Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja „Tygodnika Powszechnego” zapraszają na spotkanie pt. „Sztuka rozmowy”, które odbędzie się 5 grudnia br., o godz. 17.00. w Filharmonii Podkarpackiej. Gośćmi wieczoru będą prof. Jerzy Bralczyk - językoznawca, mistrz polskiej mowy, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki oraz Michał Ogórek - dziennikarz i felietonista. W czasie dyskusji w inteligentny, a zarazem pełen humoru sposób będą radzić słuchaczom jak opanować sztukę rozmowy, jak sprawić, aby rozmowa była przyjemnością oraz podkreślą, jak istotna oprócz umiejętności sprawnego wyrażania swoich myśli jest umiejętność słuchania. Spotkanie zainauguruje III edycję cyklu wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce” realizowanych we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Jak twierdzi Michał Ogórek, rozmowa to konieczność, więc warto się na niej znać, uczyć się jej i doskonalić, najlepiej poprzez praktykę, wtedy staje się ona swoistą sztuką i przyjemnością. „Rozmowa o rozmowie może wydawać się tautologią: poszukiwaniem sensu wymiany zdań w niej samej. A jednak nie: do wszystkiego i w nauce, i w polityce (tej akurat bardzo rzadko) i naszych codziennych kontaktach dochodzi się rozmawiając, prowadząc dialog, wymieniając poglądy”. Dziennikarz zwraca też uwagę na ówczesny zanik rozmowy tradycyjnej, zastępowanej coraz częściej przez nowoczesne technologie: „Wymianę zdań zastąpiły już inne formy komunikacji: zaocznej. Mejle, fejsbuki, sms-y to rozmowy, które prowadzi się jakby samemu, nawet nie znając interlokutora albo go wcale nie mając. Trudno się na to gniewać, ale warto mieć na uwadze, jak często przypomina to znaną piosenkę ludową „gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu”. Okazuje się, że nawet tego nie wymyśliliśmy w naszych czasach!”.

W trakcie spotkania poruszona zostanie także tematyka perswazji i manipulacji językowej wykorzystywanej do budowania przewagi nadawcy nad odbiorcą, tworzenia wypowiedzi z ukrytym celem i działania na emocje.

Spotkanie poprowadzi Wojciech Bonowicz – finalista Nagrody Literackiej Nike 2018.

Aby wziąć udział w wykładzie należy wcześniej zarejestrować się (bezpłatnie) na stronie wielkiepytania.wsiz.pl.

W dniu spotkania zajmowanie miejsc będzie możliwe od godz. 16.00. Rezerwacja biletów jest ważna do godz. 16.30. Po spotkaniu istnieje możliwość nabycia publikacji, rozmowy z gośćmi oraz uzyskania autografów.

Kolejne spotkania odbędą się 27 lutego i 3 kwietnia 2019 r.

Plakat WSIiZ

 

 

W dniu 13 listopada br. odbył się po raz dziewiąty Pieszy Powiatowy Rajd Niepodległości na Liwocz, którego organizatorami był Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. W tym roku miał on szczególny wydźwięk, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.  W rajdzie udział wzięli przedstawiciele samorządów, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu powiatu jasielskiego oraz inni licznie zgromadzeni goście.

Uczestnicy rajdu wyruszyli na szlak z miejscowości Ujazd, kierując się na szczyt góry Liwocz. Marszrucie sprzyjała wspaniała jesienna pogoda. Po dotarciu na miejsce odbyła się uroczysta modlitwa w intencji Ojczyzny, którą poprowadził  Ksiądz Gerard Stanula, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu.

Po wspólnej modlitwie Jan Muzyka, Członek Zarządu Powiatu, podziękował wszystkim za udział w rajdzie w imieniu Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego. Andrzej Konopka, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych powitał wszystkich przybyłych. Głos zabrał Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska, który przypomniał, że 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości, jest radosnym świętem, ale jednocześnie nie wolno nam  zapominać, że każdy z nas tworzy historię.

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pamięci, w którym oddano hołd tym wszystkim, którzy walczyli i gięli w walce o wolność naszej Ojczyzny. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy  pod tablicą ku czci żołnierzy AK.  

Po oficjalnych uroczystościach młodzież i goście spotkali się przy wspólnym biesiadnym ognisku i śpiewali pieśni patriotyczne.

