W poniedziałek, 27 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch wręczył Stanisławowi Zającowi, członkowi Zarządu Powiatu w Jaśle, Srebrny Krzyż Zasługi, za wkład w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Zgromadzeni podczas uroczystego wręczenia na sali goście: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem oraz przedstawiciele jasielskiej Solidarności, zgodnie podkreślali ogromny wkład Stanisława Zająca w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w przywrócenie dawnej świetności kolei w powiecie jasielskim.

Stanisław Zając nie ukrywał wzruszenia, że jego wieloletnia działalność na rzecz lokalnej społeczności, tak w Radzie Miasta Jasła,  jak i obecnie w  radzie Powiatu Jasielskiego, została doceniona. Podkreślał, że w dalszym ciągu zamierza podejmować działania związane z przywróceniem ruchu kolejowego, a także modernizacją i budową nowych linii kolejowych w regionie.

Uroczystość stała się  okazją do przypomnienia dziejów kolei w naszym regionie. Anita Ernat- Świetlicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle, zaprezentowała referat pn. „Historia węzła kolejowego w Jaśle”, połączony z pokazem slajdów (streszczenie referatu – tutaj ). Podczas dyskusji, która wywiązała się po jego wygłoszeniu, zgromadzeni samorządowcy podkreślali, jak ważne jest, aby rozwój kolei ponownie stał się priorytetem w dziedzinie transportu. Poseł Bogdan Rzońca przekonywał, że obecna sytuacja wynika z wieloletnich zaniedbań, które są trudne do nadrobienia.  Na szczęście obecny rząd podejmuje starania, aby ponownie przywrócić świetność i konkurencyjność, wobec innych środków transportu, kolejom polskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. przyznał Stanisławowi Zającowi Srebrny Krzyż Zasługi, za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatorem wystąpienia do Prezydenta o przyznanie Stanisławowi Zającowi odznaczenia był Poseł Bogdan Rzońca.

 

 

IMG_9534
IMG_9534
IMG_9536
IMG_9536
IMG_9537
IMG_9537
IMG_9539
IMG_9539
IMG_9541
IMG_9541
IMG_9550
IMG_9550
IMG_9552
IMG_9552
IMG_9563
IMG_9563
IMG_9565
IMG_9565
IMG_9566
IMG_9566
IMG_9571
IMG_9571
IMG_9574
IMG_9574
IMG_9580
IMG_9580
IMG_9584
IMG_9584
IMG_9589
IMG_9589
IMG_9598
IMG_9598
IMG_9610
IMG_9610

„Dla upamiętnienie przyjaźni i współpracy polsko-słowackiej, w dowód wdzięczności Ing. Vladimirowi Kozakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego” - głosi napis na obelisku, w Ożennej, którego odsłonięcie nastąpiło 27 listopada 2017 roku.

W uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na obelisku w Ożennej wzięli udział licznie zgromadzeni goście zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej. Stronę słowacką reprezentowali między innymi: Pavol Celuch Poseł na Sejm Republiki Słowackiej, Peter Chudik  Przewodniczący Województwa Preszowskiego oraz Martin Bielak Wiceprzewodniczący Województwa Preszowskiego. Przybyła liczna delegacja ze strony polskiej na czele z Lucjanem Kuźniarem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wojciechem Zającem Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotrem Miąso Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dr inż. Marianem Stójem Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego.

Powiat Jasielski reprezentowali Robert Snoch Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Stachurski i Stanisław Zając Członkowie Zarządu Powiatu oraz Katarzyna Kaszowicz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Wszyscy zgromadzenie ze wzruszeniem wspominali osobę śp. Vladimira Kozaka. Powiat Jasielski we współpracy z administracją reprezentowaną przez Dyrektora zrealizował dwa projekty. Pierwszy z nich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Krosno-Toki” spowodował, że droga 992 uzyskała połączenie z siecią dróg słowackich, co ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego. Drugi projekt pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1874 Dębowiec – Kopaniny” po stronie polskiej pozwolił w radykalny sposób poprawić dostępność komunikacyjną miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a zwłaszcza do miejscowości stanowiącej cel pielgrzymek, jaką jest Dębowiec z  wspaniałą  Bazyliką Matki Bożej Płaczącej z La Salette. Kolejny projekt budowy nowego odcinka drogi, który powstanie na terenie miasta Jasła, na przedłużeniu drogi 992, również był wspierany przez Dyrektora i dzięki temu doczeka się wykonania. Ogromne zaangażowanie Dyrektora Vladimira Kozaka, jego profesjonalizm sprawił, że wspólne projekty uzyskiwały zawsze wysoką punktację i mogły być realizowane. 

Andrzej Stachurski w imieniu Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia oraz Wicestarosty Jasielskiego Tadeusza Gorgosza odczytał list skierowany do wszystkich przybyłych na uroczystość:

Wspaniała uroczystość odsłonięcie pomnika upamiętniającego osobę Vladimira Kozaka, Dyrektora Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego, jest jednocześnie okazją do wyrażenia wdzięczności za dotychczasową współpracę  i przyjaźń ze stroną słowacką.

Niestety z powodu licznych obowiązków służbowych w dniu dzisiejszym nie możemy być z Państwem, aby wziąć udział w tym podniosłym wydarzeniu.

Żyjemy w czasach, kiedy granica pomiędzy Słowacją a Polską jest tylko linią na mapie. Możemy bez przeszkód spotykać się i wspólnie realizować projekty, dzięki którym regiony przygraniczne rozwijają się i pięknieją. Vladimir Kozak był najlepszym przykładem na to, że przyjaźń i współdziałanie dla dobra mieszkańców może zachodzić niezależnie od kraju pochodzenia. Dowodem na to są liczne wspólne projekty, które już zostały zrealizowane.

Mamy nadzieję, że nasza dalsza współpraca na gruncie polsko-słowackim będzie nadal rozwijać się w atmosferze życzliwości, pełnej konstruktywnych i ambitnych planów oraz ich wspólnej realizacji. 

 

IMG_9437
IMG_9437
IMG_9442
IMG_9442
IMG_9458
IMG_9458
IMG_9460
IMG_9460
IMG_9479
IMG_9479
IMG_9487
IMG_9487
IMG_9493
IMG_9493
IMG_9499
IMG_9499
IMG_9513
IMG_9513
IMG_9516
IMG_9516
IMG_9517
IMG_9517

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wraz z Radą Rodziców serdecznie zapraszają dzieci na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się 25 listopada (sobota) 2017 r. W programie imprezy znajdą się wspólne tańce i zabawy. Nie zabraknie także  andrzejkowych wróżb i malowania twarzy.  Prosimy zabrać ze sobą dobre humory, mile widziane również będą kolorowe stroje.

Koszt biletu wynosi 5 zł. Można go zakupić w MDK

Ilość miejsc ograniczona.

Zabawa odbędzie się 25 listopada (sobota) od godz. 15.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

MDK w Jaśle

 

spjaslo_1_20150219_1175857943
spjaslo_1_20150219_1175857943


10 listopada 2017 roku w Zespole Szkół SASR w Trzcinicy miały miejsce uroczystości poświęcone 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączone ze ślubowanie uczniów klas mundurowych. Jak co roku, obchody te miały podniosły i patriotyczny charakter.

Po mszy świętej, którą odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Turoń oraz ksiądz Przemysław Zapór, pododdziały w towarzystwie zaproszonych gości, przemaszerowały do szkoły. Tu ,na korcie odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas pierwszych i ich starszych kolegów ze Szkolnej Kompanii Honorowej.

Następnie dyrektor Zespołu Szkół pan Ludomir Mastej odebrał meldunek od dowódcy uroczystości st. sierżanta Michała Czarneckiego i wraz z nim dokonał przeglądu pododdziałów. Przy wtórze werbli wciągnięto flagę na maszt, a następnie odśpiewano hymn narodowy. W krótkim przemówieniu dyrektor przypomniał ważność słów „Bóg, honor, ojczyzna” oraz powitał serdecznie zaproszonych gości a szczególnie rodziców, którzy licznie przybyli na ślubowanie swoich pociech. Wśród gości znaleźli się: kapelan Straży Pożarnej płk oo. Tadeusz Wawryszko, przedstawiciel pani senator RP Alicji Zając , Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, dowódca 21 Batalionu Dowodzenia Strzelców Podhalańskich ppłk Zbigniew Cabała, przedstawiciel WKU Jasło ppłk Jarosław Ziara, z-ca komendanta Policji Powiatowej w Jaśle mł. inspektor Mirosław Kawa, z-ca komendanta Powiatowego PSP w Jaśle bryg. Bogdan Zięba, mł. chor. SW Tomasz Socha, prezes OSP w Skołyszynie Stanisław Święch, Sekretarz Powiatu Jasielskiego Jadwiga Gunia, Sekretarz Gminy Jasło Małgorzata Dubiel, radni Powiatu Jasielskiego: Stanisław Mlicki, Jan Muzyka, Mateusz Lechwar, radny Gminy Jasło Stanisław Marszałek, Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego Józef Biernacki oraz sołtys wsi Trzcinica Jerzy Żurowski. „Ślubuję przestrzegać i strzec zasad i wartości chrześcijańskich, szanować poglądy innych, kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne, być wzorem ucznia Rzeczpospolitej Polskiej”.- .takie poważne słowa zabrzmiały podczas uroczystego ślubowania kadetów. Młodzież zobowiązała się także sumiennie wypełniać obowiązki ucznia i przestrzegać dyscypliny i regulaminu szkoły. Po ceremonii ksiądz płk oo. Tadeusz Wawryszko udzielił ślubującym Bożego błogosławieństwa. Niejeden rodzić ocierał łzę patrząc z dumą na swoje dziecko w mundurze, ze skupieniem wypowiadające słowa ślubowania. W uznaniu zasług i w nagrodę za wzorową postawę podczas szkoleń mundurowych, dowódca Michał Czarnecki wręczył sześciu uczniom i ich rodzicom listy gratulacyjne. Wyróżnieni kadeci złożyli kwiaty pod obeliskiem gen. Józefa Hallera, a następnie przejęli sztandar szkoły od starszych kolegów. Następnie odbyła się defilada wszystkich pocztów i pododdziałów Jednostki Strzeleckiej 2091 przy ZS SASR w Trzcinicy.

