Boisko1 min

Dziś rano przekazano plac budowy pod boisko do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle. Na placu został już wykonany drenaż. Całość robót rozbiórkowych starej nawierzchni została wykonana  przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle. Zebrany asfalt został wykorzystany do naprawy dróg. 

Boisko o wymiarach 30 x 62 m powstanie do 30 stycznia 2021 r. i będzie miało nawierzchnię ze sztucznej trawy. Oprócz boiska zostanie wykonany chodnik, oświetlenie i ogrodzenie.

Koszt tego zadania w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu jasielskiego” wyniesie 748.796,37 zł i zostanie całkowicie sfinansowany ze środków własnych Powiatu Jasielskiego.

Powiat Jasielski ubiega się o 50% dofinansowanie inwestycji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wykonawcą zadania w wyniku postępowania przetargowego została wybrana firma Usługowo-Handlowa „OLD-BUD” z Gorlic.