Zapraszamy osoby tworzące pieczę zastępczą, organizacje pozarządowe, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Programu i przedstawienie swoich opinii, uwag i propozycji, które należy kierować na adres PCPR w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 - 2020