W dniu 16 października 2019 roku odbył się XXIV Festiwal Śpiewających Przedszkolaków <<EKO – piosenki z małej scenki>>. Wystąpiło czternaście grup wokalnych i jedna solistka z jedenastu przedszkoli. W sumie na MDK-owskiej scenie wystąpiło 114 młodych artystów prezentujących zróżnicowany repertuar, który bawiąc wprowadził nas w tematykę ekologiczną i skłonił do refleksji. Przedszkola, które wzięły udział w festiwalu to: Bajkowe Prywatne Przedszkole, Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Chatka Puchatka”, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 6 Pluszowego Misia, Przedszkole Miejskie nr 13, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Warzycach, Przedszkole Miejskie nr 3, Niepubliczne Przedszkole „Smyk”, Przedszkole Miejskie nr 11, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 1. Nagrody dla młodych artystów ufundowało Starostwo Powiatowe w Jaśle.

P1010305
P1010305
P1010328
P1010328
P1010348
P1010348
P1010399
P1010399
P1010503
P1010503
P1010555
P1010555
P1010586
P1010586

Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle obchodził jubileusz 50-lecia. Uroczystości odbyły się w minioną sobotę,  12 października br.

Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele  p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej. Po Mszy Świętej absolwenci, nauczyciele, goście, rodzice i uczniowie przemaszerowali wraz z księżmi ulicami miasta do Jasielskiego Domu Kultury, gdzie odbywała się dalsza część jubileuszu. 

Część oficjalna rozpoczęła się od serdecznego powitania wszystkich gości przez Annę Dyrek, Dyrektora ZSB w Jaśle, która przypomniała historię szkoły oraz wielu wybitnych pedagogów związanych z „Budowlanką”. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali jubileuszu, życzyli dalszych sukcesów i działalności, a także wręczyli pamiątkowe prezenty na ręce Pani Dyrektor.

Starosta Jasielski Adam Pawluś w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważny jest to jubileusz, nie tylko dla szkoły, ale również dla całej lokalnej społeczności. Starosta wręczył na ręce Pani Dyrektor list oraz pamiątkowy grawerton.

Zasłużonym nauczycielom dyrektor Anna Dyrek wręczyła nagrody.

Z kolei Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nauczycielom "Budowlanki” nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu. Otrzymali je: Anna Dyrek, Karina Skowron, Bogusław Bizoń i Stanisław Mocek.

Uczestnicy obchodów obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną. Wzruszające piosenki przeplatane były pięknymi wierszami oraz prezentacją multimedialną.

Podczas części artystycznej młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych zatańczyła również Poloneza.

Po uroczystej gali jubileuszowej w Jasielskim Domu Kultury, wszyscy uczestnicy przeszli do budynku Zespołu Szkół Budowlanych, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy upamiętniającej jubileusz 50-lecia.

Tablicę pamiątkową poświęcił ksiądz Zbigniew Irzyk. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Poseł do Europarlamentu Bogdan Rzońca, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Starosta Jasielski Adam Pawluś, przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle.

W uroczystości udział wzięli: Jan Wątroba - Biskup Diecezji Rzeszowskiej, ks. Zbigniew Irzyk - Proboszcz Parafii MBW Fara, ks. Tadeusz Gąsiorowski - Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaśle, Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając - Senator RP, Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Elwira Musiałowicz -  Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Motkowicz - Zastępca Wójta Gminy Jasło, Małgorzata Piątkowska - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Andrzej Papciak - Naczelnik Wydziału  Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Maria Lignar - Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, ppłk Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień, Piotr Śmist - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Laboratoryjnych i Geologicznych PETROGEO w Jaśle oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z powiatu jasielskiego.

 

IMG_7193
IMG_7193
IMG_7195
IMG_7195
IMG_7196
IMG_7196
IMG_7198
IMG_7198
IMG_7207
IMG_7207
IMG_7208
IMG_7208
IMG_7210
IMG_7210
IMG_7219
IMG_7219
IMG_7224
IMG_7224
IMG_7234
IMG_7234
IMG_7236
IMG_7236
IMG_7240
IMG_7240
IMG_7249
IMG_7249
IMG_7253
IMG_7253
IMG_7254
IMG_7254
IMG_7258
IMG_7258
IMG_7266
IMG_7266
IMG_7285
IMG_7285
IMG_7311
IMG_7311
IMG_7338
IMG_7338
IMG_7352
IMG_7352
IMG_7356
IMG_7356
IMG_7362
IMG_7362

 

W dniu 10 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w odbiorze końcowym wymiany świetlików dachowych na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Umowa na wykonanie robot została podpisana 9 lipca br. pomiędzy Powiatem Jasielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, na czele którego stoi Starosta Jasielski Adam Pawluś, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DOM-GAZ Krzysztof Piaszczyk. Roboty budowalne dotyczyły montażu świetlików dachowych, łukowych z przykryciem z płyt z poliwęglanu, w kolorze białym, przeziernym dla światła w sposób zapewniający dostateczne naświetlenie pracowni szkolnych. Świetliki zostały wyposażone w klapy przewietrzające sterowane elektrycznie. Koszt wykonania nowych świetlików wyniósł 374 055, 30 tys. zł.

