Na terenie powiatu jasielskiego zostanie wybudowana nowoczesna sieć światłowodowa. Z sieci tej będą mogli korzystać wszyscy operatorzy, w tym lokalni. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, budowa sieci światłowodowej do wszystkich wyznaczonych gospodarstw domowych  oraz do tych, które znajdują się w jej zasięgu będzie bezpłatna. 

SKMBT C454e18080111250

W niedzielę 29 lipca br. na stadionie sportowym, przy Zespole Szkół w Trzcinicy, żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego złożyli uroczystą przysięgę. Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego na terenie Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie.

Przysięgę poprzedziła uroczysta polowa msza święta, którą celebrował Biskup Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba.  Uczestniczyli w niej żołnierze, ich rodziny, przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu lokalnego, kombatanci oraz okoliczni mieszkańcy.

Po zakończeniu mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hellera. W skład delegacji weszli między innymi: Marek Łapiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gen. bryg. Wiesław Kukuła - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Alicja Zając - Senator RP, Wojciech Buczak - Poseł na Sejm RP, Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki oraz samorządowcy na czele ze Starostą Jasielskim.

O godzinie 14:30 rozpoczęła się główna część uroczystości – złożenie przysięgi przez 93 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Temu wydarzeniu towarzyszyło wzruszenie zarówno wśród samych żołnierzy jak i licznie przybyłych członków rodzin. W imieniu Ministra Obrony Narodowej list odczytał Podsekretarz Stanu  Marek Łapiński.

Minister napisał: Składając przysięgę wojskową stajecie się dziś pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – formacji, która w sposób niezwykle istotny uzupełnia działania pozostałych rodzajów naszych Sił Zbrojnych. Podstawowym Waszym zadaniem, jako Terytorialsów, jest zapewnienie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych – macie chronić lokalną społeczność – służyć jej wsparciem i pomocą. Dzięki Waszej służbie nasze „Małe Ojczyzny” będą bezpieczniejsze
i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia.

 Po przysiędze miała miejsce parada wojskowa.

Całej uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Przybyli na uroczystość mieli okazję zobaczyć sprzęt wojskowy (quady, motocykle, sprzęt noktowizyjny oraz broń snajperską). Swoje stanowiska promocyjne wystawiła również WKU oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle.

P1030313
P1030313
P1030327
P1030327
P1030332
P1030332
P1030373
P1030373
P1030394
P1030394
P1030449
P1030449
P1030460
P1030460
P1030495
P1030495
P1030540
P1030540
P1030558
P1030558
P1030618
P1030618

 W niedzielę 29 lipca br. o godz. 14.30 na stadionie sportowym, który znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy koło Jasła odbędzie się kolejna, jedenasta już, przysięga żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. W obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów oraz mieszkańców, słowa przysięgi wypowie 93 żołnierzy.

Przysięgę poprzedzi uroczysta polowa msza święta, która rozpocznie się o godz. 13.00 na stadionie sportowym, należącym do Zespołu Szkół w Trzcinicy. Całej uroczystości będzie towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Ponadto będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy (Quad, motocykle, sprzęt noktowizyjny oraz broń snajperską) będący na wyposażeniu brygady, którą zaprezentują podkarpaccy „Terytorialsi”. Stoisko promocyjne wystawią również WKU w Jaśle oraz Starostwo powiatowe w Jaśle.

Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego. Odbyło się ono na terenie Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie. Organizatorem szkolenia był Sanocki 35. Batalion Lekkiej Piechoty, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej uczyli się praktycznych umiejętności takich jak posługiwanie się bronią, zasady zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek szkoleń „Terytorialsów” – trwają one trzy lata i odbywają się przede wszystkim w systemie weekendowym. W czasie trwania szkolenia podstawowego, równocześnie w brygadzie odbywało się 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, jak również szkolenie  zintegrowane.

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz z Dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej serdecznie zapraszają mieszkańców do udziału w tym jakże ważnym wydarzeniu w życiu żołnierza oraz lokalnej społeczności.

***

3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej, jest ochrona i wspieranie społeczności lokalnej w czasie wojny, kryzysu, jak i w obliczu zagrożeń niemilitarnych takich jak, np. katastrofy i klęski żywiołowe. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w tym miesiącu spowodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych zbliża się do 12 tysięcy żołnierzy.

DWOT

Zdjęcia DWOT

 

Podczas LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 26 lipca br. Radni zadecydowali o wprowadzeniu zmian do statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzięki temu w jasielskim szpitalu powstanie Oddział Diabetologiczny, przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej powstanie Pododdział Urologii, powiększony zostanie również Oddział Geriatryczny. Powstaną nowe poradnie specjalistyczne: Neonatologiczna, Geriatryczna i Urologiczna.

Utworzenie Oddziału Diabetologicznego, jako jedynego w województwie podkarpackim, Poradni Neonatologicznej, Poradni Geriatrycznej i Poradni Urologicznej oraz Pododdziału Urologii, znacząco wpłynie na poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Utworzenie dodatkowych komórek zwiększy dostępność do świadczeń dla pacjentów nie tylko powiatu jasielskiego ale całego województwa.

Jak podkreślał Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala: Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną i odpowiedni sprzęt. Ponadto, zgodnie z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa, wspierane powinny być działania poprawiające dostępność do świadczeń w dziedzinach medycyny poprzez powstawanie komórek nie funkcjonujących w województwie.

Uruchomiono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce –Brzyska - Brzyska przez wieś w km 2+685 – 3+320,6” na które przeznaczono 535 174,00 złotych. Środki te stanowią oszczędności po przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+8000 wraz z rozbiórką i budową mostu”, otrzymane z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej. Droga ta łączy Gminę Brzyska z Gminą Kołaczyce  i wykonanie odcinka długości około 600 metrów  poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Radni podjęli uchwałę o zmianie lokalizacji Domu Dziecka, obecnie mieszczącego się w Wolicy, na budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.  Obecna placówka generuje ogromne koszty utrzymania, a remont, w związku z jej zabytkowym charakterem, szacowany jest na 700-800 tys. złotych. Nowa siedziba placówki, po przeprowadzeniu niezbędnych remontów,  zapewni dzieciom godne warunki bytowe, przy znacznie obniżonych kosztach utrzymania. Docelowo Dom Dziecka w 2021 roku będzie liczył 14 wychowanków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radni zadecydowali również o przekazaniu 20 tysięcy złotych na remont Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

P10000
P10000
P1030060
P1030060
P1030092
P1030092
P1030096
P1030096
P1030118
P1030118
P1030152
P1030152
P1030173
P1030173

W dniu 1 sierpnia 2018 r. w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17:00 na terenie powiatu jasielskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe na okres jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Dźwięk syren w rocznicę godziny „W” oraz zatrzymujący się ludzie i samochody na ulicach polskich miast, w celu oddania hołdu bohaterskim Powstańcom i mieszkańcom stolicy, wpisały się na trwałe w obchody rocznicowe Powstania i zyskały wymiar jednego z najbardziej znaczących symboli w polskiej tradycji historyczno-patriotycznej.

1 sierpnia