W ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Pozyskane środki Zarząd Powiatu w Jaśle przeznaczył na zakup 50 laptopów, które trafią do szkół, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Jasielski.

Inwestycja w nowy sprzęt ma na celu stworzenie naszym uczniom jak najlepszych warunków do kształcenia na odległość – powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w systemie szkolnictwa.

W dniu dzisiejszym laptopy zostały dostarczone do Starostwa Powiatowego w Jaśle i w najbliższych dniach trafią one do uczniów potrzebujących sprzętu komputerowego.

Łączna kwota wydana na zakup laptopów to 107 000 zł.

IMG_9717
IMG_9717
Przechwytywanie
Przechwytywanie

 

Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle sięga roku 1868 (https://www.1lojaslo.pl/index.php/news). Powstanie ówczesnego Gimnazjum historycy określają jednym z ważniejszych wydarzeń z historii Jasła, nie tylko II połowy XIX wieku. Szkoła pomimo burzliwej historii Polski, napięć i gwałtownych emocji związanych z przemianami historyczno-społecznymi realizuje zadania dydaktyczne i konsekwentnie kształci nowe pokolenia młodzieży, dostosowując się do nowych wymagań współczesnej edukacji.

Wizerunek I Liceum Ogólnokształcącego kształtowany jest przez bardzo kreatywną i twórczą społeczność uczniów i nauczycieli. Inspiracją do działania są dla nas z jednej strony znani absolwenci - osobistości świata nauki, medycyny czy polityki, ale również wyzwania stawiane przez współczesny świat. Nawiązujemy w swojej działalności, propagując wiedzę do nieocenionych osiągnięć matematyka Hugona Steinhausa czy historyka literatury polskiej Stanisława Pigonia. Szkoła podtrzymuje ugruntowaną tradycją i osiągnięciami edukację z zakresu kształcenia przedmiotów przyrodniczych takich jak biologia, geografia czy chemia. To właśnie w I LO w Jaśle naukę pobierali rozpoznawani na całym świecie prof. Rudolf Weigl – wynalazca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, prof. Eugeniusz Romer – polski geograf i kartograf, czy urodzony w Dębowcu prof. Stanisław Pawłowski  - geograf i rektor Uniwersytetu Poznańskiego. To do zamiłowań krajoznawstwem tego ostatniego absolwenta I LO w Jaśle nawiązuje prężnie działające, powstałe głównie z inicjatywy uczniów Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Od 13 lat w inspirowanych różnymi pomysłami opiekunów i młodzieży rajdach wzięło udział już ponad 1000 uczniów! (https://www.1lojaslo.pl/index.php/article/show/kolo_turystyczne) Wizytówką szkoły jest również Szkolny Chór „SOLI DEO” osiągający duże sukcesy w ogólnopolskich przeglądach chórów szkolnych, angażujący się w oprawę wielu uroczystości szkolnych, miejskich i powiatowych (http://chorsolideo.pl/). Działające liczne koła pozalekcyjne i przedmiotowe stwarzają młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Nasza szkoła to również kuźnia rozwijania artystycznych talentów. Młodzież rokrocznie walczy w potyczkach teatralnych o „Złotą leszczynę”, a to tylko jedno z wielu pasjonujących wydarzeń integracyjnych w szkole. Nauczyciele wraz z młodzieżą organizują liczne konkursy o różnym zasięgu i czynnie uczestniczą w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach oraz olimpiadach osiągając znakomite wyniki i sukcesy. Wiele sukcesów odnoszą również sportowcy, a w roku szkolnym 2019/2020 i kolejnych latach nasz apetyt rozbudza drużyna siatkarek, walcząca w finale wojewódzkiej licealiady. Uczniowie o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie sportu mogą liczyć na indywidualny tok nauki umożliwiający im udział w zgrupowaniach i indywidualnych treningach. I Liceum Ogólnokształcące od 2010 roku to również międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie astronomii, czemu sprzyja praca Obserwatorium Astronomicznego (https://www.1lojaslo.pl/obserwatorium/).

I Liceum Ogólnokształcące to zmieniająca się szkoła w dobie rozwijających się technologii informacyjnych i potrzeb jakie stawia współczesny świat. Wdrożony dziennik elektroniczny to nie tylko sposób na zdalne nauczanie w czasie pandemii COVID19, ale transparentność w dokumentacji przebiegu procesu kształcenia dla rodziców i naszych uczniów. To doskonały kontakt z rodzicami i wymiana informacji z wychowawcą… choćby po to żeby nie przegapić stypendium naukowego przyznawanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, albo  dowiedzieć się o nowych dostępnych pozycjach w zasobach biblioteki szkolnej.

