W dniu dzisiejszym w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.  W tym dniu, pełnym zadumy i refleksji, wspominamy zarówno ofiary reżimu stalinowskiego jak i 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jak napisał Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w liście okolicznościowym: Zarówno zbrodnia katyńska, jak i katastrofa pod Smoleńskiem, odebrały nam elity Rzeczpospolitej.

Obchody rozpoczęły się od modlitwy przy grobie śp. Senatora Stanisława Zająca. W asyście kompani honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, najbliższa rodzina i przyjaciele wspominali postać tego wybitnego syna jasielskiej ziemi.

Dalsze uroczystości miały miejsce pod pomnikiem „Golgota Wschodu”, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano Apel Pamięci oraz nazwiska 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Po ceremonii złożenia kwiatów i zapalenia zniczy, przez licznie przybyłe delegacje, list od Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego odczytał Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP. Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w swoim przemówieniu wspominał tragiczne losy Polaków, którzy 79 lat temu zginęli z rąk sowieckich oprawców, a ich ciała spoczęły w zbiorowych dołach śmierci. Następnie odniósł się do wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Przypomniał też, jakie obowiązki spoczywają na każdym z nas: My Polacy mamy obowiązek ratowania suwerennej, wolnej Ojczyzny, opartej na chrześcijańskich zasadach i normach moralnych. Nikt nam w tym nie pomoże. To my musimy własną postawą, uczciwością, nawet za wysoką cenę, odrzucić pseudo-wartości, fałszywie pojętą tolerancję i przyczyniać się do odkłamywania naszej historii, szczególnie tej najnowszej. Niech te kamienie i krzyż, codziennie przypominają nam, jak należy okazywać wierność najwyższym wartościom.

Alicja Zając, Senator RP, serdecznie podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach. Wspominała rozpacz, jaką odczuwała ona, jako wdowa po Stanisławie Zającu, Senatorze RP oraz  inni członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Przypomniała, że katastrofa w której zginęli, jej przyczyny i przebieg, ciągle nie  zostały wyjaśnione. Nadzieję, na ich odkrycie, dają jednak działania obecnego rządu.

Ostatnim punktem obchodów będzie uroczysta Msza Święta o godzinie 18:00, w Kolegiackiej Parafii Fara, w intencji śp. Senatora Stanisława Zająca oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej

P1120329
P1120329
P1120344
P1120344
P1120359
P1120359
P1120362
P1120362
P1120364
P1120364
P1120369
P1120369
P1120373
P1120373
P1120375
P1120375
P1120386
P1120386
P1120392
P1120392
P1120400
P1120400
P1120401
P1120401
P1120414
P1120414
P1120422
P1120422
P1120426
P1120426
P1120432
P1120432
P1120438
P1120438
P1120442
P1120442
P1120444
P1120444
P1120446
P1120446
P1120448
P1120448
P1120456
P1120456
P1120460
P1120460
P1120463
P1120463
P1120467
P1120467
P1120487
P1120487
P1120496
P1120496
P1120516
P1120516
P1120537
P1120537
P1120545
P1120545
P1120553
P1120553
P1120564
P1120564
P1120583
P1120583

.

 

Przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle powstaje „pomnik” poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którego koncepcję architektoniczną przygotował wybitny polski rzeźbiarz emigracyjny Andrzej Pityński. Artysta poinformował, że gipsowy model rzeźby, która zostanie ustawiona na wykonanym już cokole, został ukończony.

Pomysł wykonania dzieła, które uczciłoby pamięć Tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili wszystko, także życie, narodził się w 2018 r. Inicjałem jego powstania był ówczesny Zarząd Powiatu w Jaśle. Cokół pod rzeźbę został już wykonany, natomiast trwały prace nad mającą go zwieńczyć rzeźbą. Mistrz Andrzej Pityński, w piśmie do Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego poinformował, że model pomnika w gipsie, w skali 1:1, został właśnie zakończony. Artysta wykonał model na własny koszt, jako dar dla Powiatu Jasielskiego. Jak informuje, po podpisaniu kontraktu z odlewnią, prześle tam swoje dzieło, pocięte na dziesięć segmentów. Po odlaniu w brązie i ostatecznym dopracowaniu, zostaną pospawane w całość. Artysta osobiście będzie nadzorował montaż całej kompozycji.

