Panu Adamowi Pawlusiowi,

Staroście Jasielskiemu,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata

składają

Członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle

i pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 

nekrolog
nekrolog

 

Panu Wojciechowi Stefanikowi,

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle,

wraz z rodziną

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 

Kazimierza Stefanika

Wicestarosty Jasielskiego w latach 2002 - 2006

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle i pracownikami Starostwa Powiatowego w Jaśle