W swoich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali wysoki poziom wyszkolenia kadetów.

Ostatnim punktem uroczystości był apel z okazji Święta Niepodległości. „Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc”-  w montażu słowno – muzycznym uczniowie zaprezentowali polskie pieśni patriotyczne i legionowe oraz przypomnieli trudną i bolesną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości.

Na koniec, gospodarz uroczystości pan dyrektor Ludomir Mastej zaprosił wszystkich zebranych na żołnierską grochówkę.

Barbara Urban

ZS Trzcinica

 

DSC_0032
DSC_0032
DSC_0039
DSC_0039
DSC_0081
DSC_0081
DSC_0102
DSC_0102
DSC_0131
DSC_0131
DSC_0147
DSC_0147
DSC_0156
DSC_0156
DSC_0188
DSC_0188
DSC_0209
DSC_0209
DSC_0211
DSC_0211
DSC_0233
DSC_0233
DSC_0253
DSC_0253
DSC_0255
DSC_0255

10 listopada 2017 r. wspólnie z całymi rodzinami świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W przededniu oficjalnych, narodowych uroczystości tego święta, spotkaliśmy się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle aby w przyjaznej atmosferze przypomnieć sobie o genezie listopadowych wydarzeń z roku 1918.  Wydarzenie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, Starosta Jasielski Adam Pawluś, mjr Krzysztof Kowal, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz przedstawiciel Straży Miejskiej Krzysztof Myśliwiec.

Rys historyczny tamtejszych wydarzeń przytoczył obecnym pan Jacek Nawrocki, historyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Po prezentacji dzieci udały się na działania plastyczne, podczas których, przy pomocy nauczycieli MDK przygotowały z biało – czerwonych kwiatów mapę naszej ojczyzny.

Następną atrakcją „Świętujmy Razem” Rodzinnego Spotkania z okazji Święta Niepodległości była nauka tańców narodowych. Rozpoczęliśmy uroczyście polonezem, który w pierwszej parze poprowadził Starosta Jasielski Adam Pawluś z dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Grażyną Leńczuk. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w części tanecznej naszego spotkania. Miały okazję poznać pochodzenie niektórych  tańców narodowych a także nauczyć się ich podstawowych kroków.

W następnej części spotkania odbył się quiz „Jaka to melodia”, podczas którego zgłoszeni ochotnicy mieli za zadanie odgadnąć tytuł pieśni legionowej.  Po każdej prawidłowej odpowiedzi wspólnie odśpiewywaliśmy słowa znanych pieśni: „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Białe róże” oraz „My pierwsza brygada”.

Podczas trwania spotkania dzieci mogły pomalować swoje twarze w barwy narodowe, zapoznać się z akcesoriami militarnymi, które wypożyczył nam sklep militarny BUNKIER, a także zagrać w historyczną grę edukacyjną „303 Bitwa o Wielką Brytanię”, dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej, oddziału w Rzeszowie. Nagrody w quizie oraz upominki dla dzieci zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, oraz ofiarowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Poczęstunek przygotowany został dzięki pomocy SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Jaśle.  Oprawę muzyczną Rodzinnego Spotkania z okazji Święta Niepodległości zapewniła grupa wokalna MDK w Jaśle.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkich uczestnikom spotkania, a także wymienionym wyżej instytucjom oraz firmom  za pomoc w organizacji naszej uroczystości.

MDK w Jaśle

PB101593
PB101593
PB101598
PB101598
PB101605
PB101605
PB101611
PB101611
PB101630
PB101630
PB101644
PB101644
PB101651
PB101651
PB101657
PB101657
PB101663
PB101663