OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie możliwości przekazania przez Starostę Krośnieńskiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego na rzecz osób poszkodowanych w wyniku żywiołu w Gminie Jasło drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm informuję, że dostępne są wyłącznie drzwi o podanym rozmiarze.

Nie ma możliwości otrzymania drzwi wewnętrznych w innych szerokościach.

Wobec powyższego, proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4  lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy urzędu.

Jasło, dnia 16 lipca 2020 r.

Skan ogłoszenia - PDF

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że od dnia 13 lipca 2020 roku pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Jasło będzie udzielana wyłącznie telefonicznie przez specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. 

Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr telefonów 13 448 58 38508 642 016.

 

Ogłoszenie dot. pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Jasło - PDF

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło w Domu Ludowym  w Trzcinicy,  38-207  Trzcinica 141,  uruchomiony został  punkt  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapeutycznej  dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu.

 

      Pomoc  będzie  świadczona  przez  specjalistów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w następujących godzinach:

poniedziałek - 8.00 - 11.00

wtorek 12.00 - 15.00

środa - 8.00 - 11.30

czwartek - 8.00 - 11.00

piątek - 12.00 - 15.00

 

               Jednocześnie informuję, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 osoby poszkodowane w wyniku powodzi mogą  również korzystać  ze  specjalistycznej  pomocy 
pod  nr telefonu    
508 642 016

Pomoc będzie świadczona do odwołania

 

Skan ogłoszenia

 

 

                                         Ogłoszenie

       W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło,
Starosta Krośnieński za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
ma możliwość przekazania na rzecz osób poszkodowanych
w wyniku żywiołu drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm.

       Proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy
zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4
lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy
urzędu.

Proszę również o zgłaszanie potrzeb na drzwi wewnętrzne
o innych wymiarach. W miarę ich dostępności takie zamówienia
będą realizowane.

 

skan ogłoszenia