Panu Danielowi Piwowarowi

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle

Panu Bogusławowi Kręciszowi

Wójtowi Gminy Skołyszyn

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu

oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

IMG_010011.jpg

Pani Annie Barze

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle