write 593333 1920

Fot. www.pixabay.com

Zmienia się sytuacja na lokalnym rynku pracy. Jak wynika z obserwacji i analiz, dotychczasowy „rynek pracodawcy” przekształcił się w tzw. „rynek pracownika”. Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem  pracowników z wykształceniem technicznym średnim i zawodowym.

Informacja ta jest szczególnie ważna dla młodych ludzi, którzy wybierając kierunki kształcenia w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy, nie tylko zwiększają swoje szanse na zatrudnienie, ale poszerzają wachlarz możliwości na rynku pracy.

Z analizy ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na lokalnym i regionalnym rynku pracy wynika, że największe zapotrzebowanie jest na pracowników o specjalizacjach: technik technologii żywności, technik logistyk, technik spawalnictwa, technik architektury krajobrazu, elektryk, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, specjalista z branży automatyki i robotyki oraz mechatroniki.

Sytuacja pandemiczna spowodowała dynamiczny rozwój działu IT i większą informatyzację wielu dziedzin życia. Ma to odzwierciedlenie również na rynku pracy, gdzie pojawiło się znacznie więcej ofert dla pracowników w zawodach: technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, czy technik teleinformatyk.

Zauważalny jest także rozwój sektora usług, głównie w branży budowlanej, co przekłada się na wzrost zainteresowania zawodami tj. technik budownictwa, technik dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Podsumowując należy stwierdzić, że na lokalnym rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technicznym na poziomie szkoły średniej i zasadniczej zawodowej. Kształcenie w kierunkach poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy oferują jasielskie szkoły ponadpodstawowe. Ich absolwenci, bez wątpienia, będą atrakcyjnymi kandydatami na pracowników dla pracodawców z naszego regionu.

 


 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle