Panu Bogdanowi Ziembie

emerytowanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

Radnemu Rady Miejskiej Jasła

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy

składają

                                                                              Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

                                                                               oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Wskazana przez Zarząd Powiatu w Jaśle Komisja pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia , rozpatrzyła pozytywnie złożone we wrześniu 2020 r. trzy wnioski o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Wnioski te zostały zweryfikowane pod względem kryteriów zawartych w Regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2019 r. Komisja jednogłośnie zaakceptowała wszystkie trzy wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oraz zdecydowała o przyznaniu stypendiów. Decyzję Komisji ostatecznie zaakceptował Zarząd Powiatu w Jaśle.

Pomoc materialna jest skierowana dla studentów kształcących się na czwartym, piątym
i szóstym roku, którzy zobowiązali się ( po odbyciu stażu dyplomowanego lub rozpoczęciu specjalizacji w trybie rezydenckim) do podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Pani Elżbiecie Czyszczoń

Pracownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego

Panu Władysławowi Ortylowi

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle

oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Panu Andrzejowi Papciakowi

Naczelnikowi Wydziału Edukacji

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci siostry

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle