W pięciu jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych, tj. Zespole Szkół Technicznych (wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego), Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w dniach 26.03. – 05.04.2018 r. zrealizowano cykl pięciu konferencji prezentujących realizację projektów edukacyjnych.

Realizacja trzech projektów o łącznej wartości blisko 9 mln zł ma na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu a także udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych, w tym wzmocnienie poziomu kształcenia praktycznego w zawodach deficytowych. Zaplanowane w trzech projektach działania mają charakter komplementarny, co pozwoli zwiększyć szanse absolwentów na szeroko rozumianym rynku pracy.

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” (Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), którego zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2019 r. realizowane są szkolenia, kursy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne oraz staże zawodowe m.in. w dziedzinach budownictwa, ogrodnictwa, geodezji, informatyki, bankowości, administracji, handlu, gastronomii, fryzjerstwa, kosmetologii, elektromechaniki, spawalnictwa oraz obsługi maszyn do robót ziemnych i pojazdów transportowych (docelowo dla 939 uczennic i uczniów) a także szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla 47 nauczycielek i nauczycieli.

W ramach projektu wyposażono pracownię grafiki komputerowej 2D i 3D, pracownię programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, dwie pracownie komunikacji w języku obcym, pracownię montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, pracownię gastronomiczną, pracownię fryzjerską oraz mobilną pracownię ekonomicznych przedmiotów zawodowych na łączną kwotę 531 404,48 zł.

W ramach projektów pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” oraz „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” (Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020), których zakończenie zaplanowane jest na październik 2018 r. wyposażono następujące pracownie:

W Zespole Szkół Technicznych w Jaśle: pracownię pojazdów samochodowych (stanowiska silnikowe, układy napędowe, układy jezdne), pracownię elektrotechniki i maszyn elektrycznych, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownię do komputerowego wspomagania projektowania CAD (grafika 2D), pracownię elektroniki i mechatroniki samochodowej (stanowiska laboratoryjne i demonstracyjne), pracownię elektryczną – wyposażenie w elementy inteligentnego domu KNX (panele laboratoryjne i demonstracyjne).

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle: wyposażono w narzędzia, oprawki, oprzyrządowanie technologiczne i wyposażenie warsztatu niezbędne do realizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych dla operatora obrabiarek skrawających, zakupiono oprogramowanie CAM do maszyn CNC dydaktycznych i przemysłowych (wymagane dla pracowników w firmach wysokich technologii), dostarczono i zamontowano dodatkową oś frezarki dla CNC, narzędzia, przyrządy i urządzenia metrologiczne.

W Zespole Szkół nr 4 w Jaśle: pracownię komunikacji w języku obcym zawodowym (system do nauczania języków obcych, z wyposażeniem multimedialnym), pracownię poligraficznych procesów przygotowawczych, pracownię komputerowych technik multimedialnych, pracownię drukowania cyfrowego, pracownię reklamy i obsługi turystycznej.

W Zespole Szkół nr 3 w Jaśle – pracownię informatyczną, mechatroniczną, elektrotechniczna, chemiczną, OZE, teleinformatyczną, logistyki-ochrony środowiska.

W Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle: pracownię architektury krajobrazu, szkolną pracownię ćwiczeń praktycznych, pracownię geodezji wspomaganej komputerowo, pracownię budownictwa, pracownię geodezji, pracownię komunikacji w języku obcym, pracownię kreślarską.

W Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych: pracownię technologiczną, pracownię JOZ (języków obcych zawodowych), pracownię projektowania i modelowania odzieży, pracownię fryzjerska, pracownię włókienniczą/materiałoznawstwa odzieżowego, pracownię cukierniczą, pracownię żywności, technologii i wytwarzania odzieży/warsztaty szkolne, pracownia do projektowania i estetyki, pracownia technologii gastronomicznej/warsztaty szkolne, technologiczna i analizy biologiczno-chemicznej, pracownię analizy żywności.

Łączna kwota, jaką wydano na wyposażenie ww. pracowni od początku realizacji projektów z Poddziałania 6.4.2 wynosi 4.321.905,00 zł.

-  Dzięki realizacji projektów doposażyliśmy pracownie w nowoczesny sprzęt, urządzenia, symulatory
i modele. Nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe, a uczniowie odbywają staże i praktyki
u pracodawców, uzyskują uprawnienia pozwalające na obsługę maszyn i wykonywanie określonych zawodów tłumaczył Starosta Jasielski Adam Pawluś.

- Niezwykle ważny aspekt zwiększający szansę na rynku pracy to bezpośrednie doświadczenie wykonywania pracy w środowisku prawdziwej firmy, a nie tylko symulacji, jaką są szkolne praktyki zawodowe. Dzięki współpracy z wieloma firmami, podczas staży, kursów, praktyk, udało nam się to osiągnąć – dodał Starosta.

