Powiat Jasielski otrzyma 7 360 000 zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab i przebudowę drogi powiatowej Bieździedza – Sowina – Januszkowice. Promesę na realizację tych zadań z rąk Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, odebrał Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 1+327-13+181 w miejscowości Krempna, Żydowskie, Ciechania, Ożenna i Grab” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina”. Wysokość dotacji stanowić będzie 7 360 000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Obie drogi są bardzo zniszczone i wymagają pilnej naprawy, celem umożliwienia przejezdności i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – powiedział Starosta Adam Pawluś.

treść promesy

zdj. 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj. 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
zdj.2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki  (1)
zdj.2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki (1)