Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000: Liwocz, Las Niegłowicki i Golesz.

5 lutego 2019 r.o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Liwocz.

7 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Restauracji "U Schabińskiej" odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Niegłowicki.

8 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Restauracji "U Schabińskiej" odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz.

 Golesz1

 Las Nieglowicki

Golesz

 

Rada Powiatu w Jaśle w dniu 26 czerwca br.  podjęła uchwałę o przystąpieniu do realizacji  projektu: „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”. Wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie powyższego projektu.

 

Przedmiotem projektu jest budowa nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku wielomieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Pax-Naftobudowa, w obiekcie użyteczności publicznej, w którym obecnie prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, użytkowanym przez Powiat Jasielski na podstawie umowy użyczenia od Miasta Jasła oraz w dwóch obiektach produkcyjnych firmy Tubus w Czeluśnicy i Tarnowcu.

 

Projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”, będzie realizowany w partnerstwie, gdzie Liderem projektu będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – własnościowa „Pax-Naftobudowa”. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na 1.216.285,46 zł. Wartość dofinansowania wyniesie 889.767,25 zł.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące instalacje, oparte na odnawialnych źródłach energii:

-instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną (SM PAX, Tubus, Powiat Jasielski),

-pompy ciepła powietrze na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (SM PAX).

_DSC0007
_DSC0007
_DSC0011
_DSC0011

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 - Las Niegłowicki i Liwocz.

Spotkanie - Natura 2000 - Las Niegłowicki

Spotkanie - Natura 2000 - Liwocz

Mieszkańcy Trzcinicy, Przysiek, Siedlisk Sławęcińskich i Pustej Woli od lat czekali na budowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Ropy. W lutym br. rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja. Poseł Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Tadeusz Gorgosz wraz z Małgorzatą Wajdą – Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i Andrzejem Polakiewiczem – Kierownikiem Inspektoratu PZMiUW w Jaśle, w terenie sprawdzali poziom zaawansowania prac i stopień realizacji inwestycji.