Ministerstwo Zdrowia rozpoczeło realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek.  Jednym ze szpitali który otrzymał  jest Szpital Specjalistyczny w Jaśle, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 400 000 tys. złotych. Zakup nowoczesnego ambulansu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

W dniu 26 września br. w Rzeszowie została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko oraz dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Michała Burbelke. Dyrektor Michał Burbelka otrzymał także symboliczny czek na kwotę 400 000 tys. zł.

P1170661

Starosta Jasielski Adam Pawluś, wysłał list z podziękowaniami do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko.

 

elazko.jpg

Nowoczesna karetka będzie służyła lokalnej społeczności już za kilka tygodni.