Powstanie w Jaśle „pomnika” autorstwa Andrzeja Pityńskiego, autora m.in. pomnika katyńskiego w Jersey City i pomnika poświęconego rzezi wołyńskiej, jest wielkim zaszczytem dla miasta i regionu jasielskiego.

Kompozycja dzieła przedstawia Orła Polskiego w koronie z ryngrafem „Matki Boskiej Ostrobramskiej”, walczącego z trzema hydrami symbolizującymi okupanta i stojącymi za nimi organizacje. 

Zbiórkę pieniędzy na jego wykonanie organizuje Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Część środków została już zebrana. Wszyscy, którym Wolna Polska i jej historia oraz związani z nią bohaterowie nie są obojętni, mogą dokonać wpłat pieniężnych na konto Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle nr: 18 1240 2337 1111 0010 1028 2914, z dopiskiem: „Budujemy Pomnik Żołnierzy Niezłomnych" lub w ramach darowizny przy rozliczeniu PIT na nr KRS: 0000251764.

Front
Front
left 3 4
left 3 4
Left Profile
Left Profile
right profile
right profile
Back 2
Back 2

 

Co ma wspólnego Vivaldi z kosmosem? Wydawałoby się, że nic… A jednak! Już 3 kwietnia br., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Tygodnika Powszechnego zapraszają do wspólnych rozważań nad wszechświatem z Einsteinem i Vivaldim.

Spotkanie pt. „Cztery pory roku w muzyce i kosmosie” odbędzie 3 kwietnia br., o godz. 17.00 w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Wielkie Pytania w Nauce” będą ks. prof. Michał Heller – uczony, kosmolog, filozof i teolog oraz prof. Krzysztof Jakowicz – wybitny polski skrzypek. Mistrzom towarzyszyć będzie zespół ARSO Ensemble w składzie: Robert Naściszewski (skrzypce), Orest Telwach (skrzypce), Izabela Tobiasz (altówka), Anna Naściszewska (wiolonczela), Sławomir Ujek (kontrabas), z gościnnym udziałem Andrzeja Zawiszy (klawesyn), który wykona utwór „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.

„Trudno oddzielić ludzkie przeżywanie piękna od kodów ukrytych w naszych genach. Piękno należy także do najbardziej abstrakcyjnych pojęć ludzkiego ducha. W zachwycie pięknem, manifestującym się w każdej porze roku, daje znać o sobie nasze drzewo genealogiczne głęboko wrośnięte w przeszłość naszej planety i ostatecznie całego Kosmosu.

Sztuka jest rodzajem poznawania Wszechświata, a nauka rodzajem jego kontemplacji. W sztuce Wszechświat przemawia do nas tymi swoimi wymiarami, których nie da się wyrazić inaczej. Poprzez naukowe teorie wnikamy w tajniki Wszechświata i dajemy się uwieść jego pięknu.

Cykle czasu, powtarzające się w nawrotach pór roku, są tylko rezonansem kosmicznych cykli, tworzących historię Wszechświata.

W wykładzie, przeplatanym koncertem, te cykle odnajdziemy w sobie i poddamy się ich pięknu”.

Ks. prof. M. Heller

 plakat

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej Polski.

„Bitwa Regionów” jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r., za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, nr tel. 17 85 37 837.

Konkurs będzie się składał z III etapów. Organizator przedstawi do 15 kwietnia 2019 r. od 6 do 10 najlepszych KGW z Podkarpacia, które zmierzą się w II etapie w dniu 9 czerwca w Górnie. Finał odbędzie się w Poznaniu podczas targów „Smaki Regionów” 28-30 września 2019 r.

Więcej szczegółów na powyższej stronie internetowej oraz pod numerem tel. 17 85 37 883.

