W dniu 10 maja br. odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kapelani, strażacy i pracownicy cywilni zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz emerytowani strażacy i byli pracownicy komendy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele p. w. Św. Stanisława. Następnie uczestnicy udali się  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbył się uroczysty apel. Obchody były okazją do złożenia wszystkim strażakom podziękowań za ciężką i odpowiedzialną służbę oraz do wręczenia medali dla wyróżniających się strażaków i awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Wzorem lat ubiegłych Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka. W tym roku nagrodę tą otrzymał st. ogn. Wiesław Fiałkiewicz, pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KPP SP w Jaśle. Starosta w swoim przemówieniu podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców. Starosta przekazał również życzenia: Szanowni strażacy przekazuję Wam podziękowania oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, mimo coraz trudniejszych zadań ratowniczych. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków i będzie dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie czy pełniona jest ochotniczo czy zawodowo.

Ze względu na liczne obowiązki związane z pełnieniem mandatu posła na uroczystości nie mógł być obecny Bogdan Rzońca, Poseł RP. Gratulacje i życzenia dla strażaków przekazał w formie listownej. 

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. mgr inż. Marek Górniak podziękował wszystkim przybyłym za udział w uroczystości oraz za współpracę.  

IMG_3810
IMG_3810
IMG_3831
IMG_3831
IMG_3835
IMG_3835
IMG_3837
IMG_3837
IMG_3850
IMG_3850
IMG_3880
IMG_3880
IMG_3895
IMG_3895
IMG_3910
IMG_3910
IMG_3917
IMG_3917
IMG_3920
IMG_3920
IMG_3932
IMG_3932
IMG_3967
IMG_3967