 

P1080000
P1080000
P1080084
P1080084
P1080092
P1080092
P1080109
P1080109
P1080127
P1080127
P1080130
P1080130
P1080139
P1080139
P1080151
P1080151
P1080161
P1080161
P1080162
P1080162
P1080163
P1080163
P1080168
P1080168
P1080172
P1080172
P1080180
P1080180
P1080181
P1080181
P1080185
P1080185
P1080187
P1080187
P1080191
P1080191
P1080194
P1080194
P1080215
P1080215
P1080220
P1080220
P1080225
P1080225
P1080232
P1080232
P1080233
P1080233
P1080239
P1080239
P1080247
P1080247
P1080260
P1080260
P1080269
P1080269
P1080274
P1080274
P1080283
P1080283
P1080284
P1080284
P1080286
P1080286
P1080288
P1080288
P1080293
P1080293
P1080294
P1080294
P1080299
P1080299
P1080304
P1080304
P1080318
P1080318
P1080323
P1080323
P1080332
P1080332

 

 W piątkowe przedpołudnie, 9 listopada 2018 r., w Trzcinicy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ojczyzny, ślubujących uczniów i ich rodziców odprawioną w sali gimnastycznej ZS w Trzcinicy, którą celebrował ks. Tadeusz Wawryszko.

Po nabożeństwie, pododdziały w towarzystwie zaproszonych gości przemaszerowały ze śpiewem na kort szkolny, gdzie odbyły się główne uroczystości ślubowania.

Kadeci w obecności swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubowali: „stać na straży statutu szkoły, pielęgnować wartości chrześcijańskie i  patriotyczne oraz być wzorem obywatela i ucznia”.

Podczas ceremonii ślubowania odbyło się  uroczyste przekazane uczniom klas mundurowych sztandaru szkoły. Nie zabrakło  też przemówień i życzeń skierowanych pod adresem kadetów.

Po akcie ślubowania nastąpił pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas pierwszych i ich starszych kolegów ze Szkolnej Kompanii Honorowej.

Ostatnim punktem uroczystości był apel z okazji Święta Niepodległości. W montażu słowno – muzycznym uczniowie zaprezentowali pieśni legionowe oraz przypomnieli trudną i bolesną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości.

Powiat Jasielski podczas uroczystości reprezentowali Wicestarosta Tadeusz Gorgosz i Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka.

 

WP_20181109_001
WP_20181109_001
WP_20181109_003
WP_20181109_003
WP_20181109_008
WP_20181109_008
WP_20181109_009
WP_20181109_009
WP_20181109_010
WP_20181109_010
WP_20181109_011
WP_20181109_011
WP_20181109_014
WP_20181109_014
WP_20181109_015
WP_20181109_015
WP_20181109_017
WP_20181109_017

 

 

24 października odbyła się po raz 10. Konferencja Ekologiczna w Jaśle. W tym roku tematem było powietrze –  rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony. W konferencji udział wzięło około stu osób – nauczycieli i uczniów ze szkół powiatu jasielskiego, gorlickiego i strzyżowskiego oraz dorosłych osób zainteresowanych ochroną powietrza.

Prelekcje wygłosili dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek i dr inż. arch. dr inż. Anita Zapałowska z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr inż. Jolanta Nawrot z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Delegatura w Jaśle i lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog. Uczestnicy odwiedzili także Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, prezentujące przyczyny niskiej emisji oraz Stację Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle.

Dr inż. Anita Zapałowska opowiadała o dioksynach i furanach wydobywających się z kominów, podczas spalania śmieci – „Spalanie odpadów w instalacjach do tego celu nieprzystosowanych prowadzi do niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń, gdzie szczególnie niebezpieczne są rakotwórcze dioksyny. Spalanie odpadów w domowych  piecach i kotłowniach gazowych traktowane jest jako wykroczenie. Kwestię regulują stosowne akty i rozporządzenia. Polichlorowane pochodne dibenzo-dioksyn i furanów są trwałymi związkami, które kumulując się w organizmach żywych wywołują negatywne efekty zdrowotne” – mówiła podczas wykładu.

