Marszałek Józef Piłsudski - współtwórca niepodległej Polski – zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze. W dniu dzisiejszym obchodzimy 85. rocznicę jego śmierci.

Marszałek Józef Piłsudski był jednym z najwybitniejszych przywódców państwa polskiego. Jego działania wywarły decydujący wpływ na kształt II RP. To postać o doniosłym znaczeniu dla polskiej historii -  wojskowego i polityka, ideologa i działacza.

Jego słowa, odzwierciedlające ówczesną rzeczywistość, są nadal aktualne: "Chcemy Polski niepodległej, abyśmy mogli w niej urządzać życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”.  

W Jaśle tablica upamiętniająca postać Marszałka Józefa Piłsudzkiego jest umieszczona na kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz na budynku przy ul. Kołłątaja.

 

tab
tab