Trwają prace polegające na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała oraz rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin.

Zakres prac w miejscowości Desznica obejmuje rozbudowę drogi, w tym rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez potok Ryj. Założeniem jest wykonanie normatywnego obiektu pod względem nośności oraz pod względem hydrologiczno-hydraulicznym – nowy most będzie posiadał klasę nośności B, tj. 40 ton. Budowa nowego obiektu obejmuje także adaptacje dojazdów oraz umocnienia skarp i dna potoku. Na początku planowanej rozbudowy droga krzyżuje się z drogą powiatową Nr 1904R Desznica – Jaworze, której niweleta zostaje dostosowana wysokościowo do rozbudowanej, nowej nawierzchni jezdni drogi 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała.

Zakończono już  pracę nad przebudową jednego odcinka drogi. Droga na wyremontowanym odcinku w lesie umożliwi przejazd do Kotani, natomiast dalszy odcinek do Świątkowej Wielkiej wymaga generalnego remontu.

W Ceklinie trwa rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska.

Obydwa mosty, choć zlokalizowane w ciągu różnych dróg powiatowych, znajdują się w ciągu jednego, naturalnego ciągu prowadzącego ruch na kierunku północ – południe, pomiędzy głównymi szlakami naszego powiatu – drogą krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 993.

Realizacja przedmiotowego zadania przyniesie korzyść nie tylko mieszkańcom Cieklina i tej części Gminy Dębowiec, zamieszkującym bezpośrednio przy tych obiektach mostowych, ale zasięg jej wpływu będzie znacznie szerszy, ponieważ zlikwidowane zostaną przeszkody, zniechęcające do rozwoju. Poprawie ulegnie również wygoda i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

 

116834541_338278320528915_2251182117077189250_n
116834541_338278320528915_2251182117077189250_n
117103994_1146280329086582_5898562071182666792_n
117103994_1146280329086582_5898562071182666792_n
116835410_3408825312490561_3683489689746333616_n
116835410_3408825312490561_3683489689746333616_n
116942782_3162443910469748_2831395039677870322_n
116942782_3162443910469748_2831395039677870322_n
117035590_685762915350244_3869676853323206870_n
117035590_685762915350244_3869676853323206870_n
117104935_1047439115674381_6276876197627810800_n
117104935_1047439115674381_6276876197627810800_n
117164598_714330659125110_6911407188740160086_n
117164598_714330659125110_6911407188740160086_n

 

 

 

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców z Podkarpacia z terenów objętych powodziami w tym roku, którzy ponieśli  w związku z zaistniałą sytuacją straty.

Karta produktu :

  1. Kwota pożyczki: do 150 tys. zł
  2. Okres finansowania : do 3 lat
  3. Oprocentowanie zmienne 1,98 %
  4. Brak prowizji za udzielenie pożyczki.
  5. Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku.
  6. Okres udzielania pożyczki: do 31.12.2020r.
  7. Zabezpieczeniem pożyczki obligatoryjnie jest weksel in blanco oraz możliwe są inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualne w zależności od oceny poziomu ryzyka.
  8. Wymagane dokumenty: potwierdzenie zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela lub/i dokument potwierdzający powstanie szkody z powodu zalania lub innych warunków atmosferycznych.

OFERTA: https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta/pozyczka-powodziowa.html

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

W niedzielę, 12 lipca, odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Frekwencja w powiecie jasielskim wyniosła 67,02%. Najwyższa była w gminie Brzyska (69,50%), a najniższa w gminie Krempna (58,57%). W sumie w powiecie jasielskim uprawnionych do udziału w wyborach prezydenckich było 90 812 osób, oddano 60 861 ważnych kart.

Głosowanie przeprowadzono w 121 obwodowych komisjach wyborczych. 29 z nich mieściło się w mieście Jaśle, 22 w gminie Jasło, po 12 w gminie Skołyszyn i Nowy Żmigród, 10 w gminie Tarnowiec i Dębowiec, 8 w gminie Kołaczyce, 7 w gminie Brzyska, 6 w gminie Osiek Jasielski oraz 5 w gminie Krempna. Ponadto zorganizowano komisję w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Za Bursą, w Zakładzie Karnym w Warzycach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Uprawnionych do głosowania w drugiej turze było 90 812 mieszkańców powiatu jasielskiego. Frekwencja wyniosła 67,02%.

Dane szczegółowe o frekwencji:

- gmina Jasło - 68,84%,

- gmina Dębowiec - 68,58%,

- gmina Kołaczyce - 67,80%,

- gmina Tarnowiec - 67,32%,

- gmina Skołyszyn - 67,12%,

- gmina Nowy Żmigród - 67,00%,

- gmina Osiek Jasielski - 65,84%,

- miasto Jasło - 65,66%,

- gmina Krempna - 58,57%.

Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda zwyciężył w powiecie jasielskim ze sporą przewagą. Na jasielszczyźnie zagłosowało na niego 45 906 osób (76,06%), a na Rafała Trzaskowskiego oddano 14 447 głosów (23,94%). Dotychczas urzędujący prezydent Polski zwyciężył we wszystkich 121 obwodowych komisjach wyborczych w naszym powiecie.

Największe poparcie Andrzej Duda zyskał w gminie Brzyska, gdzie osiągnął wynik na poziomie 88% (3 168 głosów). W gminie Osiek Jasielski – 86,92% (2 398 głosów), Dębowiec – 84,79% (4 009 głosów), Kołaczyce – 84,35% (4 048 głosów), Nowy Żmigród – 83,17% (4 057 głosów), Tarnowiec – 80,27% (3 951 głosów), Skołyszyn – 79,26% (3 951 głosów), gmina Jasło  – 78,87% (7 118 głosów), Krempna – 70,84% (673 głosy), miasto Jasło – 62,17% (11 229 głosów).

Rafał Trzaskowski najwyższe poparcie uzyskał w mieście Jaśle - 37,83% (6 833 głosy), a najniższe w gminie Brzyska – 12,00% (432 głosy).

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował za udział w wyborach: Bardzo dziękuję wyborcom za zaangażowanie i wysoką frekwencję wyborczą w powiecie.

          

Drogi powiatowe min

Wyremontowano ciąg dróg powiatowych nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski.  Remont dotyczył trzech odcinków o łącznej długości 3.127 km:
- dwa odcinki na drodze:  Dobrynia-Zawadka Osiecka - Załęże
- jeden odcinek na drodze: Dębowiec - Załęże – Osiek Jasielski

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z odmuleniem rowów przydrożnych i naprawą poboczy.

Koszt inwestycji to ogółem: 1.349.717,11 zł. Większość środków finansowych pochodziła z Fundusz Dróg Samorządowych – 944.801,00 zł.

Z własnych środków budżetowych Powiat Jasielski przeznaczył 124.916,11 zł, Gmina Osiek Jasielski – 145.000,00 zł,  Gmina Dębowiec – 135.000,00 zł.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ksiądz Bogdan Hahn  - Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, mgr inż. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz -  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,  Zbigniew Abratowski – Inspektor nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle,  Andrzej Konopka - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Jaśle, Irena Baciak - Radna Rady Powiatu w Jaśle, Sołtysi Sołectw: Dębowiec, Dobrynia, Załęże, Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Komendant OSP w Dębowcu, Radni Gminy Dębowiec i Gminy Osiek Jasielski.

„To zadanie zrealizowane wspólnie przez trzy samorządy - przez Powiat Jasielski, Gminę Dębowiec i Gminę Osiek Jasielski - stało się możliwe dlatego, że jest dobra współpraca między tymi samorządami”- podkreślił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Starosta przypomniał również, że wiele inwestycji powiatowych jest realizowanych dzięki nowemu instrumentowi finansowemu. 13 listopada 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont dróg powiatowych grupowe2 min

 Pan Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - poinformował, że na ostatniej sesji Sejmik udzielił pomocy finansowej w kwocie 230 tysięcy złotych dla Powiatu Jasielskiego na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze mostowej.

Ponadto Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967, w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło” (program Interreg V-A Polska-Słowacja).

List Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart

Informacja

o utrudnieniach w ruchu drogowym

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o. w Jaśle informuje, że w związku z wykonaniem prac remontowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w dniach 06.07.2020 r. - 08.07.2020 r. w godzinach 7:30 - 15:00, droga zostanie zamknięta w km 0+000 - 0+350.

 

skan informacji