                Reputacja I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle liczona jest dorobkiem naukowym!

W ostatnich latach (2010 – 2020) liceum może pochwalić się wysokimi lokatami uczniów na Olimpiadach przedmiotowych: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (finalistka 2011, 2014), Olimpiada Matematyczna (finalista 2013, 2017), Olimpiada Chemiczna (laureat 2013, złoty medal na 45. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Moskwie ), Olimpiada Geograficzna (laureat 2011, uczestnik etapu centralnego 2014), Olimpiada Informatyczna (finalista 2014, 2x 2018), Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej (finalistka 2011, 2013, laureatka 2014), Olimpiada Języka Niemieckiego (finalistka 2015, finalista 2016, laureatka 2016, 2017), Olimpiada Fizyczna (laureat 2015), Olimpiada Historyczna (finalista 2011), Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego (finalista 2019), Olimpiada Teologii Katolickiej (finalista 2013, 2016), Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych w judo – Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek (brązowy medal 2019). Z sukcesami uczniowie nasi zdobywają laury i nagrody w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH i wielu innych prestiżowych konkursach o zasięgu ogólnopolskim.                 W roku szkolnym 2020/2021 aby podnieść jakość kształcenia z przedmiotów, które cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży planuje się wdrożyć szereg programów innowacyjnych, m.in. z zakresu: chemii analitycznej, anatomii człowieka, języka angielskiego w biznesie, historii prawa i państwa, oraz matematyki w zadaniach konkursowych. Czy widzisz tu swoją szansę, aby się rozwijać i osiągać sukcesy?

W rankingu "Perspektyw" za rok 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, jako jedyne liceum w powiecie jasielskim zostało sklasyfikowane i osiągnęło tytuł "srebrnej szkoły". W rankingu oprócz osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych liczyły się wyniki matur z obowiązkowych a w szczególności dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów. Dzięki stawianiu na indywidualizację procesu kształcenia oraz dostosowanie metod pracy przez nauczycieli uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego zarówno z przedmiotów na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

1

2

3

I LO w Jaśle to szkoła, która pozwoli Ci rozwijać Twoje pasje, zapewni wysoką jakość kształcenia i ugruntuje w Tobie konstruktywne postawy na przyszłość. Będziesz miał realny wpływ na wybór dodatkowych zajęć rozwijających Twoje uzdolnienia i zainteresowania.  I Liceum Ogólnokształcące to szkoła stawiająca na rozwijanie ciekawości poznawczej i współpracę z rodzicami. W roku szkolnym 2020/2021 będą realizowane zgodnie z badaniem preferencji uczniów  szereg międzyoddziałowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów: „Interpretacja tekstów kultury”, „Matematyka w zadaniach konkursowych”, Turystyka i krajoznawstwo”, „Chemia medyczna”. „Język angielski w podróży” oraz „język łaciński medyczny”. Stając się uczniem I LO realnie będziesz miał wpływ na rodzaj zajęć, które obok przedmiotów obowiązkowych będziesz realizował w aspekcie rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

Zapraszamy! Wstąp do elitarnego grona uczniów I LO i buduj z nami potencjał na przyszłość dla Jasła, regionu i Ojczyzny!   

 

chór soli deo 2018
chór soli deo 2018
chór soli deo podczas dnia KEN 2019
chór soli deo podczas dnia KEN 2019
potyczki teatralne 2020
potyczki teatralne 2020
studniówka Polonaz pokazowy 2020
studniówka Polonaz pokazowy 2020
Ślubowanie na sztandar szkoły 2019
Ślubowanie na sztandar szkoły 2019
z obchodów święta niepodległości 2019 (2)
z obchodów święta niepodległości 2019 (2)
z obchodów święta niepodległości 2019
z obchodów święta niepodległości 2019
z rajdu 2020
z rajdu 2020

        

 

Pragniemy serdecznie zaprosić uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXII Konkursie Piosenki Obcojęzycznej LOVE ME TENDER, którego finał odbędzie się 1 kwietnia 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Uczestnicy proszeni są o przesłanie nagrań z zapisem wykonania jednej piosenki w wybranym języku obcym (język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański) do dnia 19 marca 2020 r.. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Informacja o osobach zakwalifikowanych do finału zostanie opublikowana w dniu 23 marca 2020 r. na stronie www.mdkjaslo.pl

Uczestnicy, biorący udział w finale prezentują utwór nadesłany w zgłoszeniu – nie ma możliwości zmiany utworu.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.mdkjaslo.pl

Serdecznie zapraszamy !

