W dniach od 9 do 22 września żołnierze 3 ropczycko-sędziszowskiej, 4 strzyżowskiej oraz 5 jasielskiej kompanii lekkiej piechoty realizują szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. Jest to jeden z etapów szkolenia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w okresie specjalisty, podczas którego żołnierz ma za zadanie do perfekcji opanować działanie na etatowym sprzęcie. Całość koordynuje dowódca 33 batalionu lekkiej piechoty podpułkownik Roland WASZKOWIAK.

1.jpeg5.jpeg4.jpeg

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa.

Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku:

Transza

I

II

III

Wejście w życie

1 kwietnia 2019 r.

1 lipca 2019 r.

1 października 2019 r.

Opis

Wzrost wyceny świadczeń z zakresu chirurgii oraz chorób wewnętrznych

Wzrost wyceny wszystkich świadczeń w ramach ryczałtu o 3%

Wzrost wyceny świadczeń:

- o 4% dla szpitali I stopnia

- o 3% dla szpitali II stopnia

Skutki dla szpitali
I oraz II stopnia

458,7 mln zł

343,8 mln zł


Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie podkarpackim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 12 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 9 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 22 mln zł.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

Zwiększenie ryczałtu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wynosi 3 174 130 złotych.

download

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w miejscowości Świątkowa Wielka

Trwają prace związane ze stabilizacją osuwiska w Świątkowej Wielkiej. W trakcie prac na drodze powiatowej Nr 1905R wykonywane są umocnienia potoku oraz stabilizacja drogi poprzez wykonanie polisady. Starosta Jasielski Adam Pawluś stwierdził, że było zagrożenie utraty dojazdu do miejscowości Świątkowa Wielka, ponieważ na dzień dzisiejszy jest do jedyna droga dojazdowa. Mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpieczny dojazd do domów i pól uprawnych.

Odcinek drogi od końca zabudowy w miejscowości Świątkowa Wielka do Desznicy jest w bardzo złym stanie, w związku z tym Starosta Jasielski Adam Pawluś zabiega o uzyskanie środków finansowych na modernizację. W sierpniu br. został zgłoszony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę mostu z około 0,5 km odcinkiem drogi w miejscowości Desznica.

RIMG1307

 

Pani Barbarze Bartuś

Poseł na Sejm RP

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem