W dniu 4 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich, które odbyło się w Domu Ludowym w Wolicy. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Adama Skiby – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w porozumieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, Ministrem Środowiska i Ministrem Rolnictwa, którego reprezentował Pan Jerzy Borcz – Dyrektor OT  KOWR w Rzeszowie.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

 

Na spotkaniu zapowiedziano konkurs kulinarny „Słodkie Smaki Regionów”, którego celem było promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. W konkursie wzięło udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich : 11 z terenu powiatu jasielskiego, 2 z powiatu krośnieńskiego  i 1 z powiatu dębickiego. Przedstawiono również  działania  Ministerstwa Środowiska, skierowane do rolników i mieszkańców wsi.

Na koniec spotkania ogłoszono wyniki konkursu. I miejsce zajęło KGW Brzezowa , II miejsce zajęło KGW Bukowa, III miejsce zajęło KGW Łaski -Sobniów. Starosta Jasielski wręczył wszystkim uczestnikom konkursu nagrody i  podziękował za udział w wydarzeniu.

W piątek, 27 września br., nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych, poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego, który powstał przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. Koncepcję architektoniczną pomnika przygotował znany i wybitny polski rzeźbiarz emigracyjny Andrzej Pityński.

Patronat honorowy na tym wydarzeniem objęli: Mateusz Morawiecki – Premier RP, Jan Wątroba – Biskup Rzeszowski, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając – Senator RP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Grupa LOTOS S.A.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17:00 w kościele w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej  Marii Panny od  Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. List od  Biskupa Jana Wątroby odczytał ks. Zbigniew Irzyk, Dziekan Dekanatu Jasło – Wschód. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kraska. Mszę uświetnił występ chóru z Laurenti z Warzyc oraz Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Osobnicy.

Po mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik, gdzie miały miejsce dalsze obchody. W asyście pocztów sztandarowych i kompanii honorowej z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Następnie Starosta Jasielski Adam Pawluś powitał licznie przybyłych na tę uroczystość gości, w tym w szczególności: Alicję Zając - Senator RP, Bogdana Rzońcę - Posła do Parlamentu Europejskiego, Piotra Babinetza – Posła RP,  Stanisława Piotrowicza – Posła RP, w imieniu Ewy Leniart - Wojewody Podkarpackiego Irenę Kozimala – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu, rodziny żołnierzy wyklętych, Zygmunta Bielskiego- adiutanta finansowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA, dr Teofila Lachowicza – archiwistę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, dr Witolda Zycha - pełnomocnika Andrzeja Pityńskiego, Jerzego Borcza - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisława Chęća – Starostę Sanockiego, Janusza Cecułę – Wicestarostę Sanockiego, członków zarządu i radnych Powiatu Jasielskiego, Ryszarda Pabiana - Burmistrz Miasta Jasła oraz przewodniczącego Rady - Henryka Raka, wójtów gmin z terenu powiatu jasielskiego, dr Piotra Szopę - Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, dr Dominika Wróbela - Prezesa Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego w Jaśle, duchowieństwo, kombatantów, przedstawicieli Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” i NSZZ „Solidarność” Oddział w Jaśle, służb mundurowych, zakładów pracy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, szkół i placówek oświatowych powiatu jasielskiego, poczty sztandarowe, młodzież szkolną, darczyńców i wykonawców pomnika.

 Żołnierzom Wyklętym przyświecała najwyższa idea: wolna od obcych wpływów, suwerenna, prawdziwie demokratyczna Polska. Walczyli oni z komunistycznym okupantem dosłownie rozumiejąc słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Mam nadzieję, że pomnik ten stanie się niejako swego rodzaju testamentem przekazywanym kolejnym pokoleniom, że konieczna jest dbałość, troska i walka o wolność, suwerenność i niepodległość Polski. Ciągle jeszcze mamy wiele spraw niewyjaśnionych i musimy żądać dojścia do prawdy i bronić dla nas świętych wartości. Pamiętajmy o tym i przekażmy tę wiedzę następnym pokoleniom.  – mówił do zgromadzonych na uroczystości starosta Adam Pawluś.

Starosta  złożył serdeczne podziękowania darczyńcom, dzięki wsparciu których pomnik miał szansę powstać, a więc m.in.: Andrzejowi Pityńskiemu, Fundacji Lotos, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, Okręg 2 w Nowym Jorku oraz osobom indywidualnym. Podziękował również Ryszardowi Karwanowi, który wykonał cokół pomnika i Piotrowi Piszczkiewiczowi - wykonawcy odlewu.