MDK w Jaśle

LOVE ME TENDER POST NA FB

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY”. Nabór rozpocznie się od 28 lutego 2020 r. i trwać będzie do 13 marca 2020 r.

 Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze Projektu (lokal pomiędzy budynkiem Hotelu Twist a sklepem z winami Wino i Przyjaciele) w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 15.30, we wtorki, środy, czwartki i  piątki w godzinach od 8.00 – 14.30

lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji, 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające kryteria grupy docelowej.

Grupa docelowa to osoby młode, w tym os. z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy wyłącznie bierne zawodowo (tj. os., które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. os. z kategorii NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych
w okresie ostatnich 4 tygodni).

Projekt skierowany do os. fizycznych, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC).

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zaliczone do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tryb konkursowy, czyli:

 1. a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym
  w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,
  z następujących grup docelowych:
 • · osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • · osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • · osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • · osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • · matki przebywające w domach samotnej matki,
 • · osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • · osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • · osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 1. b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa
  i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej) - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PROJEKTU?

Co najmniej 50% uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Co najmniej 20% uczestników będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby
o niskich kwalifikacjach.

SLI zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO, pod warunkiem, że os. te spełnią kryteria grupy docelowej.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 (77K) os. młodych, w tym
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy (wyłącznie biernych zawodowo), w tym w szczególności os. nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC).

 CO OFERUJEMY?

 1. a) Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla UP)

Cel: określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji zawodowych, diagnoza potrzeb szkoleniowych, możliwości i barier w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników projektu, nabycia lub uzupełnienia przez nich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, diagnoza deficytów tzw. kompetencji miękkich i społecznych oraz znajomości i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 1. b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej

Cel: zwiększenie szans i możliwości UP na podjęcie pracy, poprzez nabycie tzw. kompetencji miękkich i wiedzy z zakresie funkcjonowania w środowisku pracy i na rynku pracy. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

 1. c) Pośrednictwo pracy – (średnio 4 godziny dla UP)

Cel: pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty stażu/pracy (na podst. zdiagnozowanych potrzeb
i oczekiwań UP a także potrzeb i możliwości rynku pracy).

 1. d) Szkolenia zawodowe - 42 os.

Cel: nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji/kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, poprzez ukończenie wysokiej jakości szkoleń/kursów. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

 1. e) Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy – 140 os.

Cel: nabycie lub uzupełnienie przez UP doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Dla 140 UP przewiduje się 6-cio miesięczne staże zawodowe (w wyjątkowych sytuacjach okres stażu będzie można wydłużyć, jeżeli będzie to wynikać
z IPD uczestnika).

Każdy BO, któremu zostanie przedstawiona propozycja wsparcia musi rozpocząć udział we wskazanym wsparciu. W szczególności dotyczy to udziału w stażu zawodowym, który powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

 UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 1. a) stypendium szkoleniowe (w kwocie wynoszącej maksymalnie 120% zasiłku dla bezrobotnych za m-c, jeżeli szkolenie obejmuje co najmniej 150 godz./m-c, ) tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 2. b) pokrycie kosztów szkoleń zawodowych - tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 3. c) zwrot kosztów przejazdu na szkolenia zawodowe (refundowanych na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu) – tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,
 4. d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas szkoleń,
 5. e) stypendium stażowe (120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacane w okresie odbywania stażu tj. ok. 6 miesięcy) oraz składki ZUS UP (wypłacane w okresie odbywania stażu tj. ok. 6 miesięcy),
 6. f) zwrot kosztów przejazdu na staż (refundowanych na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu).
 7. g) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas stażu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. ZNASZ KOGOŚ KTO POTRZEBUJE WSPARCIA? DAJ MU ZNAĆ O NASZYM PROJEKCIE.

  

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  

DLA PRACODAWCY:

Wniosek o zorganizowanie stażu.

BIURO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji

ul. Pużaka 37 (lokal pomiędzy budynkiem Hotelu Twist a sklepem z winami Wino i Przyjaciele)

38-400 Krosno

tel. +48 572 027 819

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji: www.sli.org.pl

Stowarzyszenie laboratium Inspiracji

pig aktywni na rynku pracy plakat 2020 27022020