Rozpoczęły się prace zmierzające do powstania w Jaśle nowego ciągu drogowego. Powiat Jasielski zlecił już opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy nowego mostu na rzece Jasiołce, łączącego osiedla Sobniów i Hankówka.

Już od zeszłego roku Powiat Jasielski prowadzi intensywne przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”. Z dniem 1 stycznia br. przejął od Miasta Jasła ulice Żniwną i Towarową, które zamierza połączyć nowym mostem. Pozwoli to na stworzenie nowego połączenia drogowego, które da możliwość przejazdu od południowej części Jasła do drogi krajowej nr 28, z ominięciem obciążonego ruchem centrum miasta, i dalej do części przemysłowej. Zmiana ta poprawi układ komunikacyjny Jasła. Nowa droga stanie się swoistą małą wschodnią obwodnicą miasta, z której korzystać będą mieszkańcy całego południa naszego powiatu.

Wraz z realizacją nowej drogi zrodziła się idea budowy nowego przystanku kolejowego Jasło – Sobniów, która mogłaby zostać zrealizowana łącznie z planowaną przez PKP modernizacją linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Zagórz.

Samorządy Powiatu Jasielskiego i Miasta Jasła zwróciły się do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o poparcie tej inicjatywy.

Nowy przystanek Jasło – Sobniów mógłby obsługiwać ruch na kierunku z Zagórza przez Krosno bezpośrednio do Rzeszowa, poprzez łącznicę, co pozwoliłoby na oszczędność czasu przejazdu o około 20 minut.

W miejscu przekroczenia linii kolejowej 108 nowo powstałą drogą powiatową na ulicy Żniwnej samorządy planują budowę parkingów, na których możliwe byłoby pozostawienie samochodów i przesiadkę do pociągu. Takie rozwiązanie mogłoby okazać się korzystne dla wielu mieszkańców powiatu.

Inicjatywę budowy infrastruktury towarzyszącej, jak parkingi typu „park & ride” popierają wszystkie samorządy naszego powiatu, a przede wszystkim Miasto Jasło, które jest właścicielem działek, na których parkingi mogłyby powstać. Lokalny samorząd jest również gotowy na pokrycie budowy infrastruktury towarzyszącej, pod warunkiem budowy przez PKP nowego peronu wraz z wyposażeniem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś składa podziękowania Zarządowi Osiedla Sobniów za poparcie tych inwestycji.

Planowaną trasę nowego ciągu komunikacyjnego przedstawia załączona mapka.

2020.02.20 Marszałek Ortyl nowy przystanek PKP Jasło Sobniów zał

nekrolog.jpg 

Panu Rafałowi Buglewiczowi

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz pracownikami.

W ramach realizacji projektu pn. „Dojechać każdy może – zakup samochodu dla potrzeb WTZ w Jaśle” – „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Jasielski zakupił samochód osobowy, 9-cio miejscowy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle, prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle.

Nowy samochód marki Ford Transit, umożliwi dojazd każdemu uczestnikowi na zajęcia w WTZ, a także udział w konkursach, olimpiadach, turniejach, spotkaniach integracyjnych poprzez dowóz pod wskazany adres. Samochód umożliwi również prowadzenie treningu ekonomicznego i animacji społecznej poprzez dowóz osób do urzędów, banków, sklepów, a także usprawni transport materiałów terapeutycznych zakupionych na potrzeby warsztatu.

Koszt realizacji projektu to 126.500,00 zł. Kwota przyznana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 70.000,00 zł, natomiast 56.500,00 zł to środki własne Powiatu Jasielskiego.

Organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej od 8 czerwca 2018 roku jest Powiat Jasielski, wcześniejszym organem było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle. Powiat Jasielski przejął prowadzenie WTZ, ponieważ Stowarzyszenie Koło w Jaśle, zostało poddane likwidacji  w rezultacie czego samochód służący do przewozu osób niepełnosprawnych został sprzedany przez komornika. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle jest jedynym funkcjonującym warsztatem w powiecie jasielskim. Zapewnia on rehabilitację społeczną i zawodową 55 osobom niepełnosprawnym.

IMG_9264
IMG_9264
IMG_9266
IMG_9266
IMG_9269
IMG_9269
IMG_9277
IMG_9277

 

Serdecznie dziękuję za głosy oddane na mnie w plebiscycie gazety „Nowiny”. Dzięki Wam zdobyłem tytuł „OSOBOWOŚĆ ROKU 2019”  w kategorii:   polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Co prawda nagrody i wyróżnienia nie są najważniejsze, ale jest mi bardzo miło, że doceniliście moją pracę dla powiatu jasielskiego. Bo nagrodę tę odbieram jako wyraz zaufania i poparcia dla moich działań. Szczególnie dziękuję parlamentarzystom, samorządowcom i przedsiębiorcom za dobrą współpracę i poparcie moich inicjatyw.

Jeszcze raz dziękuję za oddane głosy. Nagroda ta, to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie wyzwanie i motywacja do dalszej pracy.

 

                                                                                          Adam Pawluś

                                                                                          Starosta Jasielski