W imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, starosta jasielski Adam Pawluś przekazał podziękowania  dla Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym za pomoc finansową,w wysokości 5 tys. dolarów, przekazaną na  dokończenie pomnika „Żołnierzy Wyklętych” – dzieło Mistrza Andrzeja Pityńskiego.

Starosta w słowach skierowanych do Pana Antoniego Chrościelewskiego, Komendanta Okręgu 2 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, podkreślił, że „zrzesza ludzi, dla których Ojczyzna zawsze była i jest najwyższą wartością, którzy dosłownie odczytują słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna”. W czasie wojny walczyli o wolność Polski, a później, pomimo oddania i bohaterstwa nie mogli powrócić do kraju, ponieważ groziły im represje. Ci, którzy powrócili, często byli osadzani w więzieniach na wiele lat , torturowani, pozbawiani pracy i środków na utrzymanie. Stąd bolesne decyzje o pozostaniu poza granicami kraju. Nigdy jednak o swojej Ojczyźnie nie zapomnieli. Do dzisiaj są zainteresowani wydarzeniami z Polski, kultywują tradycję, obchodzą święta narodowe, a gdy tylko zajdzie taka potrzeba, wspierają finansowo.

Podziękowanie SWAP-1
Podziękowanie SWAP-1

 

 

W dniu 9 września br. w Rzeszowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Gen. Broni Stanisławowi Maczkowi.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym. Następnie uczestnicy udali się na Ulicę Unii lubelskiej, gdzie po odsiewaniu hymnu, powitaniu gości i przypomnieniu sylwetki Generała nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Stowarzyszenie Honorowych Podhalańczyków. Napis na tablicy głosi: „W tym budynku mieszkał płk dypl. Stanisław Maczek dowódca 10 Brygady Kawalerii i komendant garnizonu Rzeszów, obrońca miasta w 1939 r., późniejszy generał broni, dowódca I Dywizji Pancernej i Korpusu Polskiego w W. Brytanii, Honorowy Obywatel Rzeszowa”.

Gen. dyw. w stanie spoczynku Fryderyk Czekaj – przewodniczący Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków, przedstawił życiorys i dokonania Gen. Stanisława Maczka. Mówił o jego służbie w Rzeszowie i o udziale w wojnie obronnej w 1939 r. oraz o wyzwalaniu miast Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową odegrano „Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Podczas uroczystości Powiat Jasielski reprezentował Adam Pawluś, Starosta Jasielski.

1
1
received_423709324929624
received_423709324929624
received_2443495662383371
received_2443495662383371

 

 

 

 

W hołdzie narodowi węgierskiemu

W dniu 1 września br. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach Antoni Salacha złożył, w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle, kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomoc narodu węgierskiego wobec Polaków w czasie II wojny światowej.

Po inwazji niemieckiej na Polskę na Węgrzech znalazło schronienie ponad 140 tysięcy Polaków, głównie żołnierzy. W miejscowości Sarospatak znajduje się pomnik z tablicą pamiątkową przypominający o tych wydarzeniach. Napis brzmi: „W hołdzie narodowi węgierskiemu za otoczenie opieką 140 tysięcy polskich żołnierzy i uchodźców cywilnych  w latach II wojny światowej. Wdzięczni Polacy”.

W roku 2008 pomiędzy Miastem Sarospatak oraz Powiatem Jasielskim podpisano list intencyjny, w którym wyrażono wolę rozwijania kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, turystycznej, sportowej, aby poprzez wzajemne stosunki odnowić wielowiekową tradycję współpracy.

 

1
1
20190831_173610
20190831_173610
20190831_1738
20190831_1738

 

W dniu 1 września, w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, w Jaśle i Warzycach miały miejsce uroczyste obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia. W rocznicę agresji Niemiec na Polskę oddano hołd ofiarom II Wojny Światowej i modlono się w intencji Ojczyzny.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP (Fara), gdzie uczestnicy  modlili się w intencji Ojczyzny. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kraska, który przypomniał  tragiczne wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat i ludzi, którzy pomimo, że: Ziemia drżała, kościoły drżały, sypał się tynk i ich sklepienia, jak w tej jasielskiej Farze  - modlili się i szukali pomocy u Boga. Dalsze obchody miały miejsce pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary II Wojny Światowej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i odczytaniu apelu pamięci, złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie uczestnicy udali się na płytę rynku, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy pn. „Jasielski wrzesień 1939-1944”.

Podczas uroczystości Maciej Koszarski - wnuk zmarłego w tym roku płk. Stanisława Kostki ps. „Dąbrowa”, przekazał miastu klucz, którym podczas akcji "Pensjonat" posłużono się do zdobycia więzienia gestapo i uwolnienia prawie 180 osadzonych.

Kolejny punkt tegorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej miał miejsce w Warzycach. Na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i  ofiar II wojny światowej. W asyście pocztów sztandarowych odczytano apel pamięci i złożono kwiaty.

W swoim emocjonalnym przemówieniu Adam Pawluś, Starosta Jasielski podkreślił: To takie patologiczne ideologie, jak faszyzm i komunizm oraz opętani i chorzy przywódcy jak Hitler i Stalin, wraz ze swoimi tzw. elitami, doprowadzili do wybuchu 1 września 1939 roku II wojny światowej – najstraszliwszej w dziejach Europy. Polacy sami nie byli w stanie powstrzymać agresji niemieckiej. Jednak nigdy się nie poddali tworząc Polskie Państwo Podziemne, rząd emigracyjny, podziemne struktury administracji i zbrojny ruch oporu. Jasło i powiat Jasielski doświadczały tego samego co cała Polska.(…) W latach 1940–1944 lasy warzyckie były miejscem masowych mordów dokonywanych przez Niemców. To tutaj spoczywa ok. 5 tys. zamordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, Łemków i jeńców sowieckich. W większości ludzie Ci ginęli w masowych egzekucjach. (…) Las Warzycki bywa nazywany „Podkarpackimi Palmirami”. Pomimo że skala zbrodni była znacznie większa niż ta pod Warszawą, to nie utrwaliła się ona w masowej pamięci Polaków. Cmentarz jest znany głównie okolicznym mieszkańcom oraz pasjonatom historii. Naszą rolą jest, aby ofiary tej okrutnej zbrodni nigdy nie zostały zapomniane. Konieczne są także dalsze badania historyczne tych tragicznych wydarzeń, których niestety dotąd nie przeprowadzano. Pamięć historyczna i prawda o niej musi trwać, bo sprawcy zbrodni zawsze zacierają ślady. Ludobójstwo to nie może być zapomniane.

