Drukuj

W związku z pismem skierowanym przez Jan Czubika, Wójta Gminy Tarnowiec, dotyczącym drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec, Adam Pawluś, Starosta Jasielski, przygotował odpowiedź na temat działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w celu likwidacji szkód powstałych przez intensywne opady.2019.06.10 Wójt Gminy Tarnowiec realizacja zadania