Sesja 1

W dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Jaśle - Pani Doroty Woźniak, z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Radni podjęli również uchwałę o przeznaczeniu kwoty: 170.000,00 zł. na zakup do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2, stanowiącą dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Szpital Jaslo

Aparat ten służy do szybkiej diagnostyki w kierunku COVID-19 i zostanie wykorzystany zarówno do badań pacjentów jak i personelu szpitala, co niewątpliwie wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa. Wynik badania można otrzymać w krótkim czasie, tj. w ciągu 3  godzin od chwili pobrania materiału.

Obecnie, gdy na czas oczekiwania na wynik w kierunku SARS-CoV-2 zlecony zewnętrznemu laboratorium wynosi w założeniu do 48 godzin od dostarczenia próbki (w praktyce bardzo często ulega on wydłużeniu), szybka diagnostyka w laboratorium szpitala zdecydowanie usprawni podejmowanie decyzji w kwestii rodzaju hospitalizacji, co nie pozostanie bez wpływu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników szpitala.

sesja 2

Spektrum badań, które można wykonywać na tym aparacie nie ogranicza się tylko do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Aparat umożliwia wykonywanie również innych badań wirusologicznych, które będzie można realizować  po ustaniu pandemii koronawirusa.    

Po zakupie kontenerów dla ratowników medycznych, jest to kolejna inwestycja służąca poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu jasielskiego.

kondolencjePanu Januszowi Pacherowi

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci babci

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego

Zakończyły się prace związane z rozbudową drogi i mostu w Desznicy. W dniu 3 listopada samorząd Powiatu Jasielskiego oddał do użytkowania inwestycję pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+705 w miejscowości Desznica wraz z mostem na potoku Ryj".

Inwestycja ta zakładała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Desznica na odcinku ok. 500 m. oraz rozbiórkę starego mostu i wybudowanie nowego. W ramach prac nie tylko powstał nowy most na potoku Ryj, ale poszerzona została jezdnia z nową nawierzchnią, poboczami, rowami i zjazdami.

Grzegorz Pers, Radny Rady Powiatu w Jaśle i Adam Harowicz, radny Rady Gminy Nowy Żmigród, z Desznicy, długo zabiegali o wykonanie tej inwestycji.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. z Jasła.

Wartość inwestycji to 1 498 797,03 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 049 157 zł.  

Przypominamy, że Powiat Jasielski wykonał już remont odcinka tej drogi do Przełęczy Kolanin – do skrzyżowania z drogą gminną do Kotani.

W najbliższych tygodniach zostanie wykonany remont pozostałego, ok. 4 kilometrowego, odcinka przedmiotowej drogi do Świątkowej Wielkiej. Planuje się utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, co umożliwi bezpieczny przejazd do Świątkowej Wielkiej i Świerzowej Ruskiej. W ten sposób kolejna droga stanie się przejezdna, tworząc ciąg komunikacyjny.

RIMG3100
RIMG3100
RIMG3111
RIMG3111
RIMG3162
RIMG3162
RIMG3164
RIMG3164
RIMG3167
RIMG3167
RIMG3168
RIMG3168
RIMG3172
RIMG3172

rsz p1220836

Wczoraj, tj. 27 października, na Cmentarzu Wojennym Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach pochowano szczątki wydobyte podczas budowy w Jaśle nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992.

W czerwcu w Jaśle ekshumowano szczątki znalezione podczas budowy łącznika pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Floriańskiej i Kasprowicza, a skrzyżowaniem ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego.

Sprawa ta wywoływała wiele kontrowersji, ponieważ organizacje żydowskie sprzeciwiały się ekshumacji twierdząc, że są to szczątki jasielskich Żydów, których ciała pochowano niegdyś na tzw. nowej części cmentarza żydowskiego w Jaśle, przez co zasługują na pochówek zgodnie z żydowskim ceremoniałem pogrzebowym.

Pion śledczy IPN, a dokładnie Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie stwierdziło, że szczątki te należą do obywateli polskich zamordowanych przez bliżej nieustalonych funkcjonariuszy państwa niemieckiego podczas II wojny światowej.

Na tej podstawie Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję pozwalającą inwestorowi - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, na pochówek szczątków na Cmentarzu Wojennym Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach.

Wczoraj, szczątki umieszczone w 11 trumnach, złożono w specjalnie w tym celu przygotowanym grobie. Modlitwę za zmarłych, w obecności Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, Zastępcy Wójta gminy Jasło Henryka Motkowicza oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle – wykonawcy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, odmówił ks. Mieczysław Piróg, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Warzycach.

O identyfikację szczątków wydobytych podczas budowy drogi 992 wystąpiła rodzina Eleonory Goleń, która 5 stycznia 1943 r. została rozstrzelana pod murem jasielskiego więzienia za przechowywanie żydowskiej dziewczynki. Ponieważ z przekazu świadków wynika, że po rozstrzelaniu mogła być ona pochowana właśnie w okolicy cmentarza żydowskiego.

IPN pobrał materiał porównawczy, ale do tej pory nie znamy wyników badań.

 

P1220854
P1220854
P1220843
P1220843
P1220852
P1220852
P1220862
P1220862

 

700x450 toheight 90 nekrolog

W dniu 20 października 2020 roku zmarł Marian Skowron - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle I kadencji

Starosta Jasielski wraz Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle

składają wyrazy współczucia oraz kondolencje dla rodziny zmarłego i Jego najbliższych.