OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie możliwości przekazania przez Starostę Krośnieńskiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego na rzecz osób poszkodowanych w wyniku żywiołu w Gminie Jasło drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm informuję, że dostępne są wyłącznie drzwi o podanym rozmiarze.

Nie ma możliwości otrzymania drzwi wewnętrznych w innych szerokościach.

Wobec powyższego, proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4  lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy urzędu.

Jasło, dnia 16 lipca 2020 r.

Skan ogłoszenia - PDF

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że od dnia 13 lipca 2020 roku pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Jasło będzie udzielana wyłącznie telefonicznie przez specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. 

Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr telefonów 13 448 58 38508 642 016.

 

Ogłoszenie dot. pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Jasło - PDF

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło w Domu Ludowym  w Trzcinicy,  38-207  Trzcinica 141,  uruchomiony został  punkt  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapeutycznej  dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu.

 

      Pomoc  będzie  świadczona  przez  specjalistów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w następujących godzinach:

poniedziałek - 8.00 - 11.00

wtorek 12.00 - 15.00

środa - 8.00 - 11.30

czwartek - 8.00 - 11.00

piątek - 12.00 - 15.00

 

               Jednocześnie informuję, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 osoby poszkodowane w wyniku powodzi mogą  również korzystać  ze  specjalistycznej  pomocy 
pod  nr telefonu    
508 642 016

Pomoc będzie świadczona do odwołania

 

Skan ogłoszenia

 

 

                                         Ogłoszenie

       W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło,
Starosta Krośnieński za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
ma możliwość przekazania na rzecz osób poszkodowanych
w wyniku żywiołu drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm.

       Proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy
zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4
lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy
urzędu.

Proszę również o zgłaszanie potrzeb na drzwi wewnętrzne
o innych wymiarach. W miarę ich dostępności takie zamówienia
będą realizowane.

 

skan ogłoszenia

 

INFORMACJA  OGÓLNA

o sytuacji powodziowej na terenie powiatu jasielskiego

według danych przesłanych z gmin na dzień 30.06.2020 na godz. 8:00

 

W wyniku wystąpienia w dniu 27 czerwca 2020 roku na terenie Powiatu Jasielskiego zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej powódź, nawałnice oraz gradobicia, odnotowano liczne straty.

 

Miasto Jasło

 1. Zalane zatopione budynki:
 • Oś. Brzyszczki: 300,
 • Oś. Ulaszowice: 290 (w tym przy ul. Konopnickiej: 90),
 • Oś. Krajowice: 50,
 • Oś. Kaczorowy: 40,
 • Pozostałe: 500
 1. Zalane zatopione firmy: 60
 2. Uszkodzone drogi: 70 ulic,
 3. Uszkodzone dojazdy/podjazdy prywatne: 800,
 4. Uszkodzone dojazdy/podjazdy komunalne: 300,
 5. Osuwiska: 10,
 6. Przepusty: 250,
 7. Zalane zatopione budynki użyteczności publicznej: 12,
 8. Kanalizacja deszczowa: zamulone ok. 11 km
 9. Pozostała infrastruktura komunalne:
 • Kanalizacja sanitarna,
 • Zieleń miejska.

Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Jasło

W gminie Jasło nastąpiły znaczne szkody w infrastrukturze drogowej, mieszkaniowej
i komunalnej:

 • podtopionych i zalanych zostało ok. 300 budynków mieszkalnych
 • ok. 500 studni, zalanych i zanieczyszczonych wymagających pompowania i dezynfekcji.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Skołyszyn

Gmina Skołyszyn zgłosiła uszkodzenia dróg żwirowych i bitumicznych dróg gminnych, przepustów, poboczy i rowów. Łączna długość uszkodzonych dróg gminnych wraz
z infrastrukturą wynosi 32 km. Wartość szacunkowa strat wynosi 4 200 000, 00 zł. Ponadto zalane zostały budynki mieszkalne 180 i infrastruktura mienia komunalnego:

 • Budynek Urzędu Gminy Skołyszyn (zalane podpiwniczenie użytkowe wraz ze 
 • samochodem)
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie wraz z środkami transportowymi, narzędziami, pomieszczeniami biurowo-warsztatowymi,
 • Dom Ludowy z remizą w Bączalu Dolnym i Harklowej
 • powstały uszkodzenia w sieci kanalizacyjnej (przepompownie w Pustej Woli, Skołyszynie, Sławęcinie),
 • stacje uzdatniania wody w Skołyszynie, Przysiekach i Święcanach
 • Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
 • zalaniu lub podtopieniu uległy zakłady pracy m.in. FA Jafar, ZPOW Vortumnus, Bank Spółdzielczy, Stacja Paliw i bazy transportowe, skład budowlany.

W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 odwołano alarm przeciwpowodziowy. Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Tarnowiec

W miejscowości Gliniczek odnotowano straty w postaci:

 • zerwanej linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne,
 • powstanie osuwiska ziemnego na działce przylegającej do rzeki Czarny Potok,
 • powalone drzewo na dach budynku mieszkalnego.

Na terenie miejscowości Sądkowa:

 • podtopieniu uległo 4 budynki mieszkalne (zalane piwnice lub parter budynku, podtopione posesje i zalane studnie).

W miejscowości Dobrucowa:

 • podtopiony został budynek mieszkalny i zalana piwnica,
 • uszkodzeniu uległy przepusty przy drodze powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec,
 • w wielu miejscach na drogach gminnych i powiatowych uszkodzeniu uległy pobocza.

W miejscowości Roztoki:

 • uszkodzone zostało pokrycie dachu i zalane dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenie biblioteki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach.

Straty poniosły także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Tarnowiec. Zatopiony samochód pożarniczy średni GBA Magirus OSP Nowy Glinik (najprawdopodobniej nie nadaje się do dalszej eksploatacji) oraz uszkodzone zostały akumulatory samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Brzyska

Na terenie miejscowości Dąbrówka uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej, zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie. Na drodze powiatowej Nr 1313R został uszkodzony most oraz nawierzchnia drogi w obrębie mostu.

W miejscowości Wróblowa  - uszkodzeniu uległy drogi gminne o nawierzchni żwirowej i asfaltowej zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Ujazd - uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Brzyska -  Uszkodzeniu uległy drogi gminne oraz mostki i przepusty, uszkodzone zostało pobocze przy drodze powiatowej 1313R. Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zostały zalane studnie

W m. Lipnica Dolana – Uszkodzone zostały drogi gminne, mostki i przepusty, Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Zalane zostały studnie przydomowe.

Na terenie wyżej wymienionych miejscowości zostało zalane, zamulone i zniszczone znaczne obszary upraw rolnych.

Od 29 czerwca w terenie pracują komisje szacujące szkody.

PCPR 1

Wczoraj Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedził Rzeszów. W Ogrodach Bernardyńskich spotkał się z mieszkańcami Rzeszowa i Podkarpacia. Był tam również Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Podczas spotkania Starosta Jasielski podziękował Mateuszowi Morawieckiemu Premierowi Rządu RP za środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Samorządowych.

 

105489072_3224207367618616_5063315164624192683_o
105489072_3224207367618616_5063315164624192683_o
105606040_3224207254285294_9216938714808931914_o
105606040_3224207254285294_9216938714808931914_o
105626167_3224207530951933_6294080876578474054_o
105626167_3224207530951933_6294080876578474054_o
105687941_3224207754285244_8786276598884214554_o
105687941_3224207754285244_8786276598884214554_o

 

PUP w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy.

PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do 20 tys. zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do 20 tys. zł,
 • staż (do 5 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • bon na zasiedlenie - do 7 tys. zł,
 • bon zatrudnieniowy (12 m-cy) - kwota 861,40 zł m-cznie,
 • bon stażowy (6 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • prace interwencyjne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1015,38 zł,
 • roboty publiczne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1886,88 zł,
 • dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) - w kwocie 1300 zł,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - do 8 tys. zł,
 • szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy - do 5 tys. zł + stypendium
  szkoleniowe w kwocie 1057,60 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników - do 15,9 tys. zł,
 • pośrednictwo pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl  lub uzyskać pod nr telefonów: 

1.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

           13 4435432

2.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

     13 4463492 wew.72

3.

Staż, bon stażowy

           13 4435446

4.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne,
bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy,
dofinansowanie studiów podyplomowych

           13 4435433

5.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia

           13 4435439

6.

Pośrednictwo pracy

  13 4435435, 13 4435437,
  13 4435438, 13 4435440

7.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  13 4435432, 13 4435464,
     13 4463492 wew.72

8.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego

  13 4435446, 13 4435433,
  13 4435439, 13 4435461

9.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

  13 4435435, 13 4435437,
  13 4435438, 13 4435436

 

PUP 1
PUP 1
PUP 2
PUP 2
PUP 3
PUP 3