Pomnik, odlany z brązu, przedstawia Orła w koronie, walczącego z hydrami symbolizującymi okupanta i stojące za nim organizacje. Mistrz Andrzej Pityński przesłał  list,  który w jego imieniu odczytał dr Witold Zych: Ogarnia mnie wielka radość, że pomnik już stoi, że już głosi prawdę o bohaterach tej ziemi, Waszej Ziemi. Ten symbol prawdy, w formie kompozycji w brązie, jest świadectwem wielkiej Gehenny Narodu Polskiego po II Wojnie Światowej, bezkompromisowej walki z terrorem stalinowskim, którego ofiary próbowano ukryć przez ponad 70 lat. Dziś pomnik już stoi i spełnia swoje zadanie. Dobry pomnik to kamerton uczuć, którego się widzi i czuje. Raz widziany pamięta się przez całe życie. Oby ten pomnik przypominał Wam kim jesteście i dokąd idziecie. Niech Was Bóg błogosławi. Niech żyje Polska. 

Starosta odczytał list Mateusza Morawieckiego - Premiera RP.

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości były słowa wypowiedziane przez  członków rodzin żołnierzy wyklętych, córki Stanisława Żabińskiego i Edwarda Niziołka. Podkreślały jak ważna jest pamięć o ich ojcach i o wszystkich żołnierzach niezłomnych, których męczeństwo, bohaterstwo i oddanie Ojczyźnie przez wiele lat celowo było wymazywane ze świadomości Polaków. Jak podkreśliła Grażyna Żabińska Olszak, córka Stanisława Żabińskiego: Pomnik ten przywraca im godność i pamięć.

Po odczytaniu apelu pamięci nastąpiło odsłonięcie pomnika przez starostę jasielskiego i członków rodzin żołnierzy niezłomnych. Poświecenie pomnika, którego dokonał ks. Stanisław Paszek  i  złożenie pod nim kwiatów przez licznie przybyłe delegacje oraz osoby prywatne, było ostatnim punktem uroczystości.

1
1
P1170828
P1170828
P1170847
P1170847
P1170852
P1170852
P1170858
P1170858
P1170860
P1170860
P1170861
P1170861
P1170862
P1170862
P1170867
P1170867
P1170869
P1170869
P1170871
P1170871
P1170874
P1170874
P1170877
P1170877
P1170878
P1170878
P1170882
P1170882
P1170885
P1170885
P1170886
P1170886
P1170888
P1170888
P1170893
P1170893
P1170894
P1170894
P1170899
P1170899
P1170903
P1170903
P1170912
P1170912
P1170935
P1170935
P1170945
P1170945
P1170955
P1170955
P1170963
P1170963
P1170971
P1170971
P1170979
P1170979
P1170993
P1170993
P1180001
P1180001
P1180002
P1180002
P1180005
P1180005
P1180007
P1180007
P1180014
P1180014
P1180019
P1180019
P1180020
P1180020
P1180026
P1180026
P1180032
P1180032
P1180035
P1180035
P1180041
P1180041
P1180045
P1180045
P1180048
P1180048
P1180050
P1180050
P1180053
P1180053
P1180056
P1180056
P1180059
P1180059
P1180061
P1180061
P1180063
P1180063

 

 

15 września 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Dębowcu odbyły się uroczystości odpustowe. U stóp NMP modliło się około 10 000 tysięcy wiernych. W uroczystości odpustowej udział wziął m.in. Starosta Jasielski Adam Pawluś, były Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Senator Alicja Zając oraz Europoseł Bogdan Rzońca.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z La Salette co roku podczas uroczystości odpustowych gromadzi tysiące wiernych, w tym roku było również tak samo. Do Dębowca przybyło wiele pielgrzymek autokarowych oraz pieszych, które witał kustosz Sanktuarium ksiądz Paweł Raczyński. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony, w której przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Po mszy odbyła się procesja eucharystyczna oraz poświęcono wieńce dożynkowe.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zostało założone przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów. Przybyli oni do Dębowca w 1910 roku. 19 września 1912 roku odbył się w Dębowcu pierwszy odpust ku czci Matki Bożej, a stało się to w 66. rocznicę objawienia w La Salette.

 

 

 

received_407262353264110.jpegreceived_1195663640632370.jpegreceived_1193116534228882.jpeg

W dniu 13 września br. w Jaśle odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1 i 17 września 1939 roku. 80 lat temu, we wrześniu 1939 roku Niemcy złamali pakt o nieagresji. Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle, gdzie uczestnicy modlili się w intencji Ojczyzny. Następnie wszyscy w uroczystym korowodzie przeszli ulicami miasta do Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,  gdzie odbywała się dalsza część uroczystości.  Zostały złożone kwiaty pod pomnikiem „Dąb Pamięci”, poświęconemu majorowi Antoniemu Mulińskiemu, zamordowanemu przez NKWD w Charkowie. Kwiaty złożyli przedstawiciele parlamentarzystów, w imieniu Europosła Bogdana Rzońcy kwiaty złożyła Pani Julia Pawluś, natomiast w imieniu Senator Alicji Zając-Pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz. Kwiaty złożył również Starosta Jasielski Adam Pawluś, Sekretarz Miasta Jasła Paweł Rzońca, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Krystyna Domaradzka, członkowie  Solidarności w Jaśle, przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, a także przedstawiciele jasielskich instytucji kultury, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, Dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Udział w obchodach wzięły także delegacje sztandarowe ze szkół z powiatu jasielskiego. Po uroczystym złożeniu kwiatów odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych, która przypomniała wydarzenia z II Wojny Światowej.

