czeki szablon min2

6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów.

Andrzej Duda odwiedził każdy powiat w Polsce. Był także w powiatach i gminach Podkarpacia. Zapoznał się z lokalnymi problemami, na które jego odpowiedź była, jak zwykle zresztą, bardzo konkretna. Pieniądze które napłyną będą do dyspozycji władz gmin, które same zadecydują jak te środki najlepiej wykorzystać. Jestem pewien, że taki sposób wspierania samorządów będzie cieszył się przez następne lata dużym poparciem, ponieważ ambicje samorządowców są bardzo wysokie, a budżety gmin zbyt małe żeby je spełnić. Dlatego bardzo się cieszę, że będzie to trwałe i wieloletnie rozwiązanie, które pomoże lepiej funkcjonować wioskom, radom gmin i władzom wykonawczym. – Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

Ile zyskają samorządy w powiecie jasielskim?

 • Miasto Jasło – 3 571 128 zł
 • Gmina Brzyska – 500 000 zł
 • Gmina Dębowiec – 906 062 zł
 • Gmina Jasło – 1 183 682 zł
 • Gmina Kołaczyce – 802 360 zł
 • Gmina Krempna – 500 000 zł
 • Gmina Nowy Żmigród – 500 000 zł
 • Gmina Osiek Jasielski – 500 000 zł
 • Gmina Skołyszyn – 1 204 823 zł
 • Gmina Tarnowiec – 1 376 259 zł
 • Powiat Jasielski – 3 878 576 zł
 
6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19, 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Środki te będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje: szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów – to bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju. Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie i rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego za wspaniałą decyzję. NIECH DOBRY CZAS DLA POLSKI TRWA! - Alicja Zając Senator RP.

Pieniądze pozyskane z Funduszu Inwestycji Samorządowych będziemy mogli przeznaczyć na budowę pawilonu dla Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Proces projektowania i uzyskania pozwolenia budowlanego jest już na etapie końcowym. Inwestycja szacowana jest na 13 mln złotych. Dzięki jej realizacji poziom opieki i warunki leczenia psychiatrycznego w jasielskim szpitalu znacznie się poprawią. – Adam Pawluś Starosta Jasielski.

Zgodnie z art. 30 a ustawy  z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu co roku, w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. W 2020 roku, w związku z panującym na obszarze RP stanem pandemii, termin ten został przedłużony do dnia 31 lipca.

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu.

Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu zostanie przeprowadzona  debata, w której mają prawo  uczestniczyć i zabierać głos mieszkańcy. W debacie nad raportem może zabrać głos 15 mieszkańców powiatu, którzy - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której zostanie rozpatrywany Raport o stanie powiatu - złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w ilości co najmniej 300 osób.

Ze względu na stan epidemii, zgłoszenia mieszkańców Powiatu Jasielskiego  o zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie powiatu przyjmowane będą poprzez środki porozumiewania się na odległość:
- za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub
- podpisany podpisem kwalifikowanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Można również skorzystać ze skrzynki korespondencyjnej usytuowanej w głównym wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Zgłoszenie powinno być umieszczone w kopercie zaadresowanej do przewodniczącego Rady Powiatu Jasielskiego z dopiskiem : „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 r.”.

Termin oraz forma sesji zostanie podana niezwłocznie po ich ustaleniu.

Na sesji, podczas której rozpatrywany będzie Raport o stanie powiatu, mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Pliki do pobrania:

W powiecie jasielskim funkcjonuje rozbudowana siatka połączeń autobusowych. Od listopada 2019 roku autobusy docierają do najodleglejszych miejscowości powiatu, w miejsca, gdzie do tej pory mieszkańcy mieli problem z dojazdem komunikacją publiczną. Przewozy są realizowane również w dni świąteczne oraz w weekendy.

Samorząd Powiatu Jasielskiego jest członkiem Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, który  przejął organizację przewozów pasażerskich na terenie powiatu. Przewozy wykonywane są przez dwóch operatorów tj. PGZK-Jasiel sp. z o.o. i MKS Jasło sp. z o.o.

Komunikacja autobusowa na terenie powiatu jasielskiego realizowana jest do 107 wsi na terenie 9 gmin oraz na obszarze Miasta Jasła. Pomimo trwającego stanu pandemii komunikacja organizowana przez PGZK funkcjonuje nieprzerwanie. Możliwe jest to w głównej mierze dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej oraz finansowemu zaangażowaniu wszystkich samorządów tworzących Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim.

W sierpniu 2019 r. publiczny transport zbiorowy w naszym powiecie został zasilony środkami pochodzącymi z państwowego funduszu przewozów autobusowych na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze publicznym.

Wysokość dotacji przeznaczonej dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na przebudowę i uzupełnienie istniejącej sieci połączeń autobusowych wynosiła ponad 956 tysięcy złotych (na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku).

Również Samorząd Powiatu Jasielskiego wspiera finansowo transport publiczny. Tylko w pierwszym kwartale 2020 r. Powiat Jasielski na wsparcie publicznych przewozów pasażerskich przeznaczył środki w wysokości 788 809 zł, natomiast w 2019 roku była to kwota 905 927 zł.

Obecnie funkcjonujący rozkład jazdy został skonstruowany w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup społecznych. Autobusy dojeżdżają do tych miejscowości, do których do tej pory nie dojeżdżały, bo przewoźnikom po prostu nie opłacało się kursować w te rejony. Dzięki temu ich mieszkańcom łatwiej jest dojechać autobusem do pracy, instytucji użyteczności publicznej, przychodni, sklepów, a dzieciom i młodzieży do przedszkoli oraz szkół.

Co ważne, przewozy funkcjonują również w dni świąteczne, a także soboty i niedziele, czego wcześniej nie było.

Oprócz przewoźników publicznych, tj. PGZK-Jasiel i MKS Jasło, na terenie powiatu funkcjonuje ośmiu  przewoźników komercyjnych na 43 liniach komunikacyjnych.

Zwiększenie wysokości dopłat do przewozów użyteczności publicznej pozwoli na stałe włączyć do systemu przewozów publicznych obszary, gdzie do tej pory przewozy realizowały podmioty komercyjne.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie powiatu, pod linkiem:  https://www.powiat.jaslo.pl/zalatw/zalatw-sprawe-rozwijane/593-wydzial-komunikacji-i-transportu-karty-informacyjne/427-rozklady-jazdy.

doc00260320200616115242 1