Dziesięciu  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu odebrało dzisiaj wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Wyróżnieni uczniowie swoje nagrody otrzymali z rąk Starosty Jasielskiego - Adama Pawlusia.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, następnie Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Wyróżnienie „Bene Meritus” otrzymują uczniowie, którzy osiągają znakomite wyniki w nauce, reprezentują swoją szkołę w konkursach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Nagrodzeni uczniowie to:

  • Marek Patrzałek - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
  • Michał Babiarz - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
  • Marceli Juruś - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
  • Paulina Ziomek  - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
  • Bartosz Chmura - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
  • Natalia Gomułka - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
  • Roksana Pięta - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
  • Katarzyna Sypień - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
  • Natalia Parzygnat - Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie
  • Kamila Czajka - Zespół Szkół w Trzcinicy

Starosta pogratulował uczniom wspaniałych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów. Swoje gratulacje przekazał również przybyłym na tę uroczystość rodzicom oraz dyrektorom szkół.

 

1
1
P1130621
P1130621
P1130624
P1130624
P1130627
P1130627
P1130630
P1130630
P1130649
P1130649
P1130658
P1130658
P1130662
P1130662
P1130670
P1130670
P1130673
P1130673
P1130676
P1130676
P1130682
P1130682
P1130686
P1130686
P1130693
P1130693
P1130695
P1130695
P1130701
P1130701
P1130703
P1130703
P1130708
P1130708
P1130714
P1130714
P1130720
P1130720
P1130727
P1130727
P1130729
P1130729
P1130733
P1130733
P1130741
P1130741
P1130743
P1130743
P1130755
P1130755

 

29 maja 2019 roku w Ożennej, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych wzięli udział w rajdzie szlakami konfederatów barskich, w ten sposób uczcili 251. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, autokarami pojechali do Ożennej, skąd przeszli szlakiem do okopów konfederatów barskich na Czeremsze, gdzie 13 stycznia 1770 r. konfederaci stoczyli walkę z wojskami rosyjskimi.

Podczas rajdu złożono kwiaty pod krzyżem upamiętniającym konfederatów, który postawiono w miejscu gdzie w okresie od wiosny 1769 roku do maja 1772 roku znajdował się warowny obóz konfederatów barskich. Następnie uczestnicy rajdu przeszli szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej do Ożennej, gdzie przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbyła się dalsza część uroczystości. Uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego przygotowały część artystyczną i przypomniały wszystkim zgromadzonym wydarzenia sprzed 251. lat.

Podczas wydarzenia głos zabrał również starosta jasielski-Adam Pawluś, który podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie, również przypominając wydarzenia z tamtych lat.

Organizatorem rajdu było II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, współorganizatorami Zespół szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, natomiast patronat nad wydarzeniem objął Starosta Jasielski - Adam Pawluś.

Wszyscy uczestnicy rajdu kosztowali kiełbaski z rusztu, gorące napoje oraz ciasteczka przygotowane przez Zespół Szkół Usługowo-Spożywczych w Jaśle.

1
1
IMG_5061
IMG_5061
IMG_5070
IMG_5070
P1130439
P1130439
P1130463
P1130463
P1130481
P1130481
P1130488
P1130488
P1130504
P1130504
P1130505
P1130505
P1130554
P1130554
P1130565
P1130565
P1130566
P1130566
P1130575
P1130575

 

 

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach laureatką III edycji Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. W nagrodę otrzyma możliwość bezpłatnego studiowania w I roku na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz nagrodę rzeczową.

Finał Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie odbył się w środę 17 kwietnia 2019 r. Zakwalifikowało się do niego 79 uczniów z całego województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą po raz trzeci. Do I etapu III edycji Konkursu zgłosiło się ponad 450 uczniów z 35 szkół z całego regionu. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 79 uczniów . W etapie finałowym znalazło się 32 uczniów spośród których wyłoniono 10 laureatów. Ilona Szymańska zajęła VI miejsce - najwyższe spośród uczestników z terenu powiatu jasielskiego. Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem mgr Macieja Karpa.

Nagrody wręczone zostaną 22 maja 2019 r. podczas VI Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa organizowanego przez WSPiA w Rzeszowie.

Gratulujemy wszystkim laureatom.

LO Kołaczyce

20190417 123425

W tym roku minęła okrągła X rocznica ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach uczestniczą w niej od pierwszej edycji i odnoszą  sukcesy.

Zaczęło się od zdobycia dwóch indeksów, uprawniających do studiowania na tej renomowanej uczelni, by w roku jubileuszowym zdobyć ich aż 10 na 15 możliwych. Systematyczna praca uczniów pod kierunkiem ich opiekunów, przychylna atmosfera w szkole oraz wszechstronna pomoc i sympatia nauczycieli przynoszą oczekiwane rezultaty. Dziś  liczba laureatów i finalistów Olimpiady z LO w Kołaczycach przekroczyła 70. Jest to imponujące osiągnięcie, biorąc pod uwagę wielkość placówki i liczbę uczącej się tam młodzieży. Począwszy od 2015 roku licealiści z Kołaczyc „zgarniają” całe podium (w tym roku sześć kolejnych miejsc), co nie umknęło uwadze organizatorów Olimpiady, którzy w uznaniu osiągnięć skierowali list gratulacyjny do Dyrekcji LO w Kołaczycach.

Nasi uczniowie swoją postawą, aktywnością i zaangażowaniem podczas studiów zdobyli sobie dobrą opinię i uznanie u wykładowców oraz władz uczelni, co często jest podkreślane podczas kolejnych edycji olimpiady. Trafny wybór kierunku kształcenia oraz zaangażowanie i szerokie możliwości, jakie oferuje swoim wychowankom Liceum w Kołaczycach, zapewniają jego absolwentom doskonały start w dorosłe życie oraz otwierają szerokie perspektywy na przyszłość, wszystkim bez wyjątku. Szkoła w Kołaczycach nie ogranicza się tylko do nauki, ale pomaga zarówno uczniom, jak i absolwentom w postępowaniu kwalifikacyjnym do policji, wojska, straży oraz na uczelnie wojskowe, strażackie, prawnicze i inne kierunki.

LO Kołaczyce

IMG 1374

podziekowanie