W dniu 5 grudnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Projekt zrealizowany został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Edukacja ekologiczna”. Całkowita wartość projektu (brutto) to 3.601.412,00 zł, z czego dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 2.900.965,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w III kwartale 2017 roku.

Głównym celem działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej, będzie prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ale i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, na którym jest zlokalizowany. Zakres projektu objął prace związane z zaadaptowaniem budynku po byłej strażnicy granicznej w Ożennej wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne.

W ramach projektu wykonano roboty budowlane na ponad 3 mln 100 tys. złotych.

Polegały one na przeprowadzeniu kompleksowej przebudowy budynku po byłej strażnicy i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Powstało między innymi poddasze użytkowe z miejscami noclegowymi, zapleczem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniami służącymi do przygotowywania posiłków, a w otoczeniu budynku, parkingi, alejki i miejsca przeznaczone do hodowli roślin. Ośrodek Edukacji Ekologicznej dysponuje ponad 40 miejscami noclegowymi.

Za ponad 300 tys. złotych, do Ośrodka Edukacji Ekologicznej zakupiono wyposażenie służące celom edukacyjnym.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć i warsztatów w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej. Zawarto również porozumienie współpracy z pobliskim obserwatorium na Słowacji, gdzie młodzież będzie mogła wspólnie uczestniczyć w zajęciach po obu stronach granicy.

Podczas konferencji odbyły się trzy wykłady, pierwszy z nich wygłosiła dr inż. Magdalena Frączek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Uwierzyć w sens edukacji ekologicznej”. Kolejny wykład poprowadził dr Rafał Kapica z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie podczas którego opowiadał o tendencjach rozwoju turystyki dzieci i młodzieży. Ostatni wykład dotyczył dawnych odmian jabłoni, który poprowadziła mgr Elżbieta Żygała – wicedyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

Po zakończonych wykładach odbyła się część praktyczna, uczestnicy wykładów zostali podzieleni na trzy grupy i wzięli udział w warsztatach. Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach pn. „Badanie wody w trzech postaciach zimą – zajęcia laboratoryjne i mikroskopijne , oraz "Badanie Gleby - z czego składa się gleba”, prowadzonych przez Karola Skrobacza, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Grupa druga brała udział z warsztatach prowadzonych  przez pracownika Magurskiego Parku Narodowego Konrada Krasonia, który przedstawiał i opowiadał o tropach i śladach zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty z Izabelą Lorenc, która prowadziła zajęcia o kosmetykach naturalnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, przybliżył wszystkim obecnym historię budynku, w którym teraz mieści się ośrodek oraz opowiedział o etapach realizowanego projektu. Podziękował wszystkim, którzy brali czynny udział w tworzeniu i budowie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, oraz tym którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w konferencji podsumowującej realizację projektu. Poinformował również, że obecnie administratorem i porwadzącym Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

W konferencji wziął udział m.in. Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego Norbert Kieć, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Małgorzata Piotrowska, Ewa Dubiel Naczelnik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Ryszard Żygłowicz Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle,   Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Sylwia Pilek Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, sołtysi wsi Krempna oraz Ożenna, a także wielu innych zaproszonych gości.

 

P1180500
P1180500
P1180509
P1180509
P1180511
P1180511
P1180521
P1180521
P1180525
P1180525
P1180539
P1180539
P1180548
P1180548
P1180560
P1180560
P1180563
P1180563
P1180568
P1180568
P1180573
P1180573
P1180574
P1180574
P1180594
P1180594
P1180604
P1180604
P1180610
P1180610
P1180631
P1180631
P1180635
P1180635
P1180644
P1180644
P1180650
P1180650

 

W dniu 27 listopada br. Starosta Jasielski Adam Pawluś odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka zapewnienie dofinansowania budowy strzelnicy w powiecie jasielskim  w wysokości 1 360 000, 00 zł. Dofinansowanie dla projektu zostało przyznane w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie”.

Strzelnica, która ma powstać w miejscowości Cieklin, będzie służyć w szczególności klasom mundurowym ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jasielskiego tj. Zespołowi Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, Liceum Ogólnokształcącemu  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach oraz Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, w których kształci się 293 uczniów. Uczniowie ci biorą udział w konkursach, olimpiadach, musztrach paradnych, pomagają w oprawie uroczystości państwowych i patriotycznych. Należą do organizacji strzeleckich takich jak: Związek Strzelecki ,, Strzelec ‘’ Józefa Piłsudskiego, „Strzelec” im. gen. J. Hallera nr JS 2091. Strzelnica, która ma powstać na terenie naszego powiatu, ma niebagatelne znaczenie w rozwijaniu umiejętności strzeleckich młodzieży, ale także może być bodźcem do organizowania wydarzeń, pokazów, zawodów, które mogą stać się doskonałym narzędziem do integracji mieszkańców regionu.

Teren pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” został przekazany bezpłatnie przez Księdza Prałata Franciszka Motykę, a projekt uzyskał aprobatę mieszkańców wsi Cieklin, na terenie której powstanie. W powiecie jasielskim, ani w najbliższej okolicy, nie ma tego typu obiektu. Strzelnica może stać się również doskonałym zapleczem szkoleniowym dla Wojska, Policji oraz innych instytucji czy firm, w których niezbędnym warunkiem do posiadania i używania broni jest okresowy trening strzelecki. Jej powstanie może być impulsem do rozwoju strzelectwa sportowego w regionie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował Ministrowi Obrony Narodowej Mariuszowi Bałszczakowi za zaangażowanie i podjęte starania dzięki którym doszło do realizacji projektu pn.: „Strzelnica w Powiecie”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 1 360 000, 00 zł pozwoli na budowę strzelnicy w miejscowości Cieklin.

