Pochodzisz z małej miejscowości i planujesz rozpocząć studia w innym mieście? Poszukujesz wsparcia na realizację projektów artystycznych lub rozwój kariery sportowej? A może marzysz o studiach za granicą?

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne, dostępne nie tylko dla uczniów i studentów, ale także m.in. dla osób związanych z konkretną dziedziną nauki, artystów, sportowców, działaczy społecznych. Często jednak barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukaniu.

Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.

Ponadto na portalu publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Obecnie pracujemy nad cyklem artykułów o prawnych aspektach stypendiów – w połowie stycznia ukazał się artykuł o tym, jaka jest definicja stypendium. Kontynuujemy rozpoczęty pod koniec 2019 roku cykl Kierunek: świat, w którym przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą (do tej pory ukazały się artykuły o studiach w Wielkiej Brytanii, Chinach, JaponiiNiemczech). Regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiów, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji. W 2018 przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

Fundacja Dobra Sieć

Moje Stypendium infografika

W dniach 29-30 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 2 – technikum kelner oraz klasy 1 – technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział, wspólnie z  partnerską szkołą ze Słowacji  - Spojena Skola w Svidniku, w warsztatach z zakresu „Carving fruit”.  Szkolenie jest częścią polsko – słowackiego projektu pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, którego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej do potrzeb transgranicznego rynku pracy.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle podczas 18-godzinnego szkolenia nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania dekoracji z warzyw i owoców oraz dekoracji potraw i stołów bankietowych.

Nasi uczniowie zapoznali się z historią carvingu, sprzętem używanym podczas pracy z owocami i warzywami oraz technikami cięcia i rzeźbienia. Podczas zajęć praktycznych nauczyli się m.in. wycinać kwiaty z rzodkwi czy kalarepy, kwiaty w arbuzie i melonie, szyszki z marchwi. Ponadto złożyli wieloskładnikowe kompozycje z wyrzeźbionych elementów.

Po zakończeniu szkolenia uczniowie przystąpili do egzaminu i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu w języku polskim, słowackim i angielskim. Było to niewątpliwie doskonałe doświadczenie, dzięki któremu uczniowie uzyskali kwalifikacje przydatne na rynku pracy w sektorze gastronomicznym.

Mikroprojekt pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”.

Partner wiodący: Powiat Jasielski
Partner mikroprojektu: Spojena Skola w Svidniku

Wartość mikroprojektu: 36 405,54 €. Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wkład Powiatu Jasielskiego wynosi 10%.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

 

IMG_20200129_114101
IMG_20200129_114101
IMG_20200129_114503
IMG_20200129_114503
IMG_20200130_092956
IMG_20200130_092956
IMG_20200130_093009
IMG_20200130_093009
IMG_20200130_093017
IMG_20200130_093017
IMG_20200130_093025
IMG_20200130_093025
IMG_20200130_110930
IMG_20200130_110930
IMG_20200130_130129
IMG_20200130_130129
IMG_20200130_130321
IMG_20200130_130321
IMG_20200130_135415
IMG_20200130_135415
IMG_20200130_135656
IMG_20200130_135656

 

Anna Zając, uczennica klasy I GC, zdobyła wyróżnienie w Konkursie Historycznym "Chcieliśmy tylko wolnej Polski", który adresowany był do uczniów ze szkół z Podkarpacia i Dolnego Śląska.

Ideą Konkursu, nad którym patronat objęli: Premier RP, Mateusz Morawiecki; Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Dolnośląski i Podkarpacki Kurator Oświaty, była popularyzacja sylwetek żołnierzy, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz wszystkich osób, zwłaszcza w społecznościach lokalnych, których postępowanie wyrażało wierność najwyższym ideałom. Ania na Konkurs przygotowała film, prezentujący sylwetkę Pana Stanisława Koczwary, mieszkańca Kołaczyc.

Opowiedział on o działalności Solidarności na terenie Huty Szkła w Jaśle, wydarzeniach związanych z wprowadzeniem Stanu Wojennego, swym  internowaniu, sytuacji rodziny.  Wręczenie nagród odbyła się 10 stycznia w Dębicy.

LO Kołaczyce

ABC

W dniu 5 grudnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Projekt zrealizowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Edukacja ekologiczna”. Całkowita wartość projektu (brutto) to 3.601.412,00 zł, z czego dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 2.900.965,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2017 roku.

Głównym celem działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej, będzie prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ale i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, na którym jest zlokalizowany. Zakres projektu objął prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne.

W ramach projektu wykonano roboty budowlane na ponad 3 mln 100 tys. złotych.

Polegały one na przeprowadzeniu kompleksowej przebudowy budynku po byłej strażnicy i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Powstało między innymi poddasze użytkowe z miejscami noclegowymi, zapleczem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniami służącymi do przygotowywania posiłków, a w otoczeniu budynku, parkingi, alejki i miejsca przeznaczone do hodowli roślin. Ośrodek Edukacji Ekologicznej dysponuje ponad 40 miejscami noclegowymi.

