Razem

39

66

- Wszystkim maturzystom, w tym trudnym czasie pandemii życzę tradycyjnego „połamania pióra”, ich rodzicom wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia – pisał w liście skierowanym do maturzystów Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników w nauce, a absolwentom życzymy kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów lub podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie.

 

DSC00000
DSC00000
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00023 (2)
DSC00023 (2)
DSC00024 (2)
DSC00024 (2)
DSC00028 (2)
DSC00028 (2)
DSC00029 (2)
DSC00029 (2)
DSC00007x
DSC00007x

 

 

W jaki sposób programy stypendialne mogą wspierać lokalny rynek pracy? Jakie są modele współpracy firm, szkół zawodowych i uczelni? Co warto wziąć pod uwagę, planując branżowy program stypendialny? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w najnowszej publikacji Fundacji Dobra Sieć „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji”.

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce powstało nawet kilkaset unikalnych modeli współpracy stypendialnej, jakimi są programy skierowane do uczniów szkół branżowych, finansowane przez przedsiębiorstwa. Takie inicjatywy nie tylko oferują wsparcie finansowe uzdolnionych młodych ludzi, ale także umożliwiają uczniom odbycie stażu czy zatrudnienie w danej firmie. Nierzadko branżowe programy stypendialne wspierają rozwój konkretnej branży i odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Publikacja „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji” przybliża segment stypendiów branżowych i klas patronackich w Polsce, opierając się na badaniach przeprowadzonych przez zespół Fundacji Dobra Sieć w 2019 roku.

W publikacji znajdują się:

  • podstawowe informacje o założeniach stypendiów branżowych i klas patronackich;
  • sylwetki sześciu branżowych programów stypendialnych;
  • analiza 23 programów stypendiów branżowych i 11 programów klas patronackich;
  • rekomendacje dla organizatorów.

Publikacja powstała w ramach Programu „Stypendia Pomostowe” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zapraszamy do lektury publikacji!

www.mojestypendium.pl

stypendia branzowe banerMS 02

Nadszedł czas, w którym ósmoklasiści podejmą decyzję o wyborze dalszej drogi edukacji. Licea Ogólnokształcące, Technika oraz Branżowe Szkoły I Stopnia proponują szeroką ofertę edukacyjną. Czekamy na absolwentów klas VIII !!!