1
1
IMG_20191127_141022
IMG_20191127_141022
IMG_20191127_142450
IMG_20191127_142450
IMG_20191127_143447
IMG_20191127_143447
IMG_20191127_144845
IMG_20191127_144845

 

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach otrzymało podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego, za udział w akcjach ogólnopolskich: "Szkoła Pamięta" oraz „Szkoła do hymnu”. Akcja „Szkoła Pamięta” miała na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, o osobach zasłużonych dla naszej lokalnej społeczności, w ramach tej akcji nasi uczniowie wraz z nauczycielami złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach Zasłużonych Zmarłych. "Szkoła do hymnu", to akcja z okazji „Święta Niepodległości”, podczas której uczniowie wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali wspólnie 4  zwrotki Mazurka Dąbrowskiego o symbolicznej godzinie 11.11 przed budynkiem szkoły.

LO Kołaczyce

szkola do hymnu

szkola pamieta

 

XI Konferencja Ekologiczna pn. „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami”  w  Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się 30 października 2019 r.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele oraz osoby zainteresowane tematyką ekologiczną. Na konferencji obecni byli także zaproszeni goście: pani Alicja Zając - Senator RP, pan Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Jaśle,  pan Piotr Hanas - Wicedyrektor Magurskiego Parku Narodowego oraz pan Jacek Gogola – Prezes LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle i pan Roman Kościow – Kierownik działu Zasobów Ludzkich i  Bezpieczeństwa LOTOS S.A.

Konferencja odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy z nich był częścią wykładową, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat:

-„Zrównoważona gospodarka wodna – podstawą ochrony zasobów wodnych na świecie”, - dr  inż.  Natalia Matłok z Uniwersytetu Rzeszowskiego

- „Zagrożenie zbiorników wodnych eutrofizacją” -  prof. nadz. dr hab. Inż. Krzysztof Chmielowski z  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

- „Jakość i sposoby uzdatniania wody do spożycia”- doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego Karol Skrobacz

- Diaporama prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne Magurskiego Parku Narodowego - pani Iwona Sochacka, starszy specjalista w zespole ds. Edukacji w Magurskim Parku Narodowym.

Po przerwie obiadowej odbyła się część warsztatowa konferencji, podczas której uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokaz ozonowania wody oraz pomiar jej jakości, który prezentował pan Karol Skrobacz. Ponadto odbyły się warsztaty podsumowujące poruszaną podczas konferencji problematykę,  a także warsztaty, mające na celu zapoznanie uczniów z wpływem bobrów na  środowisko i działalność człowieka. 

XI Konferencja Ekologiczna została zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „FAMILIARIS”.

Współorganizatorem Konferencji był Powiat Jasielski.

Partner Główny wydarzenia: Grupa LOTOS S.A.

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Magurski Parku Narodowy.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

MDK w Jaśle

 

P1010615
P1010615
P1010634
P1010634
PA301109
PA301109
PA301110
PA301110
PA301117
PA301117
PA301129
PA301129
PA301140
PA301140
PA301148
PA301148

 

 

W trakcie uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 11.10.2019 r. Firma OT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) podpisała z Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy.

Ze strony firmy LOTAMS podpisał je Szef Służby Obsługi Liniowej - Paweł Szymanek, ze strony szkoły - dyrektor ZST w Jaśle - Grzegorz Zięba.

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy spółki ze szkołą
w zakresie kierunków nauczania: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz technik elektryk. Najlepsi uczniowie tych kierunków będą objęci opieką firmy, dzięki czemu będą mieli szansę zostać licencjonowanymi mechanikami lotniczymi.

Mając na uwadze korzyści płynące z obustronnej wymiany doświadczeń, strony  zadeklarowały wolę współpracy w dziedzinach objętych ich działalnością,
w szczególności poprzez:

  • wymianę doświadczeń naukowych, dydaktycznych i badawczych;
  • opracowanie programów dla wybranych kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych;
  • opracowanie programów szczegółowych dla wybranych przedmiotów oraz tematyki szkoleń specjalistycznych;
  • organizację oraz realizację w/w szkoleń specjalistycznych;
  • realizację innych szkoleń specjalistycznych z wykorzystaniem bazy laboratoryjnej  Szkoły;
  • współdziałania w ramach projektów naukowo-badawczych lub celowych; organizację praktyk i staży dla uczniów, absolwentów lub nauczycieli Szkoły,
  • wzajemne promowanie współpracy Szkoły i Firmy,
  • współpracę w ramach działań finansowanych z Funduszy Europejskich.

Firma LOTAMS prowadzi obsługę techniczną samolotów wąsko
i szerokokadłubowych firm światowych np. Boeing, Airbus, Embraer. Jej główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale rozpoczęło się tworzenie nowej bazy
w Jasionce pod Rzeszowem. W tej lokalizacji Spółka będzie realizowała zarówno obsługę bazową, jak i liniową, mając do dyspozycji hangary dedykowane obsłudze szerokokadłubowych samolotów takich jak Boeing 787. 

Program „Zostań Mechanikiem Wyższych Lotów” jest szansą dla uczniów a później absolwentów szkoły na podniesienie swoich kwalifikacji oraz ciekawą, odpowiedzialną i  dobrze płatną pracę.

ZST w Jaśle

 

IMG_8134
IMG_8134
IMG_8142
IMG_8142
IMG_8146
IMG_8146