 

IMG_7188
IMG_7188
IMG_7180
IMG_7180
IMG_7174
IMG_7174
IMG_7176
IMG_7176

 

„Wymiana tych świetlików stanowi część projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”. W przyszłości zostanie wykonana termomodernizacja całego dachu jak i całego budynku Centrum Szkolenia Zawodowego” - Adam Pawluś Starosta Jasielski.

 

W dniu 9 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. W uroczystości udział wzięła Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty, Alicja Zając- Senator RP oraz Robert Niemiec Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4.

14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowanków i pracowników oświaty. Rok szkolmy 2019/2020 jest wyjątkowy, ponieważ do szkół trafiły dwa roczniki absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej pedagodzy z byłego województwa krośnieńskiego z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch otrzymali medale i nagrody;

-Medal Komisji  Edukacji Narodowej otrzymało 57 pedagogów,

-Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 6 pedagogów,

-Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty 20 pedagogów.

Ze szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski wyróżnienia otrzymali:

-Medal Komisji Edukacji Narodowej: Pan Grzegorz Zięba ZST w Jaśle, Pan Andrzej Krajewski II LO w Jaśle, Pani Justyna Cyran ZSUIS w Jaśle, Pani Ewa Zawilińska ZSUIS w Jaśle,

-Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej: Pan Robert Niemiec Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle,

-Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty: Pani Krystyna Dzik SOSW w Jaśle, Siostra Bernadeta Pawłowska.

Zarząd Powiatu Jasielskiego postanowił także przyznać nagrody dla pedagogów. Nagroda Zarządu Powiatu w Jaśle przyznawana jest nauczycielom, którzy w sposób szczególny angażują się w swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą, która przynosi pozytywne efekty widoczne zarówno w wychowaniu młodzieży jak i osiąganiu przez nich wybitnych osiągnięć w nauce, jak i różnych olimpiadach oraz konkursach. Zarząd Powiatu w Jaśle postanowił nagrodzić 19 nauczycieli z 12 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski.

Nagrodę Zarządu Powiatu otrzymali:

-Pani Marta Wolska - I Liceum Ogólnokształcące Jasło,

-Pan Andrzej Krajewski - II Liceum Ogólnokształcące Jasło,

-Pani Agnieszka Pec - Zespół Szkół Technicznych Jasło,

-Pan Grzegorz Zięba - Zespół Szkół Technicznych Jasło,

-Pan Krzysztof Zbylut - Zespół Szkół Technicznych Jasło

-Pani Magdalena Warywoda - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jasło,

-Pani Agata Rabsztyn - Zespół Szkół Nr 3 Jasło,

-Pani Aneta Adamik-Czyżowicz - Zespół Szkół Nr 4 Jasło

-Pan Dariusz Szczepanik - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

-Pan Wojciech Źrebiec - Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle

-Pani Jolanta Jaracz - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle

-Pani Grażyna Wardęga-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle,

-Pani Katarzyna Dedo-Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,

-Pani Bożena Krawczyk-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle,

-Pani Anna Dyrek-Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,

-Pani Karina Skowron-Zespół Szkół Budowlanych w Jąśle,

-Pan Stanisław Macek-Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,

-Pan Bogusław Bizoń-Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,

-Pani Dorota Czernecka - Zespół SZkół Budowlanych w Jaśle.

Starosta Jasieski Adam Pawluś podczas swojego wystąpienia życzył wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty wiele sił, charyzmy, zapału do pracy z uczniami oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków i wielu sukcesów.

Uroczystość uświetniła piękna część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

