rsz p1220651

Wczoraj, 30 września br., w Pielgrzymce odbyło się uroczyste rozpoczęcie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród, która jest częścią zadania realizowanego z programu: Intrreg Polska –Słowacja - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac dotyczy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+450 do km 28+967, z wyłączeniem odcinków od km 22+617 do km 22+745 (most na potoku Pachniączka w km22+692 w m.  Pielgrzymka) od km 28+700 do km 28+780 (most na rzece Wisłoka w km 28+577 w m. Nowy Żmigród), w ramach zadania „Modernizacja połączeń  komunikacyjnych w rejonie Świdnik , Stropkov i Jasło”

Partnerem wiodącym jest Województwo Podkarpackie, natomiast Partnerem projektu Kraj Preszowski.

IMG 20200930 111210 min 1

W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Podkarpackiego Wojciech Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Plich, Starosta Jasielski Adam Pawluś, dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Sopel, radna województwa Joanna Bril, członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers i Ryszard Lisowski, wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski i wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wykonawcy zadania – firmy  Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa: dyrektor kontraktu Maciej Łukaszyk i kierownik robót Łukasz Kołodziej.

Wartość zadania wynosi 9 651 262,31, a termin zakończenia prac został ustalony na 30 listopada 2021 roku.

P1220620 min

Starosta Jasielski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków i doprowadzili do realizacji inwestycji. Szczególnie podziękowania skierował do Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pana Adama Hamryszczaka – byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Bogdana Rzońcy – Posła do Parlamentu Europejskiego.