Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. radni Rady Powiatu w Jaśle przyjęli stanowisko w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr 107 i 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym.

Bardzo proszę o przyjęcie tego stanowiska. Wpisanie linii kolejowych nr 107 i 108 do sieci linii kolejowych o znaczeniu państwowym nie tylko przyczyni się do podniesienia ich rangi, ale przede wszystkim spowoduje lepsze ich utrzymanie i wykorzystanie, co z pewnością znacznie ożywi transport kolejowy w południowej części województwa podkarpackiego – apelował do radnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Radni jednogłośnie uchwalili „Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr: 107, 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym”.

(treść stanowiska 1)

Przypomnijmy, że nie są to jedyne działania władz Powiatu Jasielskiego w sprawie kolei. 1 lutego Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w sprawie realizacji przewozów kolejowych w południowej części Województwa Podkarpackiego na liniach nr 106, 107 i 108. Treść poniżej.

(treść stanowiska 2)

 

18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (28)
18.02.22 - SRP (28)
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
mapa
mapa

 

 

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r.po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku– zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. jako instytucja udzielająca unijnych pożyczek dla firm w województwie podkarpackim przedstawia ofertę pożyczek unijnych dla przedsiębiorców z woj. Podkarpackiego

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
• kwota pożyczki do 120 000 złotych
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,85%
• okres spłaty: do 60 miesięcy
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy
• wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

POŻYCZKA Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
• kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
• oprocentowanie stałe: 2,15 %,
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
• oprocentowanie stałe: 0,925%,
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

Informacje na temat projektów i ich zasad udziela Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego: Tel. 17/ 788 18 65, 17/ 788 18 59, 17/ 788 18 62 17/ 788 18 65 17/ 788 18 61

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk Nr 405).
b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok (Druk Nr 406).
c) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok (Druk Nr 407).
d) zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie (Druk Nr 408).
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Druk Nr 409).
f) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018” (Druk Nr 410).
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 411).
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 412).

7. Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie (Druk Nr 413).
8. Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości w powiecie (Druk Nr 414).
9. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Jaśle ze swojej działalności za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez  Powiat (Druk nr 415).
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH

 

 

logo_SP
logo_SP

 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie lokalizacji nowego węzła autostrady A4-Węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do drogi krajowej nr 94 w ciągu drogi krajowej nr 73.

 

1_Custom
1_Custom
2_Custom
2_Custom
2_Custom2
2_Custom2