W uroczystościach udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP; europoseł Bogdan Rzońca; Maria Kurowska -  Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele powiatu: starosta Adam Pawlus, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, członek zarządu Jan Muzyka; burmistrz Ryszard Pabian wraz z zastępcą Elwirą Musiałowicz - Czech, Przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak; wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek powiatowych, miejskich i gminnych; harcerze i uczniowie szkół.

 

 

P1160983
P1160983
P1160994
P1160994
P1160998
P1160998
P1170001
P1170001
P1170011
P1170011
P1170018
P1170018
P1170021
P1170021
P1170023
P1170023
P1170031
P1170031
P1170047
P1170047
P1170088
P1170088
P1170090
P1170090
P1170091
P1170091
P1170107
P1170107
P1170110
P1170110
P1170115
P1170115
P1170140
P1170140
P1170144
P1170144

 

 

W piątek, 30 sierpnia br., w ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych i 21. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, w Starostwie Powiatowym w Jaśle rodzinie ks. Kołtaka przekazano Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie ks. Stanisławowi Kołtakowi i otwarto wystawę Jemu poświęconą. O godz. 18:00 w kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.
 
- „Spotykamy się dzisiaj, w przededniu podpisania porozumień sierpniowych, aby przeżyć i uczcić ważną dla Polski oraz dla Jasła rocznicę. Dnia 31 sierpnia - 39 lat temu - doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność". 31 sierpnia - 21 lat temu - odszedł do Domu Boga Ojca św. pamięci ks. Stanisław Kołtak - dziekan oraz proboszcz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, z wielkiej wdzięczności, wręcz z konieczności, czując potrzebę uczczenia tych dwóch szczególnie ważnych rocznic.” – mówił do zgromadzonych na uroczystości Starosta Jasielski Adam Pawluś.
 
Pierwsza część uroczystości odbyła się w Starostwie Powiatowym w Jaśle, gdzie ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, wręczył Romualdowi Kamińskiemu, siostrzeńcowi ks. Kołtaka, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie ks. Stanisławowi Kołtakowi przez prezydenta PR Andrzeja Dudę, za jego działalność dla jasielskiej „Solidarności”.
 
- „Jestem dumny, że miałem takiego wujka, a Jasło takiego kapelana” – powiedział Romuald Kamiński, odbierając z rąk ks. Piotra Steczkowskiego Krzyż przyznany ks. Kołtakowi. Siostrzeniec księdza Kołtaka dodał, że chociaż odznaczenie to zostało przyznane jego wujkowi, powinno być dedykowane wszystkim działaczom jasielskiej „Solidarności”. Dlatego zdecydował o przekazaniu krzyża proboszczowi „małego kościółka” i przedstawicielom jasielskiej „Solidarności”, prosząc o umieszczenie go na ścianie tejże kaplicy, obok tablicy poświęconej ks. Stanisławowi Kołtakowi.
 
Następnie uczestnicy przeszli do holu, gdzie starosta Adam Pawluś, europoseł Bogdan Rzońca i siostrzeniec księdza Kołtaka dokonali otwarcia wystawy poświęconej księdzu Kołtakowi, która obrazuje dzieje jasielskiej „Solidarności” i działalność ks. Kołtaka.
 
Kolejnym punktem uroczystości była modlitwa przy grobie ks. Kołtaka na jasielskim cmentarzu.
 
Tegoroczne obchody zakończyły się uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka w kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle, po której delegacje samorządowców, działaczy Solidarności i przyjaciół ks. Kołtaka złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce.
 
W uroczystościach uczestniczyli: europoseł Bogdan Rzońca; w imieniu Senator Alicji Zając dyrektor biura Iwona Trawińska – Ćwiertniewicz; przedstawiciele powiatu: starosta Adam Pawlus, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, członek zarządu Jan Muzyka; burmistrz Ryszard Pabian wraz z zastępcą Elwirą Musiałowicz - Czech, Przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak; rodzina ks. Kołtaka: siostrzeniec Romuald Kamiński z żoną Elżbietą i kuzynką księdza Romaną Budziak, księża:  ks. prof. Piotr Steczkowski, ks. dr Stanisław Marczak, ks. Tadeusz Paszek, ks. dr Marian Putyra, ks. Gerard Stanula; dyrektor JDK Helena Gołębiowska; kierownik jasielskiego oddziału ARiMR Ewa Różycka oraz członkowie Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” na czele z prezesem Kazimierzem Rozembajgerem i NSZZ „Solidarność” Oddział w Jaśle z prezesem Pawłem Pietruszą.
P1160716
P1160716
P1160719
P1160719
P1160732
P1160732
P1160734
P1160734
P1160735
P1160735
P1160736
P1160736
P1160795
P1160795
P1160806
P1160806
P1160817
P1160817
P1160841
P1160841
P1160850
P1160850
P1160862
P1160862
P1160950
P1160950
P1160957
P1160957
P1160958
P1160958
P1160979
P1160979