Drukuj

PUP w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy.

PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl  lub uzyskać pod nr telefonów: 

1.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

           13 4435432

2.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

     13 4463492 wew.72

3.

Staż, bon stażowy

           13 4435446

4.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne,
bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy,
dofinansowanie studiów podyplomowych

           13 4435433

5.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia

           13 4435439

6.

Pośrednictwo pracy

  13 4435435, 13 4435437,
  13 4435438, 13 4435440

7.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  13 4435432, 13 4435464,
     13 4463492 wew.72

8.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego

  13 4435446, 13 4435433,
  13 4435439, 13 4435461

9.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

  13 4435435, 13 4435437,
  13 4435438, 13 4435436

 

PUP 1
PUP 1
PUP 2
PUP 2
PUP 3
PUP 3