Na koniec uroczystości głos zabrał Starosta Jasielski Adam Pawluś, podkreślił jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za nasz kraj: Polacy stanęli 1 września do walki z wojskami niemieckimi, ale 17 września po ciosie zadanym w plecy przez sowietów, Ojczyzna musiała upaść. Ziemi Jasielskiej broniła Grupa Operacyjna „Jasło”, bataliony Korpusu Ochrony Pogranicza i Obrony Narodowej, oraz pododdziały 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, 2. Brygady Górskiej i 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. Pomimo ogromnego męstwa i odwagi polskich żołnierzy, osamotnieni, zdradzeni przez sojuszników Polacy musieli się poddać. Dzisiaj, chylimy czoła przed bohaterami tamtych dni, obiecujemy, że zawsze pozostaną w naszej pamięci i naszych sercach.

Starosta podziękował wszystkim przybyłym gościom za udział w uroczystościach.

 

P1170236
P1170236
P1170239
P1170239
P1170247
P1170247
P1170249
P1170249
P1170251
P1170251
P1170254
P1170254
P1170256
P1170256
P1170257
P1170257
P1170259
P1170259
P1170261
P1170261
P1170262
P1170262
P1170263
P1170263
P1170266
P1170266
P1170269
P1170269
P1170273
P1170273
P1170274
P1170274
P1170277
P1170277
P1170283
P1170283
P1170288
P1170288
P1170292
P1170292
P1170294
P1170294
P1170298
P1170298
P1170300
P1170300
P1170302
P1170302
P1170306
P1170306
P1170307
P1170307
P1170308
P1170308
P1170311
P1170311
P1170326
P1170326
P1170330
P1170330

 

11 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach odbyła się konferencja pt. "II wojnie światowej na terenie Gminy Kołaczyce".

Na spotkaniu dr Piotr Szopa z IPN Oddział w Rzeszowie zaprezentował wykład pokazujący cały wachlarz zachowań Kołaczycan w okresie wojny na tle innych społeczności Podkarpacia.

Pan Jakub Musiał przedstawił wojenne losy swojej krewnej Anny Stanisławy Kolbusz, która zginęła w Auschwitz, zaś tegoroczna absolwentka Liceum Ogólnokształcącego pani Katarzyna Sypień zaprezentowała losy dwóch braci Kołeczków.

Konferencję uświetnił program artystyczny w wykonaniu młodzież kołaczyckiego liceum.

Na rynku jest prezentowana wystawa przygotowana przez IPN Rzeszów pt. "Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945)".

LO Kołaczyce

 

69797968_947424275600934_8288575265328594944_n
69797968_947424275600934_8288575265328594944_n
69804916_947425155600846_674957516475465728_n
69804916_947425155600846_674957516475465728_n
69813877_947425322267496_5401555947548049408_n
69813877_947425322267496_5401555947548049408_n
69830051_947423698934325_717647790590656512_n
69830051_947423698934325_717647790590656512_n
69848554_947424455600916_7858141395339444224_n
69848554_947424455600916_7858141395339444224_n
69859770_947426835600678_5597245807288909824_n
69859770_947426835600678_5597245807288909824_n
69950526_947424885600873_1120190082830041088_n
69950526_947424885600873_1120190082830041088_n
69982831_947424868934208_5608679547101773824_n
69982831_947424868934208_5608679547101773824_n
69994344_947424608934234_2435337419944361984_n
69994344_947424608934234_2435337419944361984_n
70079744_947423252267703_1786191484391784448_n
70079744_947423252267703_1786191484391784448_n
70264427_947656638911031_8576760514258927616_n
70264427_947656638911031_8576760514258927616_n
70273278_947425038934191_5401512881910972416_n
70273278_947425038934191_5401512881910972416_n
70319213_947425272267501_8025078708186382336_n
70319213_947425272267501_8025078708186382336_n
70391179_947425092267519_7453416907526373376_n
70391179_947425092267519_7453416907526373376_n
70392650_947423715600990_2705696299738464256_n
70392650_947423715600990_2705696299738464256_n
70541336_947424962267532_7872797056409010176_n
70541336_947424962267532_7872797056409010176_n
70770803_947424622267566_4867750955002626048_n
70770803_947424622267566_4867750955002626048_n
70811061_947424172267611_2721716484802871296_n
70811061_947424172267611_2721716484802871296_n
71001953_947423748934320_6267483365159469056_n
71001953_947423748934320_6267483365159469056_n