Na laureatów konkursu kulinarnego czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD.

Ogłoszenie_bitwa_regionów
Ogłoszenie_bitwa_regionów

 

1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych i w budynku Zespołu Szkół Nr 4  w Jaśle zorganizowano powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP 3 lutego 2011 r. z inicjatywy Ś.P. Lecha Kaczyńskiego. To święto wprowadzone zostało w hołdzie bohaterom, którzy po 1944 r. nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni i za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Nieliczni przeżyli czasy PRL-u i doczekali ustawy honorującej ich wieloletnie zasługi w walce z sowieckim okupantem – mówił do zgromadzonych przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Główne uroczystości odbyły się przy obelisku Żołnierzy Niezłomnych, na skwerku przy ZS Nr4, gdzie wysłuchano hymnu państwowego, apel pamięci poległych i  zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych przeprowadzili uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół w Trzcinicy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, w przemówieniu omówił sytuację Żołnierzy Wyklętych:  „Obecnie do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Nadal w wielu kręgach społecznych występuje wypaczony obraz, rozpowszechniany przez 40 lat przez komunistyczną propagandę, która starała się najpierw zohydzić, a później wymazać z pamięci narodu tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu i zdradzie.(…) Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że przewaga komunistów nad organizacjami niepodległościowymi była ogromna, nie dając żołnierzom niezłomnym szansy na wygraną.  Bronili się jednak przed zagładą, licząc, że uda się im przetrwać i podtrzymać ducha polskiego. Racja moralna i narodowa była po ich stronie”.

Kolejnym punktem uroczystości była konferencja naukowa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas której uczniowie ZS Nr 4 przedstawili wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych w pieśni, prozie i poezji. Następnie interesujący referat pt. „Cichociemni spadochroniarze AK – mjr. H. Dekutowski” wygłosił przedstawiciel IPN-u, dr Krzysztof Tochman.

Na zakończenie Alicja Zając, Senator RP, pomysłodawczyni organizowania w Jaśle obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podziękowała młodzieży za przygotowanie pięknej uroczystości.

Starosta Jasielski podziękował przybyłym za wzięcie udziału w tej niezwykle wzruszającej, ale bardzo ważnej uroczystości. Zaprosił również do wzięcia udziału we Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych, o godz. 18:00 w kościele Farnym.

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, przedstawiciele służb mundurowych: Andrzej Nykiel – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Robert Wróbel - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Kazimierz Wiśniowski - Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Marek Górniak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Marian Stój – Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Ryszard Siepietowski – Dyrektor WORD Krosno, przedstawiciele jasielskiej „Solidarności” oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu jasielskiego.

„Żołnierze Wyklęci” to działacze organizacji antykomunistycznych i żołnierze zbrojnych oddziałów, których działalność skierowana była przeciwko okupantowi sowieckiemu i polskim instytucjom komunistycznym – zdrajcom narodu polskiego.

Uczestników kolejnego zrywu niepodległościowego spotkały ogromne represje. W powiecie jasielskim aresztowano z przyczyn politycznych kilkaset osób. Ich niepełny wykaz znajduje się na stronie powiatu jasielskiego pod linkiem: https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/741-chwala-bohaterom

P1100424
P1100424
P1100425
P1100425
P1100432
P1100432
P1100448
P1100448
P1100449
P1100449
P1100462
P1100462
P1100471
P1100471
P1100487
P1100487
P1100488
P1100488
P1100493
P1100493
P1100505
P1100505
P1100530
P1100530
P1100538
P1100538
P1100556
P1100556
P1100594
P1100594
P1100615
P1100615
P1100626
P1100626
P1100639
P1100639
P1100654
P1100654
P1100666
P1100666
P1100696
P1100696
P1100725
P1100725
P1100731
P1100731
P1100756
P1100756
P1100769
P1100769
P1100775
P1100775
P1100780
P1100780
P1100791
P1100791
P1100814
P1100814
P1100848
P1100848
P1100870
P1100870