Przy wjeździe do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod instalację trzech kontenerów socjalnych dla ratowników medycznych i kierowców karetek pogotowia ratunkowego.

Każdy zespół będzie miał oddzielny budynek. Przygotowana jest już instalacja kanalizacyjna, wodna i elektryczna. Montaż kontenerów przewiduje się na 28 maja 2020 r.

Trwają również prace na drodze powiatowej Siepietnica – Święcany – Lisów. W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów” przebudowywany jest ponad 780-metrowy odcinek drogi, który jest poszerzany, otrzyma nową nawierzchnię i system odwodnienia, co zapewni skuteczne odprowadzenie wód opadowych, a wszystko to pozwoli na właściwą i bezpieczną eksploatację drogi przez jej użytkowników.

Obecnie trwają prace przy wykonywaniu podłoża. Umowny termin zakończenia prac to koniec lipca br.

 

P1200761
P1200761
P1200764
P1200764
P1200766
P1200766
P1200767
P1200767
P1200769
P1200769

 

Panu Andrzejowi Stefanikowi

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci taty

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

W dniu 15 maja 2020 roku Starosta Jasielski Adam Pawluś przekazał wykonawcy plac budowy pod inwestycję pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+705 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj".  

Inwestycja ta zakłada przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Desznica na odcinku ok. 500 m., gdzie rozebrany zostanie istniejący most i wybudowany nowy oraz położona będzie nowa nawierzchnia jezdni wraz z jej poszerzeniem, przebudową poboczy, rowów i zjazdu.

Wykonawcą zadania jest firma „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.” z Jasła.

Wartość inwestycji to 1 498 797,03 zł.

Zakończenie robót planowane jest na dzień 30 września 2020 roku.

Jest to kolejna inwestycja drogowa powiatu jasielskiego realizowana w 2020 roku. 

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta, Grzegorz Pers - Członek Zarządu Powiatu, Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Zmigród, Henryk Strzelec - Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Adam Harowicz - Radny Rady Gminy Nowy Żmigród, Mateusz Buczyński - Sekretarz Gminy, Stanisław Piwowarczyk - sołtys Desznicy, Katarzyna Maciejczyk - Sekretarz Gminy Krempna, Grzegorz Białoń - Radny Rady Gminy Krempna, Gabriela Rodak z Kotani, Ewa Dubiel - Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Joanna Wanat - kierownik referatu w Wydziale Inwestycji, Agnieszka Korzeniowska - pracownik Wydziału Inwestycji, Zbigniew Brączyk - przedstawiciel wykonawcy, Jarosław Górniak - kierownik budowy, Henryk Kalisz - inspektor d/s mostowych, Marcin Sokołowski - inspektor nadzoru.

 

20200515_120618
20200515_120618
20200515_120622
20200515_120622
20200515_120630
20200515_120630