W dniu 29 czerwca br. Starosta Jasielski Adam Pawluś spotkał się z delegacją mieszkańców Gminy Krempna.

Starosta otrzymał podziękowania za osobiste zaangażowanie i determinację w realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1909 Krempna – Żydowski – Grab” oraz innych przedsięwzięć prowadzonych przez Powiat Jasielski na terenie Gminy Krempna.

Starosta dziękując za ten miły gest zapewnił jednocześnie, że na terenie Gminy Krempna planowane są kolejne inwestycje, w tym w szczególności: droga Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka, droga do Myscowej po prawym brzegu rzeki Wisłoki, droga przez Wyszowatkę do Radocyny,  kolej linowa na Wysokie.

 Jest to teren mający bardzo duży potencjał jeżeli chodzi o walory krajobrazowe i aktywny wypoczynek. Trzeba zrobić wszystko, aby turyści zechcieli tu przyjeżdżać - powiedział.

P1210394
P1210394
P1210402
P1210402
P1210410
P1210410

 

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja ponownie jest otwarty dla zwiedzających. W związku z epidemią wprowadzone zostały specjalne zasady dla zwiedzających.

Szczegółowe zasady zwiedzania Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy w stanie epidemii COVID-19 są dostępne na stronie internetowej skansenu (http://www.karpackatroja.pl).

Otwarty jest również wstęp na wieżę widokową.

 

1
1
P1200595
P1200595
P1200599
P1200599
P1200603
P1200603

 

W dniu 3 marca br., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa dotycząca mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Mikroprojekt pod nazwą „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” to kolejne działania podejmowane w kierunku rozwijania turystyki. Podczas wczorajszego spotkania Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz oraz Skarbnik Powiatu Teresa Połeć podpisali umowę, na realizację mikroprojektu, w którym partnerem jest Poddukielskie Centrum Oświaty w Świdniku. Całkowita wartość mikroprojektu to kwota w wysokości 80 762, 05 €, natomiast czas realizacji zaplanowano od sierpnia 2020 do lipca 2021 roku. Mikroprojekt po stronie słowackiej obejmuje modernizacje szlaku niebieskiego od Roztok w kierunku granicy z Polską oraz odcinek szlaku czerwonego od szlaku niebieskiego z Roztok do miejsca połączenia z nowo powstającym szlakiem żółtym. Zostanie wykonana również infrastruktura rekreacyjna tj.: stojaki na rowery, toalety zewnętrzne, przechowalnia bagażu i sprzętu turystycznego oraz altana z ławkami i stołem.
Działania po stronie polskiej obejmą utworzenie nowego turystycznego szlaku pieszego oraz ścieżki przyrodniczej, których początek będzie przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Na ścieżce zamontowane zostaną tablice z graficznym przedstawieniem flory i fauny najbliższej okolicy. Dla zapewnienia komfortu odwiedzjącym, planuje się wykonanie altany z niezbędna infrastrukturą. Zaplanowano rozszerzenie funkcjonalności mobilnego przewodnika powiatu jasielskiego, m. in. o „przewodnik audio”, umożliwiający zwiedzanie osobom niewidomym lub niedowidzącym oraz moduł „planer podróży”, umożliwiający tworzenie własnych tras lub miejsc do dowiedzenia. Zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne z zakresu filmu i fotografii o tematyce przyrodniczej z zakresu małej architektury, a także sportowej promjące aktywne spędzanie czasu wolnego w otoczeniu natury.

Kolejny mikroprojekt realizowany w powiecie jasielskim w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Katarzyny w Sławęcinie nosi nazwę „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego; muzyka liturgiczna, pieśni religijne i pielgrzymkowe. Preszow – Sławęcin”, partnerem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Preszowie. Całkowita wartość projektu to 58 744, 80 €, czas realizacji  zaplanowany jest od lipca 2020 do czerwca 2021. Umowę podpisał Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Sławęcinie Ksiądz Marek Casarz. Realizacja projektu obejmuje remont zabytkowych organów i prospektu organowego w kościele w Sławęcinie. Zabytkowy instrument jak i prospekt organowy został wykonany ok 1880 roku przez znanego organmistrza Jana Śliwińskiego. Po wykonanych pracach renowacyjnych cenny instrument będzie wykorzystywany podczas liturgii oraz zostanie udostępniony artystom w celu organizacji imprez kulturalnych zwiększających atrakcje turystyczne regionu. W kościele parafialnym w Sławęcinie zostanie zorganizowany koncert organowy wykonany przez miejscowych artystów ze Słowacji oraz nauczycieli szkoły muzycznej w Jaśle. Natomiast po stronie słowackiej odbędzie się koncert muzyki klasycznej i religijnej. Ponadto zostanie wydana książka z historią pieśni religijnych i pielgrzymkowych pogranicza polsko-słowackiego.

