Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. .Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.
 1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

 1. Kategoria I. Debiut roku.
 2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
 4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
 5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej, rejestracja w roku 2019

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

 

 1. Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

 1. za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
 2. za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe
w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

 1. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

 1. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

 ZPP

 

Dzisiaj, tj. 10 czerwca 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin”.

Zakres prac obejmie rozbiórkę i budowę dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin w ciągu dróg powiatowych nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska. Istniejące 2-przęsłowe mosty o konstrukcji żelbetonowej zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe, jednoprzęsłowe, płytowo - belkowe obiekty o normatywnych parametrach i nośności 40 ton. W ramach prac wykonane zostaną również umocnienia potoku i wyremontowana droga w obrębie dojazdów do mostów.

Wartość inwestycji to 3 382 944,69 zł, przy czym zadanie to otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, które pokryje 50% kosztów.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. z Gorlic.

Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2020 roku.

- Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców Gminy Dębowiec, ale całego Powiatu Jasielskiego. Rzeka Bednarka jest niebezpiecznym górskim potokiem, który w czasie opadów szybko podnosi swój wartki nurt, dlatego dla bezpiecznego korzystania z przejazdu przez nią, konieczna jest rozbiórka i budowa nowych mostów o pełnym tonażu – powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale: Alicji Zając – Senator RP, Wojciecha Zająca – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adama Pawluia – Starosty Jasielskiego, Stanisława Pankiewicza – Wicestarosty, Ryszarda Lisowskiego - Członka Zarządu Powiatu w Jaśle, Marcina Bolka – Wójta Gminy Dębowiec, Kamili Cholewiak – Kiczek – przedstawiciela Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, księdza prałata Franciszek Motyka z Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Cieklinie, przedstawicieli wykonawcy: Marka Pyznara - Wiceprezesa Zarządu firmy „GODROM” sp. z o.o. i Piotra Bażyka - Kierownika budowy, Katarzyny Kaszowicz – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Ewy Dubiel - Naczelnika Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Joanny Wanat - Kierownika Referatu w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Henryka Kośka - Inspektora nadzoru w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Andrzej Konopki – Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Stanisława Więcka - Sołtysa wsi Cieklin oraz Rafała Czechowicza - Komendanta OSP Cieklin.

 

P1200000
P1200000
P1200884
P1200884
P1200918
P1200918
P1200932
P1200932
P1200945
P1200945
P1200962
P1200962
P1200979
P1200979
P1210006
P1210006
P1210027
P1210027
P1210049
P1210049
P1210051
P1210051
P1210068
P1210068

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Katarzyna Kaszowicz, w dniu 8 czerwca 2020 r., dokonali przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.

Trwają intensywne prace przy budowie ciągu pieszego w miejscowości Dobrucowa, na ok. 800 m odcinku drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok. Wartość tych prac wynosi ponad 300 tys. zł.

Dokonano również przeglądu drogi powiatowej nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec, która jest w trakcie przygotowywania do przebudowy. Obecnie trwają prace projektowe nad poszerzeniem i przebudową końcowego odcinka tej drogi od strony Tarnowca. Wykonana zostanie nowa podbudowa i usprawniony system odwodnienia, co pozwoli nowej nawierzchni zachować trwałość i funkcjonalność. Jednakże w celu utrzymania przejezdności, niezwłocznie zostanie zlikwidowany przełom na tej drodze.

Wybudowany zostanie również nowy przepust na drodze nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec na cieku Potok Czarny, który jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej naprawy. Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu zdecydowali o realizacji tej inwestycji.

Również odcinek drogi relacji Jasło – Zręcin w miejscowości Glinik Polski, wraz z przepustem, wymaga naprawy i dlatego przygotowywana jest dokumentacja do naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wszystkie te inwestycje, prowadzone na drogach powiatowych, o które zabiegają od lat radny Józef Rosół i Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, zapewnią użytkownikom ruchu komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

P1200800
P1200800
P1200867
P1200867
P1200869
P1200869
P1200872
P1200872