 

IMG_1774
IMG_1774
IMG_1784
IMG_1784
IMG_1787
IMG_1787
IMG_1798
IMG_1798
IMG_1803
IMG_1803
IMG_1820
IMG_1820
IMG_1843
IMG_1843
IMG_1848
IMG_1848
IMG_1855
IMG_1855
IMG_1874
IMG_1874
IMG_1906
IMG_1906
IMG_1916
IMG_1916
IMG_1936
IMG_1936
IMG_1952
IMG_1952
IMG_2040
IMG_2040
IMG_2056
IMG_2056
IMG_2061
IMG_2061
IMG_2065
IMG_2065
IMG_2222
IMG_2222
IMG_2291
IMG_2291
IMG_2348
IMG_2348
IMG_2560
IMG_2560
IMG_2634
IMG_2634

 

 

21 lutego 2018 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle odbyła się V edycja konkursu wiedzy o bankowości „Akademia Finansów Banku PEKAO SA”. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego organizowany jest przez dyrektora I Oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA w Jaśle.

W ciągu roku szkolnego w szkołach powiatu w ramach Akademii Finansów odbywały się lekcje przedsiębiorczości z udziałem eksperta banku Pekao SA poświęcone różnorodnym zagadnieniom bankowości o rozszerzonym zakresie tematycznym. Dzięki nim młodzież miała możliwość zapoznania się m.in. z nowoczesnymi metodami obsługi klienta, czy zasadami bezpiecznego korzystania z kart płatniczych oraz bankowości mobilnej i internetowej.

Podsumowaniem cyklu spotkań z uczniami był konkurs, którego uczestnicy - reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego mieli okazję wykazania się zdobytą wiedzą o bankowości oraz produktach banku Pekao SA rywalizując o zdobycie czołowych miejsc i atrakcyjnych nagród.

Jury V edycji konkursu stanowili:

p. Piotr Handzel - dyrektor I oddziału banku Pekao SA w Jaśle,

p. Stanisław Gacek - główny specjalista banku Pekao SA I Oddział w Jaśle,

p. Andrzej Nostek - menedżer ds. sprzedaży banku Pekao SA I Oddział w Jaśle,

p. Diana Machowska – specjalista ds. sprzedaży banku Pekao SA I Oddział w Jaśle,

p. Andrzej Bosak - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle,

p. Krystyna Myśliwiec – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Jak podkreślał przewodniczącyjury, pan Piotr Handzel, poziom wiedzy zawodników był bardzo wysoki i wyrównany.

Zmagania konkursowe wyłoniły następujących zwycięzców:

I miejsce –Natalia Gomułka, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,

II miejsce – Seweryn Białoń, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

III miejsce – Bartosz Maciejowski, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureaci również nagrody rzeczowe, ufundowane przez Dyrektora I Oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA w Jaśle.

Tegoroczna V edycja konkursu, miała szczególną oprawę – towarzyszyła jej mini-wystawa numizmatyczna z okazji jubileuszów: „100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” oraz „45-lecia działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (PTN) w Jaśle”. Wszyscy uczestnicy konkursu, nauczyciele – opiekunowie zawodników, a także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mieli możliwość obejrzenia pięknych kolekcjonerskich monet NBP i okazjonalnych medali, o których interesująco opowiadał pan Zbigniew Pięta – prezes jasielskiego oddziału PTN oraz pan Piotr Handzel. Wystawa eksponowana będzie w I oddziale Banku Pekao SA w Jaśle od 5 marca do 15 maja 2018 r.

 

IMG_2585
IMG_2585
IMG_2694
IMG_2694
IMG_2549
IMG_2549
IMG_2519
IMG_2519

15 lutego 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie z jaślaninem – prof. Karolem Myśliwcem, wybitnym archeologiem i egiptologiem, odkrywcą starożytnych nekropolii.

Karol Myśliwiec to człowiek wielu talentów i pasji, naukowiec oraz odkrywca tajemnic Starożytnego Egiptu. We wszystkich publikacjach daje się poznać jako mistrz pióra i znakomitej narracji. Mimo, że są to książki naukowe, czuć w nich literackiego ducha, więc czyta się je bardzo dobrze, ponieważ autor pojmuje archeologię jako dziedzinę szeroko pojętej humanistyki.

(...)Nie wszystko można powiedzieć o człowieku liczbami, wykresami i słupkami. Słowo, narzędzie wyobraźni musi wypełnić te luki na które jesteśmy skazani z powodu fragmentarycznego stanu zachowanych źródeł(...) – czytamy we wstępie do  publikacji „W cieniu Dżesera”.

