rc00005

Fot. Szpital Specjalistyczny w Jaśle

5 stycznia na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle pojawił się artykuł „ Pierwsze narodziny w jasielskim szpitalu w 2021 roku!” Podobne artykuły, pojawiały się także w ostatnich latach i powoli stało się tradycją, że Starosta Jasielski składa życzenia i wręcza symboliczny prezent mamie, której dziecko urodziło się pierwsze w nowym roku w naszym powiecie.

W tym roku Starosta Jasielski, stosując się ściśle do reżimu sanitarnego, postąpił podobnie. Odwiedził młodą mamę składając jej gratulacje i serdeczne życzenia, na które, jak widać na załączonym w artykule materiale video, młoda mama zareagowała bardzo pozytywnie.

Niestety nawet najbardziej pozytywne wydarzenia można przedstawić w negatywnym świetle. Na stronie portalu jaslo.naszemiasto.pl pojawił się artykuł autorstwa Grzegorza Michalskiego, którego zadaniem było wykreowanie skandalu. Dziennikarz napisał o złożonej skardze do Rzecznika Praw Pacjenta, w związku z pojawieniem się w mediach zdjęcia Starosty z noworodkiem, podczas gdy porody rodzinne zostały wstrzymane. W artykule pojawia się również pytanie, czy rodzice wyrazili pisemną zgodę na fotografię dziecka, w tym na umieszczenie zdjęcia w mediach.

Rzetelność dziennikarska polega m.in. na pozyskiwaniu i sprawdzaniu pozyskanych informacji - art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1914). Niestety ani Pan Grzegorz Michalski, ani nikt z Redakcji nie wystosował do nas w tej sprawie żadnego pytania. Dlatego informujemy post factum, że Starosta Jasielski Adam Pawluś nie przebywał na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, a spotkanie miało miejsce na korytarzu, gdzie do Starosty wyszła matka z dzieckiem. Starosta, jako przedstawiciel organu nadzorującego szpital, z racji pełnionej przez siebie funkcji, jest uprawniony do przebywania na terenie szpitala.

Pragnąc rozwiać wątpliwości co do udzielenia przez rodziców pisemnej zgody na wykorzystania fotografii dziecka w mediach informujemy, że taka zgoda została wyrażona.

To przykre, że w pogoni za skandalem i oglądalnością zapomina się o podstawach pracy dziennikarskiej. Zamieszczony na portalu jaslo.naszemiasto.pl artykuł budzi wątpliwości co do obiektywizmu i rzetelności dziennikarzy.

Noworoczne odwiedziny Starosty u młodych mam mają także wymiar promocji rodzicielstwa i Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Starosta Jasielski Adam Pawluś nadal będzie, za zgodą rodziców pierwszego narodzonego w nowym roku dziecka, kontynuował zapoczątkowaną przez siebie tradycję. 

Inicjatywa Pana Starosty aby przywitać pierwsze nowonarodzone dziecko w imieniu Powiatu Jasielskiego spotyka się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem nie tylko wśród wyróżnionych rodzin, ale również wśród personelu pracującego na oddziale ginekologiczno-położniczym  jasielskiego szpitala. Przez personel jest to odbierane nie tylko jako podziękowanie za trudną pracę, ale również jako promocję jasielskiej porodówki, na której staramy się stworzyć takie warunki rodzącym, aby czuły się bezpiecznie, godnie, a udzielana pomoc w  tym niezwykłym okresie w życiu była wykonywana  z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Dlatego mamy nadzieję, że inicjatywa Starostwa Powiatowego w Jaśle nie tylko nie zniknie, ale będzie nadal żywa i z czasem przerodzi się w piękną tradycję. - Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Sławomir Szpak.