Umowy na mikroprojekty podpisali wczoraj również włodarze Gminy Biecz z partnerem jakim jest miasto Bardejov (Sowacja) oraz włodarze miasta Gorlice, którego partnerem również jest miasto Bardejov. Wszystkie podpisane umowy to ciągłość działania w trosce o rozwój turystyki w regionie. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat dalszego rozwoju turystycznego naszego regionu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, bardzo dziękuje Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki za pomoc i zaangażowanie we wspólną realizację działań promujących nasz region.

 

IMG_9628
IMG_9628
IMG_9578
IMG_9578
IMG_9590
IMG_9590
IMG_9592
IMG_9592
IMG_9595
IMG_9595
IMG_9599
IMG_9599
IMG_9605
IMG_9605
IMG_9607
IMG_9607
IMG_9611
IMG_9611

 

16 stycznia 2020 r. odbył się I Bieg Narciarski „Śnieżne trasy” Ożenna 2020 o Puchar Starosty Jasielskiego.

W pierwszym, historycznym biegu narciarskim wystartowało 29 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą na trasie około sześciu kilometrów, wiodącej z Grabiu do Ożennej.

Zimowe warunki, sportowa atmosfera,  obecność biegaczy, a także osób, pomagających przy organizacji wydarzenia przyczyniły się do tego, że zawody można uznać za udane. Oprócz możliwości biegu w pięknym otoczeniu przyrody Beskidu Niskiego, zawodnicy mieli okazję spotkać się w niedzielne popołudnie i wymienić doświadczeniem, a także porozmawiać o planach organizacji podobnych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.

Baza zawodów mieściła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej, gdzie zawodnicy otrzymali ciepły posiłek oraz uczestniczyli w dekoracji zwycięzców „Śnieżnych tras”.  Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety, który wręczał Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Nagrody i Puchary Starosty trafiły do:

W kategorii open kobiet:

I miejsce – Roksana Ciborowska, klub Speed Jasło

II miejsce – Gabriela Ciborowska, klub Speed Jasło

III miejsce – Aneta Ciborowska, klub Speed Jasło

W kategorii open mężczyzn:

I miejsce – Tomasz Leśniak, Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów

II miejsce – Damian Ciborowski, klub Speed Jasło

III miejsce – Sebastian Ciborowski, klub Speed Jasło

W kategorii wiekowej 12 – 18 lat:

I miejsce – Itan Ciborowski, klub Seba Sport Pisz

II miejsce – Wiktoria Wideł, klub Speed Jasło

III miejsce – Wojciech Władyka

Nagrody zawodnikom wręczali Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Grażyna Leńczuk – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Łukasz Szumiec – prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów.

(Wyniki znajdują się na stronie www.mdkjaslo.pl w zakładce Aktualności)

Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom za obecność, Jasielskiemu Stowarzyszeniu Cyklistów za pomoc w organizacji wydarzenia, Nadleśnictwu Gorlice i służbom ratunkowym – Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle oraz Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – Grupie Krynickiej za wsparcie, a także panu Janowi Graconiowi, współwłaścicielowi stoku narciarskiego MARESZKA za pomoc w przygotowaniu trasy zawodów

Organizatorem I Biegu Narciarskiego „Śnieżne trasy” Ożenna 2020 o Puchar Starosty Jasielskiego był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, a środki finansowe przeznaczył Powiat Jasielski.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Starosty Jasielskiego.

Partnerami Biegu byli:

  • Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „Familiaris”

MDK w Jaśle

 

fotoduda.pl-29
fotoduda.pl-29
fotoduda.pl-37
fotoduda.pl-37
fotoduda.pl-66
fotoduda.pl-66
fotoduda.pl-85
fotoduda.pl-85
fotoduda.pl-115
fotoduda.pl-115
fotoduda.pl-136
fotoduda.pl-136
fotoduda.pl-139
fotoduda.pl-139