Karol Myśliwiec uczestniczył w wykopaliskach m.in. w Syrii, Aleksandrii, Egipcie, Sudanie, na Cyprze. Badał grobowiec faraona Setiego I w Tebach Zachodnich.

Rozgłos przyniosły mu książki:  „Święte znaki Egiptu” (1990, 2001), „Pan Obydwu Krajów” (1993), „Eros nad Nilem” (1996), „W cieniu Dżesera” (2016). Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz wieloletnim kierownikiem polskiej misji archeologicznej w Sakkarze.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego br. w Centrum Informacji Lokalnej MBP w Jaśle  
(ul. Kołłątaja 1) o godz. 17.00.                                                                                   
 
 

Zapraszamy!

 

Spotkanie autrorskie z prof. Karolem Myśliwcem - plakat
Spotkanie autrorskie z prof. Karolem Myśliwcem - plakat

Od 2009 roku w Rzeszowie, a w kolejnych latach także w Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych oraz Stalowej Woli organizowane były zajęcia Politechniki Dziecięcej. W związku z poszerzeniem zakresu działań Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz podpisaniem umowy współpracy pomiędzy Fundacją  i Uniwersytetem Rzeszowskim,  dotyczącej prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, od marca 2018 roku ruszą zajęcia pod nazwą „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny”. Zakres merytoryczny zajęć „Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego” będzie tożsamy z podobnymi zajęciami uniwersytetów dziecięcych prowadzonymi na całym świecie, za czym idzie także z prowadzonym do 2018 roku przez Fundację, zajęciami w ramach projektu „Politechniki Dziecięcej”. Sposób rejestracji i organizacja zajęć także nie zostają zmienione.

 

W dniu 15.01.2018 r odbył się w Krośnie XV Wojewódzki Turniej „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”. Reprezentant Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – Maksymilian Czechowicz został laureatem konkursu zdobywając w nim III miejsce.

 Organizatorem turnieju był krośnieński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we współpracy z Cukiernią „Jagusia” w Krośnie. Nad jego przebiegiem czuwała komisja konkursowa, w skład której weszli zawodowi cukiernicy, a także nauczyciele zawodu i przedstawiciele kuratorium oświaty.

O zwycięstwo rywalizowali ze sobą uczniowie szkół zawodowych z całego województwa podkarpackiego – z Rzeszowa, Pilzna, Krosna oraz Jasła, wyłonieni do udziału w turnieju w wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle reprezentowali uczniowie kl. 3a kształcący się w zawodzie cukiernik - Magdalena Pikusa i Maksymilian Czechowicz.

Turniej rozegrany został w dwóch etapach. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wiedzy teoretycznej. Część druga, praktyczna, polegała na wykonaniu tortu, figurek marcepanowych oraz ciasteczek bankietowych. Forma i zdobnictwo wykonanych prac nawiązywały do tematu przewodniego, którym w tegorocznej edycji konkursu stał się „Powiew wiosny”. Stąd wśród elementów dekoracyjnych znalazły się figurki zwierząt i ptaków oraz motywy kwiatowe, kojarzące się z budzącą się do życia przyrodą.

Poziom konkursowych zmagań, jak co roku, był wysoki. Uczestnicy wykazali się nie tylko fantazja i kreatywnością, ale również umiejętnościami cukierniczymi. Z wyczuciem dobrane nowoczesne techniki zdobnicze, zastosowanie różnorodnych materiałów cukierniczych oraz staranność i kunszt wykonania pozwoliły im stworzyć wspaniałe, cieszące oko „wiosenne” kompozycje. Wśród nich jury wysoko oceniło prace reprezentantów ZSUiS. Maksymilian Czechowicz został jednym ze zwycięzców turnieju zdobywając w nim III miejsce, Magdalena Pikusa wywalczyła sobie wysoką, piątą pozycję.

Efekty pracy młodych adeptów sztuki cukierniczej zostały zaprezentowane na zakończenie turnieju podczas przygotowanej przez organizatorów wystawy. Była to wspaniała okazja dla wszystkich obecnych gości – uczniów, ich opiekunów i jurorów, nie tylko do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, ale również do degustacji wyrobów.

Udział w konkursie był dla uczestników wspaniałym zawodowym doświadczeniem oraz okazją doskonalenia swoich umiejętności praktycznych. Dał uczniom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z kolegami, stał się też impulsem i motywacją do rozwijania własnych zdolności i zawodowych pasji. 

Oprócz cennych nagród i pamiątkowych dyplomów uczestnicy uzyskali zwolnienie z praktycznego egzaminu zawodowego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

                                                                                                                     

ZSUiS

 

Max - 3
Max - 3
Max 4
Max 4
Max
Max