IMG_7165
IMG_7165
IMG_7004
IMG_7004
IMG_7023
IMG_7023
IMG_7027
IMG_7027
IMG_7030
IMG_7030
IMG_7040
IMG_7040
IMG_7045
IMG_7045
IMG_7046
IMG_7046
IMG_7052
IMG_7052
IMG_7054
IMG_7054
IMG_7066
IMG_7066
IMG_7076
IMG_7076
IMG_7077
IMG_7077
IMG_7078
IMG_7078
IMG_7080
IMG_7080
IMG_7082
IMG_7082
IMG_7083
IMG_7083
IMG_7087
IMG_7087
IMG_7089
IMG_7089
IMG_7092
IMG_7092
IMG_7093
IMG_7093
IMG_7095
IMG_7095
IMG_7097
IMG_7097
IMG_7100
IMG_7100
IMG_7105
IMG_7105
IMG_7107
IMG_7107
IMG_7109
IMG_7109
IMG_7110
IMG_7110
IMG_7111
IMG_7111
IMG_7112
IMG_7112
IMG_7113
IMG_7113
IMG_7116
IMG_7116
IMG_7119
IMG_7119
IMG_7121
IMG_7121
IMG_7122
IMG_7122
IMG_7125
IMG_7125
IMG_7128
IMG_7128
IMG_7129
IMG_7129
IMG_7130
IMG_7130
IMG_7131
IMG_7131
IMG_7132
IMG_7132
IMG_7134
IMG_7134
IMG_7135
IMG_7135
IMG_7136
IMG_7136
IMG_7137
IMG_7137
IMG_7139
IMG_7139
IMG_7140
IMG_7140
IMG_7142
IMG_7142
IMG_7149
IMG_7149
IMG_7151
IMG_7151
IMG_7152
IMG_7152
IMG_7153
IMG_7153
IMG_7155
IMG_7155
IMG_7156
IMG_7156
IMG_7157
IMG_7157
IMG_7158
IMG_7158
IMG_7159
IMG_7159
IMG_7160
IMG_7160
IMG_7161
IMG_7161
IMG_7163
IMG_7163
IMG_7164
IMG_7164

 

Zakończyły się prace związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń byłej strażnicy straży granicznej w Ożennej. Dzisiaj, po wielu miesiącach oczekiwania, oficjalnie otwarto Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

W poniedziałek, 7 października br., po gruntownej modernizacji uroczyście otwarto Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

Głównym celem działalności Ośrodka będzie prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, na którym jest on zlokalizowany. Niezwykle ważnym aspektem będzie również upowszechnianie i pogłębianie wiedzy w zakresie bogactwa oraz różnorodności flory i fauny znajdującej się w najbliższej okolicy placówki wśród młodzieży, turystów oraz mieszkańców i innych osób go odwiedzających.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 601 412 zł, z czego kwota  dofinansowania z NFOŚiGW to 2 900 965  zł.

Zakres projektu obejmował prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne. Ośrodek zostanie wyposażony w sposób, który wpłynie na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej realizowanej przez placówkę. W otoczeniu budynku powstaną ścieżki przyrodniczo - edukacyjne. Oferta edukacyjna będzie obejmować nie tylko zajęcia stacjonarne, ale również zajęcia terenowe, zgodnie z harmonogramem Ośrodka, ale i według zapotrzebowania.

W Ośrodku znajdują się miejsca noclegowe dla 42 osób. W piwnicy powstały pokoje rekreacyjne, gospodarcze, techniczne oraz pomieszczenie do przygotowania posiłków własnych i jadalnia. Na parterze mieszczą się sale i pokoje edukacyjne, na piętrze pokoje 2-u, 3-y i 4-ro osobowe, a na poddaszu sypialnia damska i męska.

Wykonawcą inwestycji była Firma „Beskid” z Nowego Żmigrodu.  Roboty budowlane rozpoczęto 17 października 2018 r., a zakończono 28 sierpnia 2019 r. Ich koszt to 3 188 659 zł.

Wyposażenie kosztować będzie ok. 300 000 zł. i zakupione zostanie do końca 2019 roku.

Ośrodek prowadzony będzie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Z gratulacjami do Ożennej przyjechali parlamentarzyści, przedstawiciele sąsiednich samorządów oraz wielu zaproszonych gości: Artur Michalski – Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Alicja Zając -Senator RP, Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP, Urszula Zając – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Czcigodny Ksiądz  Robert Bielecki - Proboszcz Parafii w Krempnej p.w Św. Maksymiliana Kolbe, Wojciech Zając - Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miasta Jasła, wójtowie z terenu powiatu jasielskiego, Grażyna Zagrobelna – Dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów  Państwowych w Krośnie, Józef Legutko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice, Dominik Wróbel – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Norbert Kieć - Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Stanisław Zając – były radny i Członek Zarządu Powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – Jan i Mirosław Kmiecik.

list Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego 

list Wojciecha Wdowika - Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie

 

IMG_6600
IMG_6600
IMG_6694
IMG_6694
IMG_6697
IMG_6697
IMG_6702
IMG_6702
IMG_6706
IMG_6706
IMG_6708
IMG_6708
IMG_6716
IMG_6716
IMG_6723
IMG_6723
IMG_6725
IMG_6725
IMG_6729
IMG_6729
IMG_6737
IMG_6737
IMG_6751
IMG_6751
IMG_6754
IMG_6754
IMG_6763
IMG_6763
IMG_6930
IMG_6930
IMG_6931
IMG_6931
IMG_6932
IMG_6932
IMG_6937
IMG_6937
IMG_6939
IMG_6939