Wczoraj, 31 stycznia br. w Sejmie RP odbyła się dyskusja dotycząca budowy zbiornika Kąty-Myscowa. Poseł Bogdan Rzońca zapytał o stan zaawansowania prac nad przygotowaniem planowanej inwestycji.  Na pytania odpowiadał Grzegorz Witkowski z resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Źródło: videosejm.pl