Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Ankieta oceny opieki położniczej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości opieki położniczej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle prosimy Panie, które rodziły i które zamierzają rodzić w jasielskim szpitalu o podzielenie się swoimi uwagami.

Prosimy o anonimowe wypełnienie ankiet na temat stopnia satysfakcji z opieki nad kobietą ciężarną.

Ankiety można wypełniać w formie elektronicznej klikając na poniższy link, w wersji papierowej – wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło, z dopiskiem „Ankieta” lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

Wyniki tych badań zostaną podsumowane i opublikowane - będą służyć do podniesienia jakości usług w jasielskim szpitalu.

                                                                                                                                  Starosta Jasielski

                                                                                                                                    Adam Pawluś

Opieka ambulatoryjna

Pobyt w Szpitalu

Opieka w okresie połogu

 

Ankieta do pobrania

Badanie ankietowe zostało zakończone

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj