Drukuj

Remont chodnika w Harklowej

Zniszczony chodnik we wsi Harklowa w Gminie Skołyszyn już niedługo zostanie wyremontowany. Obecnie trwają prace nad wymianą kostki brukowej i krawężników.

Remont chodnika jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zadanie jest realizowane ze środków własnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przy udziale Gminy Skołyszyn, która przeznaczyła na ten cel 8 tys. zł.

Działania spotkały się z wielką aprobatą Przewodniczącego Sejmiku Województwa Jerzego Borcza, który razem ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem obserwował postępujące prace.