Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle wydłuża termin rekrutacji uczestników do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018".

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w pokoju 23, tel 13 448 58 38 w terminie do dnia 21 września 2018 roku.

Informacja dotycząca planowanej realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018"