MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r.
Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r.
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r.
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r.
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Ochrona danych osobowych
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji
Liczba odwiedzin kategorii: 4018 
 
Projekty uchwał Rady Powiatu IV kadencji w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu
 
 Nazwa pozycji Data
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2010 roku 2010-12-14
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu marcu 2011 roku 2011-03-28
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2010 roku 2010-12-22
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu styczniu 2011 roku 2011-01-24
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu lutym 2011 roku 2011-02-16
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu lutym 2011 roku 2011-02-28
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu marcu 2011 roku 2011-03-28
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu kwietniu 2011 roku 2011-04-14
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu maju 2011 roku 2011-05-20
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu czerwcu 2011 roku 2011-06-08
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu czerwcu 2011 roku 2011-06-22
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu sierpniu 2011 roku 2011-08-04
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu wrześniu 2011 roku 2011-09-08
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu wrześniu 2011 roku 2011-09-27
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu październiku 2011 roku 2011-10-21
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu listopadzie 2011 roku 2011-11-22
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2011 roku 2011-12-14
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu styczniu 2012 roku 2012-01-11
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu lutym 2012 roku 2012-02-09
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu lutym 2012 roku 2012-02-27
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu marcu 2012 roku 2012-03-22
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu kwietniu 2012 roku 2012-04-18
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu maju 2012 roku 2012-05-23
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu czerwcu 2012 roku 2012-06-13
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu lipcu 2012 roku 2012-07-04
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu lipcu 2012 roku. 2012-07-25
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu sierpniu 2012 roku. 2012-08-14
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu wrześniu 2012 roku. 2012-09-20
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu październiku 2012 roku. 2012-10-11
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu listopadzie 2012 roku. 2012-11-12
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu listopadzie 2012 roku. 2012-11-28
Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2012 roku. 2012-12-14
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w styczniu 2013 r. 2013-01-17
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w lutym 2013 r. 2013-02-21
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w marcu 2013 r. 2013-03-06
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w kwietniu 2013 r. 2013-04-08
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w maju 2013 r. 2013-05-15
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w czerwcu 2013 r. 2013-06-20
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w lipcu 2013 r. 2013-07-04
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w sierpniu 2013 r. 2013-08-21
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu we wrześniu 2013 r. 2013-09-19
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w październiku 2013 r. 2013-10-17
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w listopadzie 2013 r. 2013-11-21
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w grudniu 2013 r. 2013-12-13
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w styczniu 2014 r. 2014-01-15
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w lutym 2014 r. 2014-02-19
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w marcu 2014 r. 2014-03-19
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w kwietniu 2014 r. 2014-04-17
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w maju 2014 r. 2014-05-22
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w czerwcu 2014 r. 2014-06-05
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w lipcu 2014 r. 2014-07-18
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w sierpniu 2014 r. 2014-08-21
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu we wrześniu 2014 r. 2014-09-17
Projekty uchwał Rady Powiatu oraz inne materiały skierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Biura Rady Powiatu w październiku 2014 r. 2014-10-30     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE