W dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2020 r., przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle trwa montaż trzech kontenerów dla ratowników medycznych oraz kierowców ratowników.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach zadania pn. „Dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii” . Koszt kontenerów, wraz z dostawą i montażem, wyniósł 209,961 tys. zł. Dotacja z budżetu powiatu na realizację tej inwestycji to 100 tys. zł, 70 tys. zł przekazała natomiast Fundacja LOTOS. Kontenery zostały umieszczone na przygotowanym wcześniej podłożu, doprowadzone zostały media tj. woda, kanalizacja, energia elektryczna.  

Starosta Jasielski Adam Pawluś podkreślił: W obecnej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji, szczególnie cenne jest wsparcie wszelkich działań zmierzających do ochrony życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu. Inwestycja ta jest zaś niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa tych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z SARS-CoV-2, ratowników medycznych oraz  kierowców pogotowia ratunkowego. Ich zdrowie jest gwarancją dla naszych mieszkańców, że w razie potrzeby otrzymają niezbędną pomoc.

1
1
P1200771
P1200771
P1200775
P1200775
P1200777
P1200777
P1200779
P1200779
P1200780
P1200780

W dniu 18 maja br. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle miało miejsce przekazanie do użytkowania i poświęcenie II części przebudowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 2018-2020 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Kwota dofinansowani z Powiatu Jasielskiego na powyższe zadanie wyniosła 5 mln 100 tys. zł. Przebudowa dotyczyła ponad 1000 m2 powierzchni wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i gazów medycznych. Wszystkie pomieszczenia dla pacjentów i personelu posiadają nowoczesne węzły sanitarne. Przebudowa zapewni bezpieczne warunki sanitarne oraz komfort zarówno dla przebywających na oddziale pacjentów jak i personelu medycznego.

W skromnym, w związku  z epidemią, przekazaniu i poświęceniu oddziału udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Pers, kierownictwo i pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na czele z dyrektorem szpitala Michałem Burbelką.

Starosta Jasielski wygłosił krótkie przemówienie, w którym przypomniał, że data oddania do użytku części Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej nie jest przypadkowa. Zbiega się z 100. rocznicą urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Starosta na ręce kierownika Oddziału Szymona Niemca przekazał obraz przedstawiający wizerunek Papieża – Rodaka, zawierzając ten obiekt niejako Jego opiece.

Starosta Jasielski całemu personelowi medycznemu życzył dobrej pracy w nowych, znacznie lepszych warunkach, pochylenia się nad każdym pacjentem z troską, cierpliwością i życzliwością.

Zgromadzeni zgodnie przyznali, że inwestycja ta była wprost niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szpitala.  Obecnie zapewnione w nim warunki dla pacjentów i personelu są na miarę XXI wieku. Jak podkreślali tylko determinacja obecnego Starosty doprowadziła do jej realizacji.

P1200616
P1200616
P1200622
P1200622
P1200638
P1200638
P1200646
P1200646
P1200651
P1200651
P1200669
P1200669
P1200686
P1200686
P1200703
P1200703
P1200711
P1200711
P1200716
P1200716

Adam Pawlus min 1068x951

W piątek, 15 maja br., Starosta Jasielski udzielił wywiadu Katolickiemu Radiu „VIA”. Podczas rozmowy mówił o walce z koronawirusem i inwestycjach w jasielskim szpitalu, które mają poprawić bezpieczeństwo sanitarne i jakość usług świadczonych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Wymienił także inwestycje drogowe realizowane w tym roku oraz podzielił się z słuchaczami planami na przyszłość. Wspomniał również o modernizacji boisk przy szkołach ponadpodstawowych i o pomocy dla przedsiębiorców udzielanej przez PUP. Podziękował także służbom zaangażowanym w walkę z Covid-19 podkreślając, że to dzięki ich pracy sytuacja w powiecie jasielskim jest stabilna.

Wywiad - wersja audio

W Jaśle, od 1 kwietnia 2020 roku  swoją działalność rozpoczął Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży i ich rodzinom. Celem funkcjonowania  Ośrodka jest udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak  i problemami emocjonalnymi. Ośrodek świadczy pomoc w zakresie psychoterapii, terapii psychologicznej dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz udziela konsultacji psychologicznych dla rodziców.  Porady świadczone są przez psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem powiat jasielski i strzyżowski. W/w Ośrodek funkcjonuje w strukturach Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, który od 2012 roku świadczy profesjonalną psychoterapię.

Ze względu na obecna sytuację zdrowotna i społeczną Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży świadczy pomoc z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 669 056 479, 13 44 06 333.

logo