Za ponad 300 tys. złotych, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zakupiono wyposażenie służące celom edukacyjnym.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć i warsztatów w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej. Zawarto również porozumienie współpracy z pobliskim obserwatorium na Słowacji, gdzie młodzież będzie mogła wspólnie uczestniczyć w zajęciach po obu stronach granicy.

Podczas konferencji odbyły się trzy wykłady, pierwszy z nich wygłosiła dr inż. Magdalena Frączek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Uwierzyć w sens edukacji ekologicznej”. Kolejny wykład poprowadził dr Rafał Kapica z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie podczas którego opowiadał o tendencjach rozwoju turystyki dzieci i młodzieży. Ostatni wykład dotyczył dawnych odmian jabłoni, który poprowadziła mgr Elżbieta Żygała – wicedyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

Po zakończonych wykładach odbyła się część praktyczna, uczestnicy wykładów zostali podzieleni na trzy grupy i wzięli udział w warsztatach. Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach pn. „Badanie wody w trzech postaciach zimą – zajęcia laboratoryjne i mikroskopijne , oraz "Badanie Gleby - z czego składa się gleba”, prowadzonych przez Karola Skrobacza, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Grupa druga brała udział z warsztatach prowadzonych  przez pracownika Magurskiego Parku Narodowego Konrada Krasonia, który przedstawiał i opowiadał o tropach i śladach zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty z Izabelą Lorenc, która prowadziła zajęcia o kosmetykach naturalnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, przybliżył wszystkim obecnym historię budynku, w którym teraz mieści się ośrodek oraz opowiedział o etapach realizowanego projektu. Podziękował wszystkim, którzy brali czynny udział w tworzeniu i budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, oraz tym którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w konferencji podsumowującej realizację projektu. Poinformował również, że obecnie administratorem i porwadzącym Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

W konferencji wziął udział m.in. Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego Norbert Kieć, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Małgorzata Piotrowska, Ewa Dubiel Naczelnik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Ryszard Żygłowicz Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle,   Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Sylwia Pilek Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, sołtysi wsi Krempna oraz Ożenna, a także wielu innych zaproszonych gości.

 

P1180500
P1180500
P1180509
P1180509
P1180511
P1180511
P1180521
P1180521
P1180525
P1180525
P1180539
P1180539
P1180548
P1180548
P1180560
P1180560
P1180563
P1180563
P1180568
P1180568
P1180573
P1180573
P1180574
P1180574
P1180594
P1180594
P1180604
P1180604
P1180610
P1180610
P1180631
P1180631
P1180635
P1180635
P1180644
P1180644
P1180650
P1180650

 

W dniu 27 listopada br. Starosta Jasielski Adam Pawluś odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka zapewnienie dofinansowania budowy strzelnicy w powiecie jasielskim  w wysokości 1 360 000, 00 zł. Dofinansowanie dla projektu zostało przyznane w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie”.

Strzelnica, która ma powstać w miejscowości Cieklin, będzie służyć w szczególności klasom mundurowym ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jasielskiego tj. Zespołowi Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, Liceum Ogólnokształcącemu  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach oraz Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, w których kształci się 293 uczniów. Uczniowie ci biorą udział w konkursach, olimpiadach, musztrach paradnych, pomagają w oprawie uroczystości państwowych i patriotycznych. Należą do organizacji strzeleckich takich jak: Związek Strzelecki ,, Strzelec ‘’ Józefa Piłsudskiego, „Strzelec” im. gen. J. Hallera nr JS 2091. Strzelnica, która ma powstać na terenie naszego powiatu, ma niebagatelne znaczenie w rozwijaniu umiejętności strzeleckich młodzieży, ale także może być bodźcem do organizowania wydarzeń, pokazów, zawodów, które mogą stać się doskonałym narzędziem do integracji mieszkańców regionu.

Teren pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” został przekazany bezpłatnie przez Księdza Prałata Franciszka Motykę, a projekt uzyskał aprobatę mieszkańców wsi Cieklin, na terenie której powstanie. W powiecie jasielskim, ani w najbliższej okolicy, nie ma tego typu obiektu. Strzelnica może stać się również doskonałym zapleczem szkoleniowym dla Wojska, Policji oraz innych instytucji czy firm, w których niezbędnym warunkiem do posiadania i używania broni jest okresowy trening strzelecki. Jej powstanie może być impulsem do rozwoju strzelectwa sportowego w regionie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował Ministrowi Obrony Narodowej Mariuszowi Bałszczakowi za zaangażowanie i podjęte starania dzięki którym doszło do realizacji projektu pn.: „Strzelnica w Powiecie”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 1 360 000, 00 zł pozwoli na budowę strzelnicy w miejscowości Cieklin.

1
1
IMG_20191127_141022
IMG_20191127_141022
IMG_20191127_142450
IMG_20191127_142450
IMG_20191127_143447
IMG_20191127_143447
IMG_20191127_144845
IMG_20191127_144845