Drukuj

Absencja Radnych na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jasielskiego spowodowała, że nie doszło do podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia środków o kwotę 144 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew.- Czermna w km  6+000 - 7+930 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829R z drogą nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w miejscowości Bączal Górny.

Inwestycja z dofinansowaniem w kwocie 587 543,00 zł realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (operacja pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II"). 

Moje zdziwienie budzi fakt, że w dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jasielskiego nie wzięli udziału Radni, będący również mieszkańcami gminy Skołyszyn” - stwierdził Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

droga
droga