Po raz kolejny w konferencji udział wzięła dr inż. Marta Pisarek, która tym razem opowiadała o roślinach „antysmogowych”. „W celu poprawy jakości powietrza miejskiego zachodzi pilna potrzeba zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej: parków, zieleńców, zieleni osiedlowej, itp. oraz ich właściwa pielęgnacja pozwalającą zieleni spełniać rolę wydajnego ekologicznie biofiltra. Szczególnie poleca się nasadzenia wertykalne przy lub na elewacjach budynków oraz na balkonach i tarasach oraz parki kieszonkowe. Ponadto istotny jest dobór gatunkowy roślinności, dlatego też w nasadzeniach miejskich nie powinno zabraknąć jałowca pospolitego, lip, klonów, jarząbów. W mieszkaniach powinniśmy pielęgnować roślinność doniczkową, która nie tylko skutecznie wyłapuje pył, ale jednocześnie nawilża powietrze i oczyszcza ze smogu eleltromagnetycznego” – architekt uczulała młodzież, która z zainteresowaniem wysłuchała jej wykładu. „Zieleń w mieście (bez nakładów finansowych) chroni nas od pyłów i innych zanieczyszczeń i co jeszcze jest bardziej istotne oczyszcza z chorobotwórczych mikroorganizmów!”  - podkreślała wielokrotnie.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego, który rozpoczął konferencję. Adam Pawluś podkreślał rolę edukacji ekologicznej i opowiadał o możliwych zastosowaniach źródeł energii odnawialnych, aby poprawić stan jakości powietrza. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele LOTOS Infrastruktura Jasło - Prezes Jacek Gogola i  Kierownik Działu Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Pracy Roman Kościow. Grupa LOTOS S.A. była Partnerem Głównym Konferencji, a zorganizowali ją Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS.

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, wśród których były m.in. plakaty dotyczące smogu, pochodzące z Galerii Dizajn BWA we Wrocławiu, wykonane przez artystów grafików w ramach projektu „Noworoczne postanowienia 2018”.

MDK w Jaśle

 

1 Uczestnicy
1 Uczestnicy
Adam Pawluś
Adam Pawluś
DSC07198
DSC07198
DSC07203
DSC07203
DSC07205
DSC07205
Plakaty
Plakaty
rosliny
rosliny
rosliny2
rosliny2
rosliny3
rosliny3

 

 

11 października 2018 r. w Liceum w Kołaczycach odbył się IX już Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Policyjno-Prewencyjnych „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Polska”. Sześć drużyn rywalizowało w 4 konkurencjach: strzelanie z broni długiej i krótkiej, test wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, prawa i ustawy o Policji, policyjny tor sprawnościowy oraz I pomoc.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęło LO Kołaczyce, drugie miejsce zajęło LO w Nowym Żmigrodzie, a trzecie Zespół Szkół w Trzcinicy. W klasyfikacji indywidualnej najlepszym zawodnikiem został uczeń klasy I LO Kołaczyce - Radosław K., a najlepszą zawodniczką okazała się uczennica klasy III Kołaczyckigo Liceum – Karolina G., która triumfowała również w kategorii strzeleckiej uzyskując tytuł najlepszego strzelca w kategorii dziewcząt. W kategorii chłopców, najlepszym strzelcem został uczeń LO Nowy Żmigród – Dominik Z. Doskonale spisała się drużyna dziewcząt tutejszego liceum, która w klasyfikacji generalnej zajęła drugie miejsce ustępując jedynie swoim kolegom, a wyprzedzając pozostałe drużyny chłopców i dziewcząt z Nowego Żmigrodu i Trzcinicy.

Konkursowi patronowały: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komendant Powiatowej Policji w Jaśle i Burmistrz Miasta Kołaczyce p. Małgorzata Salacha.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz szkoły otrzymały wartościowe nagrody.

 

43581314_1432685660198268_1305173589829353472_n
43581314_1432685660198268_1305173589829353472_n
43620177_2180421192283538_3394030698015752192_n
43620177_2180421192283538_3394030698015752192_n
43629081_263768294480408_4807786575825993728_n
43629081_263768294480408_4807786575825993728_n
43633749_246755449290969_3456085527969660928_n
43633749_246755449290969_3456085527969660928_n
43639683_350565839022391_7027436995932585984_n
43639683_350565839022391_7027436995932585984_n
43641688_472195393189533_3146723027958366208_n
43641688_472195393189533_3146723027958366208_n
43672064_577508736014393_2522400830850596864_n
43672064_577508736014393_2522400830850596864_n
43712918_1806285602822069_453302479191277568_n
43712918_1806285602822069_453302479191277568_n
43770177_543119669462566_703912536717656064_n
43770177_543119669462566_703912536717656064_n
43788638_740882199625976_139368119637377024_n
43788638_740882199625976_139368119637377024_n
43879199_178812349697723_7287006144785022976_n
43879199_178812349697723_7287006144785022976_n
44024981_922032111322863_7645956108107907072_n
44024981_922032111322863_7645956108107907072_n
44025044_343965499505015_7824078675434799104_n
44025044_343965499505015_7824078675434799104_n